Số người online :
149
Số lượt truy cập:
2977939

  

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC VĂN BẰNG 2 - TIẾNG ANH

 

 Giờ học Sáng:  7 giờ 45 phút  - 11 giờ 00 phút

 Giờ học Chiều:  13 giờ 45 phút  - 16 giờ 30 phút

Giờ học tối:        17 giờ 45 phút  - 21 giờ 00 phút

 

- Lớp Đại học VB 2 - Khóa 2: Xem