Số người online :
49
Số lượt truy cập:
2946605

 LỊCH HỌC

LỚP THỰC HÀNH KẾ TOÁN NGẮN HẠN

Tối : 18 giờ 00 - 20 giờ 30

 

Lớp lý thuyết: Học ngày Thứ sáu và Thứ bảy hàng tuần

 

Lớp thực hành: Học ngày Thứ năm và Thứ Sáu hàng tuần