Số người online :
14
Số lượt truy cập:
3007219

 LỊCH HỌC

LỚP TIN HỌC UD CNTT CƠ BẢN, NÂNG CAO

Lớp Chiều : 14 giờ 00 - 16 giờ 00

 

Học ngày Thứ năm và Thứ bảy hàng tuần

 

--------------------

 

Lớp Tối : 18 giờ 00 - 20 giờ 00

 

 

Học ngày Thứ năm và Thứ bảy hàng tuần

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 LỊCH HỌC

LỚP COREL, PHOTOSHOP, AUTOCAD 2D-3D

 

Lớp Tối : 18 giờ 00 - 20 giờ 00

 

Học ngày Thứ năm và Thứ bảy hàng tuần