Số người online :
39
Số lượt truy cập:
1800957
Phòng quản sinh

NỘI QUY
(Áp dụng đối với học viên hệ dài hạn)

Để đảm bảo cho việc giảng dạy và học tập có chất lượng, nay Nhà trường đưa ra nội quy như sau:

Điều 1. Tuyệt đối chấp hành pháp luật của nhà nước, nội quy của Nhà trường.
Điều 2. Học tập và rèn luyện theo kế hoạch, chương trình đào tạo của Nhà trường. Đi học phải mặc đồng phục (các lớp có đồng phục) hoặc trang phục lịch sự và phù hợp với môi trường sư phạm (các lớp không có đồng phục).
Điều 3. Đi học đều, đúng giờ. Không được tự ý nghỉ học. Khi nghỉ học phải có đơn xin phép (có lý do chính đáng). Nếu tự ý nghỉ quá 1/2 thời gian học của một môn thì sẽ bị cấm thi hết môn. Trong lớp giữ trật tự, chú ý nghe giảng, ghi chép và tích cực tham gia xây dựng bài, làm bài theo yêu cầu của giáo viên đề ra.
Điều 4. Nghiêm cấm gian lận trong khi làm bài kiểm tra, bài thi của các môn học, môn thực hành, môn chuyên đề và thi tốt nghiệp.
Điều 5. Kính trọng và lễ phép với thầy cô, tôn trọng và hòa nhã với cán bộ, nhân viên của nhà trường. Đoàn kết, hòa đồng và giúp đỡ bạn học cùng tiến bộ.
Điều 6. Tích cực tham gia các phong trào VHVN – TDTT và các hoạt động vì xã hội do nhà trường phát động.
Điều 7. Có ý thức giữ gìn, bảo vệ tài sản, trang thiết bị học tập, cơ sở vật chất và cảnh quan môi trường tại Trung Tâm.
Điều 8. Thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh, góp phần xây dựng và phát huy truyền thống dạy tốt và học tốt của Nhà trường. Đề xuất kịp thời những tâm tư, nguyện vọng với ban cán sự lớp; lớp trưởng hoặc lớp phó đại diện cho ban cán sự trình bày nguyện vọng của tập thể lớp với Nhà trường.
Điều 9. Nghiêm cấm các hành vi, cử chỉ, lời nói và hành động trái Pháp luật, mất văn hóa, vô lễ, đi ngược lại thuần phong mỹ tục, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Điều 10. Hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm đóng học phí theo quy định.
Học viên nào chấp hành tốt sẽ được khen thưởng. Học viên nào vi phạm tùy mức dộ mà xử lý, kỷ luật từ khiển trách, cảnh cáo đến buộc thôi học. Và học viên buộc phải bồi thường nếu gây ra thiệt hại.
HIỆU TRƯỞNG