Số người online :
31
Số lượt truy cập:
2946587

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP THPT - HỌC TỐI VÀ CUỐI TUẦN

 

Giờ học tối:  17 giờ 45 phút  - 21 giờ 00 phút

 

- Lớp Khóa 67 - Kế toán: Xem 

 

- Lớp Khóa 67 - CNTT:  Xem

 

- Kế hoạch thực tập Khóa K67 - KT & CNTT:  Xem

 

- Lớp Khóa 69:  Xem

 

- Lịch học môn Giáo dục quốc phòng:  Xem