Số người online :
207
Số lượt truy cập:
1794670
Tin học trình độ C

 

 

          Chương trình đào tạo tin học chứng chỉ        
Quốc gia trình độ C

    KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ACCESS

 

Mục tiêu

          -  Cung cấp cho học viên các khái niệm trong lập trình hướng sự kiện với môi trường Microsoft Access
          -  Cung cấp cho học viên các thuật toán chương trình. Qua đó vận dụng thuật toán trong lập trình CSDL. 
 
Khi hoàn thành khoa học:
                        - Nắm vững các khái niệm trong lập trình hướng sự kiện
                        - Các cấu trúc lệnh cơ sở của VBA
                        - Có thể thiết kế các màn hình khởi động, màn hình cập nhật dữ liệu, tìm kiếm, tra cứu thông tin   trong môi trường Microsoft Access
                        - Có khả năng xây dựng một ứng dụng nhỏ, thực tế
 
Đối tượng học viên:  Học viên đã học qua lớp chứng chỉ  B – Microsoft Access
 
Phần mềm: Microsoft Access
 
Nội dung
LT+ TH
Chương I
Thiết kế các đối tượng trong tập tin CSDL (Nâng cao)
 
Bài 1
Ngôn ngữ lập trình VBA (Visual Basic For Application)
8
Bài 2
Đơn thể (Module)
2
Bài 3
Thiết kế màn hình  bằng Design
16
Bài 4
Thiết kế báo biểu bằng Design
14
Bài 5
Lập trình CSDL
30
Chương II
Xây dựng hoàn chỉnh ứng dụng
20
Tổng số tiết:
90

  


      Sau khi kết thúc Chương trình học các anh (chị ) học viên
        tham gia lớp ôn thi và chuẩn bị cho kỳ thi
QUỐC GIA- C.

 

 Học và thi tại trường. Chứng chỉ  Quốc Gia do TRƯỜNG TRUNG CẤP CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÀ RỊA VŨNG TÀU  cấp.