Số người online :
102
Số lượt truy cập:
1131803

zz 

   

 


 

CẬP NHẬT LỊCH HỌC CÁC LỚP DÀI HẠN

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XEM LỊCH HỌC.

 

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP

( TỪ 19/03/2018 ĐẾN 25/03/2018)

TÊN LỚP       

 

Thứ Hai
  (19/03)

 

Thứ Ba 
(20/03)

Thứ Tư 
(21/03) 

Thứ Năm
      (22/03

 Thứ Sáu
(23/03) 

 Thứ Bảy
(24/03) 

Chủ Nhật
(25/03) 

LỚP TCSP MẦM NON khóa 2
                    
           

 

 

 

Chính trị

S/C

T.CHIẾN 

GDTC

S

T.TOÀN

Kế toán K55

AVKT

T

C.NGA

Phần mềm kế toán

T

T. Tuấn 

(Báo nghĩ)

MARKETING

T

T.SƠN

 

MarKeting

T

T..Sơn

   
TRUNG CẤP CNTT K51   


     

Ôn chính trị

Sáng 

 Kế toán K59

AVKT

T

C.NGA

 


MARKETING

T

T.SƠN

 
 

MarKeting

T

T..Sơn   
 Kế toán K44
(PT15D12)
QUẢN TRỊ
     
           
                              

    

            

 

Ôn chính trị

Sáng

Ôn Cơ sở ngành

Chiều


 Kế toán K53

 AVKT

C

C.NGA

KTTMDV

C

C. HẰNG

(Báo nghĩ)

AVKT

C

C.Nga

 

 

AVKT

C

C.Nga

    (Báo nghĩ)         

   
 TRUNG CẤP KHÓA CNTT K9

 THUD

T

T.LUẬT

   

THĐH

T

T.THỌ 

 

     

 

 

 


Kế toán K51  
   


 

 

 

Ôn chính trị

Sáng

Ôn Cơ sở ngành

Chiều

 

 Kế toán K57

 

AVKT

C

C.NGA

 

 

AVKT

C

C.Nga

 

 

AVKT

C

C.Nga    

(Báo nghĩ)    

   
 Kế toán K46

 


 

KTSX

T

C.HẰNG 

 

 


 

 Kế toán K44
(PT15D12)
KẾ TOÁN

 

 

 

 

     

 

Ôn chính trị

Sáng

Ôn Cơ sở ngành

Chiều

 

 


    

 

LỊCH THI CÁC LỚP TRUNG CẤP

( TỪ 05/03/2018 ĐẾN 11/03/2018)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
   (05/03
)

Thứ Ba 
(0
6/03

Thứ Tư 
   (07
/03)
 

Thứ Năm
(08
/03

 Thứ Sáu
      (09
/03
)

Thứ Bảy
(10
/03)

Chủ Nhật
(11/
03)

LỚP TCSP MẦM NON khóa 2


             

Chính trị

S/C

T.CHIẾN 

 GDTC

S

T.TOÀN

 Kế toán K53 

AVKT

C

C.NGA 

KTTMDV

C

C.HẰNG 

AVKT

C

C.NGA 

 

AVKT

C

C.NGA

   
Khóa 51 - CNTT

 

 

 

 


                 

   
Kế toán K55

AVKT

T

.C.NGA 

PMKTVN

T.

T.TUẤN 

AVKT

C

C.NGA

(Tăng cường)

 

 

MAR

T

T.SƠN

   
Kế toán K59

 AVKT

T

C.NGA

 

AVKT

C

C.NGA

(Tăng cường)

 

 MAR

T

T.SƠN

   
Kế toán K57

AVKT

C

C.NGA 

 

AVKT

C

C.NGA 

 

AVKT

C

C.NGA  

   
Kế toán K51    

 

 

 

 

ÔN CHUYÊN NGÀNH

S/C

C.LOAN

CNTTK9 ( TỐI)

THUD

T

T.LUẬT

 

 THĐH

T

T.THỌ

 

 

   

           

 Kế toán K44  

 

 

 

 

 

 

   

ÔN CHUYÊN NGÀNH

S/C

C.LOAN


Kế toán K46 

 

   

KTSX

T

C.HẰNG  

 

   

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC

 ( TỪ 12/03/2018 ĐẾN 18/03/2018)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

 

TÊN LỚP     
                                  

   Thứ  Hai
      (12/03
)

 Thứ Ba
(13/03
)

Thứ Tư
(14/03) 

 Thứ Năm
(15/03)

Thứ Sáu
   (16/03)
 

Thứ Bảy
(17/03)
 

Chủ Nhật
(18/03)

ĐH Văn Bằng 2
Ngành Tiếng Anh 

Nói 4

T

C.TÚ

 

 

 

VĂN HỌC A-M

C.TÚ 

 

TATM2

C.DIỆU

 

    

VIẾT 4

SÁNG

BIÊN DỊCH 1

CHIỀU
  

ĐH liên thông K14

 

 KLTN

T

Cô Loan

 

QTHĐKD

T

T.Việt 

 

 

KTNH

T

Cô Kim Loan

 

 

KTNH

S/C

Cô Kim Loan

 

LỚP KTTK12  

 

   

 


 

 

ĐH Liên Thông K19            
 

   
           
         

 

 

                       


THẠC SĨ NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

 

         

 

                
 
ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 7 

 

   

QTTC

T.

T.ĐÔNG

HTTTKT

T

T.HUY  

(Báo nghĩ)

     

 

ĐH Liên Thông K21 + KHÓA 23

 

 

KTTC2

T

CÔ LOAN


       

 

KTTC2

T

CÔ LOAN

 

 

 

KTTC2

T

 

CÔ LOAN

 

(Tăng cường)

HTTTKT

T

T.HUY 

(Báo nghĩ)

Thuế

T

T.ĐỨC


 

Thuế

S/C

T.ĐỨC
 


 ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 5 

 


    
 

 

 

 

ĐH Liên Thông K16 

(K21 - TÂN THÀNH)

        

KLTN

T

Cô Loan

      
 

QTHĐKD

T

T.Việt 

 

KTNH

T

Cô Kim Loan 

 
 

KTNH

S/C

Cô Kim Loan 

 

  ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 6   

KLTN

T

Cô Loan

 
 

QTHĐKD

T

T.Việt 

 
 

KTNH

T

Cô Kim Loan 

 

KTNH

S/C

Cô Kim Loan 

 

 

 

     LỊCH THI CÁC LỚP ĐẠI HỌC 

( Từ 19/03/2018 ĐẾN 25/03/2018)

     Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

                               

 

TÊN LỚP     
                                  

          Thứ Hai
           (19/03)

Thứ Ba
(20/03)

 Thứ  Tư 
(21/03
)

Thứ Năm
         (22/03

Thứ Sáu
(23/03)

Thứ Bảy
(24/03)

Chủ Nhật
(25/03)

ĐH Văn Băng 2
Ngành Tiếng Anh Khóa 1

 Nói 4

T

C.TÚ

 

   VĂN HỌC A-M

C.TÚ 

 

TATM2

C.DIỆUViết 4

Sáng

Biên dịch TM1

Chiều 

           

ĐH Liên Thông K19

 

 

 

 

  

 

 

THẠC SĨ  NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP               

 

ĐH Liên Thông K21

KTTC 2

T

C.LOAN  

 

KTTC 2

T

C.LOAN 

KTTC 2

T

C.LOAN 

 HTTTKT

T

T.HUY

 

 

ĐH Liên Thông K23

KTTC 2

T

C.LOAN  

 

KTTC 2

T

C.LOAN 

KTTC 2

T

C.LOAN 

HTTTKT

T

T.HUY  

ĐH Liên Thông CĐ7

  

 

 

QTTC

T

T.ĐÔNG 

HTTTKT

T

T.HUY 

 
ĐH Liên Thông K14   

 KTLN

T

C.LOAN

 

QTHĐSXKD

T

T.VIỆT 

  

KTTC1

T

T. ĐỨC

KTTC1

T

T. ĐỨC

 ĐH Liên Thông CĐ5

 

 

 

 

 

 

 

ĐH Liên Thông K16 ( LT21 TÂN THÀNH)  

 KTLN

T

C.LOAN

 
 

QTHĐSXKD

T

T.VIỆT    

 

KTTC1

T

T. ĐỨC 

KTTC1

T

T. ĐỨC  

ĐH Liên Thông CĐ6   

KTLN

T

C.LOAN

 

QTHĐSXKD

T

T.VIỆT  

(báo nghĩ) 

 

KTTC1

T

T. ĐỨC 

KTTC1

T

T. ĐỨC

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác