Số người online :
1
Số lượt truy cập:
2432091
Học kỳ quân sự Năm 2021

Học Kỳ quân sự cho lớp trung cấp nghề THCS

 

Lớp Khóa 01, Khóa 02, Khóa 03