Số người online :
348
Số lượt truy cập:
1009872

 

   

 


 

CẬP NHẬT LỊCH HỌC CÁC LỚP DÀI HẠN

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XEM LỊCH HỌC.

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 17/10/2016 ĐẾN 2310/2016)

TÊN LỚP       

 

Thứ Hai
(17/10)

 

Thứ Ba 
(1810)

Thứ Tư 
(19/10) 

Thứ Năm
(20/10) 

 Thứ Sáu
(21/10) 

 Thứ Bảy
(22/10) 

Chủ Nhật
(23/10) 

LỚP TCSP MẦM NON           VHVH -TVPTNN
(S/C)
C.Anh
           VHVH -TVPTNN
(S/C)
C.Anh

Kế toán K55
(Lớp Tối) 
TT&TTQT
T
T.QT
        TT&TTQT
T
T.QT
     
 

TT&TTQT
T
T.QT
 

   
TRUNG CẤP CNTT K51           

C.Trị 2
T
T.Chiến
BÁO NGHĨ

    
  CTDL VÀ GT
T
T.Tuấn   

 

 

   
 

 

 

         
Kế toán K47 GDTC
C
T.Toàn

              
   GDTC
C
T.Toàn
        
                            

 

 
 


 Kế toán K53
(Lớp chiều) 
    GDTC
C
T.Toàn
            

 

           GDTC
C
T.Toàn
    

 

 
   
Kế toán K49 

 

 C.Trị 2
T
 T.Chiến  
BÁO NGHĨ 
       
 

TCDN
T
T.Hân 

 

 

             
Kế toán K51 TT&TTQT
T
T.QT
C.Trị 2
T
 T.Chiến  
  BÁO NGHĨ
TT&TTQT
T
T.QT
 
     

TCDN
T
T.Hân 

      

TT&TTQT
T
T.QT
 

 
               
 Kế toán K42    GẶP GVHD
    18H           

           

   GDTC
T
T.Toàn
         
      NLKT
T
T.Điền 
KIỂM TOÁN
S
C.Nguyên 
 Kế toán K44
(PT15D12)
 Đang cập nhật       GDTC
T
T.Toàn
          
  TIN HỌC
T
T.TH 
NLKT
T
T.Điền  
KIỂM TOÁN
S
C.Nguyên  

 


    

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 24/10/2016 ĐẾN  30/10/2016)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
            (24
/10)

Thứ Ba 
(25/10) 

Thứ Tư 
            (26/10

Thứ Năm
(27/10)

 Thứ Sáu
(28/10)

Thứ Bảy
(29/10)

Chủ Nhật
(30/10)

LỚP TC
SP MẦM NON
( Chiều)

  

.

 

   

 

 

VHVN

(S/C)

C.Anh

 

 Kế toán K53

 

(Lớp chiều)

GDTC
C
T.Toàn
   GDTC
C
T.Toàn
       
CNTT K51 ( Tối)    

 

 
C.trị 2
T
T.Chiến 
 
 

CTDL &GT

T

T. Tuấn

   
Kế toán K55

TT&TTQT
T
T.Sơn

 

TT&TTQT
T
T.Sơn

 


TT&TTQT
T
T.Sơn

 
   
Kế toán K47 GDTC
C
T.Toàn      
  GDTC
C
T.Toàn       
         Gặp GVHD
14H 

            
 
             
Kế toán K49

 

 
 C.TRị 2
T
T.Chiến
   

TCDN
T
T.Hân


   
 
     
   Gặp GVHD
18h
                       
       
        
             
Kế toán K51

TT&TTQT
T
T.Sơn

 

TT&TTQT
T
T.Sơn

 
           

TCDN
T
T.Hân

 

TT&TTQT
T
T.Sơn

 
    
 Kế toán K42

 

                   

 

 

 

 

     GDTC
T
T.Toàn
 

 

 

       NLTK
     T
              T.Điền       

           
 KIỂM TOÁN
S
C.Nguyên
 
 Kế toán K44

 

 

 

 

     GDTC
T
T.Toàn
                           
  TIN HỌC
T
         T.TH           

 

       NLTK
      T
         T.Điền     
 KIỂM TOÁN
S
C.Nguyên
               

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC ( TỪ 17/10/2016 ĐẾN 23/10/2016)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

 

TÊN LỚP     
                                  

   Thứ  Hai
     
(17/10)

 Thứ Ba
(18/10)

Thứ Tư
(19/10) 

 Thứ Năm
(20/10)

Thứ Sáu
(21/10) 

Thứ Bảy
(22/10) 

Chủ Nhật
(23/10)

ĐH Văn Bằng 2
Ngành Tiếng Anh 
        NÓI 2
T
C.Tú 

    

                                   

 T.Nhật 2
T
C.Trang

 

NÂM+Âm VH
S
C.Tú
ĐỌC 2
C
C.Vũ 
ĐH liên thông K14  

 KTCP
T
C.Loan
Tăng cường 

   KTCP
T
C.Loan
Tăng cường 
 KTCP
T
C.Loan
Tăng cường 
TTQT
T
T.Anh           
TTQT
(S/C)
T.Anh 
ĐH liên thông K17    

 

     

 

 

 NVVHTM
T
T.Nam
 NVVHTM
(S/C)
T.Nam
 
ĐH Liên Thông K19 

 

   TTHCM
T
T.Tĩnh 

 

 

QTĐHSXKD
T
T.Việt 

           

 

KTQT 1
T
C.Loan 

 TTCK
(S/C)
T.Trung
ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 5

 

QTTC
T
T.Đông 
  

TCC2
T
T.Phúc 

 

TOIEC 3
T
C.Nga 

 

 
ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 4 

 

     QTTC
  T
         T.Đông       
     HTTTKT
T
                  T.Huy                                            

 

   
ĐH Liên Thông K21         TTHCM
T
           T.Tĩnh                    
 TCC2
T
T.Phúc
  TOIEC 3
T
C.Nga 


 

 

 

                                                 LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC  ( Từ ngày 24/10/2016 ĐẾN  30/10/2016)

                                                       Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

                               

 

TÊN LỚP     
                                  

 

      Thứ Hai

  
(24/10)

 

Thứ Ba
 
(25/10)

 Thứ  Tư 
(26/10)

Thứ Năm
(2710) 

Thứ Sáu
(28/10)  

Thứ Bảy
(29/10)

Chủ Nhật
(30/10)

ĐH Văn Băng 2
Ngành Tiếng Anh Khóa 1
        NÓI 2
T
C.Tú  

 T.Nhật 2
T
C.Trang

 
NÂM+Âm VH
S
C.Tú
ĐỌC 2
C
C.Vũ  
ĐH Liên Thông K21    TTHCM
T
T.Tĩnh
 TCC2
T
T.Phúc
  TOIEC 3
T
C.Nga 
   
ĐH Liên Thông K17           NVNHTM
T
T.Nam 
NVNHTM
(S/C)
T.Nam  
ĐH Liên Thông K19   

  TTHCM

T.Tĩnh 

   

QTHĐSXKD

T

T. Việt 

KTQT1
T
C.Loan 
TTCK
(S/C)
T.Trung 
ĐH Liên ThôngCĐ K5           

 

 QTTC
T
T.Đông
TCC2
T
T.Phúc 
HTTTKT
T
T.Huy 
TOIEC 3
T
C.Nga  

TTC
T
C.Tuyết 

BÁO NGHĨ 

TTC
(S/C)
C.Tuyết 

BÁO NGHĨ 

ĐH Liên ThôngCĐ K4     QTTC
T
T.Đông
 
  HTTTKT
T
T.Huy  

 

 

TTC
T
C.Tuyết 

BÁO NGHĨ 

TTC
(S/C)
        C.Tuyết         

BÁO NGHĨ    

ĐH Liên Thông K14     KTCP
T
C.Loan 
     KTCP
T
C.Loan    
KTCP
T
C.Loan  
                     LKT
        (S/C)
           C.Hường  

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác