Số người online :
322
Số lượt truy cập:
3007527

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP NGHỀ

 

Lịch học Giáo dục quốc phòng: Xem

 

Môn nghề:  13 giờ 30 phút  - 17 giờ 00 phút

 

- Lớp Khóa 1 - Kế toán: Xem

- Lớp Khóa 1 - CNTT - Phần cứng:  Xem

- Lớp Khóa 1 - CNTT - Đồ Họa:  Xem


- Lớp Khóa 2 - Kinh tế:  Xem

- Lớp Khóa 2 - CNTT :  Xem

 - Lớp Khóa 2 - Ẩm thực:  Xem


- Lớp Khóa 3 - Kinh tế:  Xem

- Lớp Khóa 3 - CNTT Xem

 - Lớp Khóa 3 - Ẩm thực:  Xem

 

Môn văn hóa:  7 giờ 30 phút - 11 giờ 05 phút

 

- Lớp Khóa 1 - Năm lớp 12:  Sáng Thứ 3(Toán - Lý) & Thứ 4( Văn -Hóa)

 

- Lớp Khóa 2 - Năm lớp 11:  Sáng Thứ 4(Lý - Văn) & Thứ 6( Toán -Hóa)

 

- Lớp Khóa 3 - Năm lớp 10: Sáng Thứ 4(Hóa - Lý) & Thứ 6( Văn -Toán) 

 

Thông báo: Do lịch học giáo dục quốc phòng học trong tháng 4, nên vì vậy môn học văn hóa của Khóa 2 và Khóa 03 sẽ được bù sang sáng thứ bảy hàng tuần.