Số người online :
119
Số lượt truy cập:
1341514

 

   

 


 

CẬP NHẬT LỊCH HỌC CÁC LỚP DÀI HẠN

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XEM LỊCH HỌC.

 

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP

( TỪ  05/08/2019 ĐẾN 11/08/2019)

TÊN LỚP       

 

Thứ Hai
 

 

Thứ Ba 

Thứ Tư 

Thứ Năm

 Thứ Sáu

 Thứ Bảy

Chủ Nhật

LỚP TCSP MẦM NON khóa 2
                    
           

 

 

 

HỌC

SÁNG & CHIỀU 

 HỌC

SÁNG & CHIỀU 

 Kế toán K57

Ôn CN

T

C.HẰNG 

 

LKT

T

T.TĨNH

ÔN CSN

T

T.HÂN 

 

ÔN CTRI

T

T.TĨNH 

 

 

 Kế toán K59

 Ôn CN

T

C.HẰNG

 

           
                      

 ÔN CSN

T

T.HÂN 

 

 ÔN CTRI

T

T.TĨNH 

 

 

 Kế toán K61

 AVCB

T

C.NGA

LKT

T

T.TĨNH

AVCB

T

C.NGA

 

KTSX

T

C.HẰNG 

AVCB

T

C.NGA

 

 

 Kế toán K63  AVCB

T

C.NGA

 

AVCB

T

C.NGA

 KTSX

T

C.HẰNG 

AVCB

T

C.NGA

 

 

 

CNTT K9

 

Bài tập lớn

T

T.TUẤN

 PTTKHT

T

T.HÂN

Bài tập lớn

T

T.TUẤN

   

 

 

TRUNG CẤP NGHỀ - THCS

KHÓA 65

TOÁN

-

TOÁN 

 TOÁN

-

VĂN

 LÝ

-

HÓA

SINH HOẠT HÈ

 VĂN

-

THUD

 

 

 Kế toán K67

 AVCB

T

C.NGA

 GDPL

T

T.TĨNH

AVCB

T

C.NGA

 GDPL

T

T.TĨNH

AVCB

T

C.NGA 

 

 

TRUNG CẤP NGHỀ - THCS

KHÓA 65


SHCD

 

 SHCD

 

 SHCD

C

 

 

 

 

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP

( TỪ  12/08/2019 ĐẾN 18/08/2019)

TÊN LỚP       

 

Thứ Hai
 

 

Thứ Ba 

Thứ Tư 

 

Thứ Năm

 

 Thứ Sáu

 

 Thứ Bảy

Chủ Nhật

LỚP TCSP MẦM NON khóa 2
                    
           

 

 

 

HỌC

SÁNG & CHIỀU 

 HỌC

SÁNG & CHIỀU 

 Kế toán K57

Ôn CN

T

C.HẰNG 

 

LKT

T

T.TĨNH

 

ÔN CSN

T

T.HÂN 

 

ÔN CTRI

T

T.TĨNH 

 

 

 Kế toán K59

 Ôn CN

T

C.HẰNG

 

            
                      

 ÔN CSN

T

T.HÂN 

 

 ÔN CTRI

T

T.TĨNH 

 

 

 Kế toán K61

 AVCB

T

C.NGA

LKT

T

T.TĨNH

AVCB

T

C.NGA

 

KTSX

T

C.HẰNG 

AVCB

T

C.NGA

 

 

 Kế toán K63  AVCB

T

C.NGA

 

AVCB

T

C.NGA

 KTSX

T

C.HẰNG 

AVCB

T

C.NGA

 

 

 

CNTT K9

 

Bài tập lớn

T

T.TUẤN

 PTTKHT

T

T.HÂN

Bài tập lớn

T

T.TUẤN

   

 

 

TRUNG CẤP NGHỀ - THCS

KHÓA 65

TOÁN

-

TOÁN 

 TOÁN

-

VĂN

 LÝ

-

HÓA

SINH HOẠT HÈ

 VĂN

-

THUD

 

 

 Kế toán K67

 AVCB

T

C.NGA

 GDPL

T

T.TĨNH

AVCB

T

C.NGA

 GDPL

T

T.TĨNH

AVCB

T

C.NGA 

 

 

TRUNG CẤP NGHỀ - THCS

KHÓA 65


SHCD

 

 SHCD

 

 SHCD

C

 

 

 

 

 

   

 

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC

 ( TỪ 05/08/2019 ĐẾN 11/08/2019)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

 

TÊN LỚP     
                                  

   Thứ  Hai
                 

 Thứ Ba

Thứ Tư

 Thứ Năm

Thứ Sáu
               

Thứ Bảy

Chủ Nhật

ĐH Văn Bằng 2
Ngành Tiếng Anh 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Thạc sỹ QLKT

 

 

 

 

 

 

 

 

LỚP KTTK15  

 

   

 

 

 
ĐH Liên Thông K19            
 

   
           
         

 

 

                       


THẠC SĨ NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

 

         

 

                

 

 

ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 7 

 

 

 

   

 

 

ĐH Liên Thông KHÓA 23

 

 


 

AVCN2

T

C.VŨ

 QTSXKD

T

T.VIỆT

 

KTMY

T

C.HẰNG

KTMY

S/C

C.HẰNG

ĐH Liên Thông K21 

 


    

AVCN2

T

C.VŨ 

 QTSXKD

T

T.VIỆT

 

KTMY

T

C.HẰNG

 

KTMY

S/C

C.HẰNG 

ĐH Liên Thông K16 

(K21 - TÂN THÀNH)

 

 

      
 

 

 

 

 

 

  ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 6

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC

 ( TỪ 12/08/2019 ĐẾN 18/08/2019)

 

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

 

 

 

TÊN LỚP     
                                  

   Thứ  Hai
                 

 Thứ Ba

Thứ Tư

 Thứ Năm

Thứ Sáu
               

Thứ Bảy

Chủ Nhật

ĐH Văn Bằng 2
Ngành Tiếng Anh 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Thạc sỹ QLKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỚP KTTK15  

 

   

 

 

 
ĐH Liên Thông K19            
 

   
            
         

 

 

                       


THẠC SĨ NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

 

         

 

                

 

 

ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 7 

 

 

 

   

 

 

ĐH Liên Thông KHÓA 23

 

 

 

AVCN2

T

C.VŨ

 QTSXKD

T

T.VIỆT

 

KTMY

T

C.HẰNG

KTMY

S/C

C.HẰNG

ĐH Liên Thông K21 

 


    

AVCN2

T

C.VŨ 

 QTSXKD

T

T.VIỆT

 

KTMY

T

C.HẰNG

 

KTMY

S/C

C.HẰNG 

ĐH Liên Thông K16 

(K21 - TÂN THÀNH)

 

 

      
 

 

 

 

 

 

  ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 6

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác