Số người online :
159
Số lượt truy cập:
1033498

 

   

 


 

CẬP NHẬT LỊCH HỌC CÁC LỚP DÀI HẠN

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XEM LỊCH HỌC.

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 12/12/2016 ĐẾN 18/12/2016)

TÊN LỚP       

 

Thứ Hai
(26/12)

 

Thứ Ba 
(27/12)

Thứ Tư 
(28/12) 

Thứ Năm
  (29/12

 Thứ Sáu
(30/12) 

 Thứ Bảy
(31/12) 

Chủ Nhật
(01/1) 

LỚP TCSP MẦM NON  Đang cập nhật                   
Kế toán K55
(Lớp Tối) 
Đang cập nhật            
             
   
TRUNG CẤP CNTT K51          


             

    

 

 PM.ACCESS
T
T.Hân

     
 

 

 

         
Kế toán K47 Đang cập nhật      
           
                    

        
  
                      
          
            
 


 Kế toán K53
(Lớp chiều) 

CHÍNH TRỊ 1

C

T.TRÁNG 

 

         

 

      
   
Kế toán K49            
                    
TCDN
T
T.Việt

 


        

 

 

             
Kế toán K51  
             
  TCDN
T
T.Việt       
               
     

 PM.ACCESS
T
T.Hân


           

      


 

 
               
 Kế toán K42 Đang cập nhật 

         
       
 
 
 Kế toán K44
(PT15D12)
Đang cập nhật   
                    
       

 


    

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 02/1/2017 ĐẾN 08/1/2017)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
            (02/1
)

Thứ Ba 
(03/1) 

Thứ Tư 
   (04/1)
 

Thứ Năm
(05/1)

 Thứ Sáu
            (06/1
)

Thứ Bảy
(07/1)

Chủ Nhật
(08/1)

LỚP TC
SP MẦM NON
( Chiều)

               PP TẠO HÌNH& TÌM HIỂU MTXQ
C
C.Yến
 PP TẠO HÌNH& TÌM HIỂU MTXQ
(S/C)
C.Yến 
 

 Kế toán K53 

(Lớp chiều)

      THI
GDPL
14H 
THI 
C. Trị 1
14H
   
CNTT K51 ( Tối)

THI   
 PM.ACCESS
                   17H15 
                   

 

THI    
 CTDL+GT
                   17H15 
                   

 

 
 THI   
  C.Trị 2
17H15   
   
Kế toán K55
 
THI   
  TT&TTQT
17H15   

 


THI   
  C.Trị 1
17H15   
   
   
Kế toán K47  
       THI
PM. KTM
14H


               
Kế toán K49  

 

 
THI   
    TCDN
      17H15   


 


THI   
    C.TRỊ 2
    17H15   
             
Kế toán K51 THI
PM.ACCESS
17H15'


THI
TCDN
17H15'
 

THI
TT&TTQT
17H15'
 

 

           


 

 THI
C.TRỊ 2
17H15'
    
 Kế toán K42

 

                   

 

 

 

 

   

 

      

           
 THI
NLTK
9H
KIỂM TOÁN
13H30'

 
 Kế toán K44

 

 

 

 


                           
 

        

 

 

          
THI
TIN HỌC
7H15'
NLTK
9H
KIỂM TOÁN
13H30'
               

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC ( TỪ 26/12/2016 ĐẾN 01/1/2017)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

 

TÊN LỚP     
                                  

   Thứ  Hai
     
(26/12)

 Thứ Ba
(27/12)

Thứ Tư
(28/12) 

 Thứ Năm
(29/12)

Thứ Sáu
(30/12) 

Thứ Bảy
(31/12) 

Chủ Nhật
(01/1)

ĐH Văn Bằng 2
Ngành Tiếng Anh 
         

    

                                          

 

 

 
ĐH liên thông K14

AVCNKT 1
      T         T.Trung 

  AVCNKT 1
    T       
           T.Trung       
           
ĐH liên thông K17  ĐANG CẬP NHẬT  

 

     

 

  
ĐH Liên Thông K19 

 ĐANG CẬP NHẬT   

  

 

Quản trị HĐSXKD
T (bù)
T. Việt

             

 

   
ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 3

 ĐANG CẬP NHẬT 

         

 

                                           
 
 
ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 4 

  HTTTKT

T

T.HUY

                              

 

   
ĐH Liên Thông K21

 ĐANG CẬP NHẬT

 

                            


 
 ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 5  HTTTKT

T

T.HUY

           
           
         

          
ĐH Liên Thông K16   ĐANG CẬP NHẬT                   


 
  ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 6  ĐANG CẬP NHẬT        


 

 

 

      LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC  ( Từ  02/1/2017 ĐẾN 08/1/2017)

     Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

                               

 

TÊN LỚP     
                                  

 

      Thứ Hai

  
(02/1)

 

Thứ Ba
 
(03/1)

 Thứ  Tư 
(04/1)

Thứ Năm
(05/1) 

Thứ Sáu
(06/1)  

Thứ Bảy
(07/1)

Chủ Nhật
(08/1)

ĐH Văn Băng 2
Ngành Tiếng Anh Khóa 1
   
     THI
T.NHẬT 2
17H45'
N.ÂM+ÂM VỊ HỌC
19H

 

THI
ĐỌC 2
17H45'
NÓI 2
19H 

            
 
ĐH Liên Thông K21

 

THI
TOIEC3
19H 

THI
TCC2
19H  

THI
TTHCM
19H  

   
ĐH Liên Thông K17 THI
NVNHTM
17H15' 
    THI
KTTC1
17H15' 
 
THI
PTBCTC
17H15' 
 

           

           
ĐH Liên Thông K19  THI
TTCK
19H

THI
QTHĐSXKD
19H
 


 

THI
KTQT1
19H
 

  

THI
TTHCM
19H

 ĐH Liên ThôngCĐ K3           

 

 THI
KLTN
19H
   THI
KTTC1
19H
 
           


              

ĐH Liên ThôngCĐ K4  THI
QTTC
19H
 
THI
HTTTKT
19H
 
 

THI
TTC
19H
 

 


           

  
 

ĐH Liên Thông K14              

THI
7H15'
TTQT
KTCP
9H
AVCNKT1
13H30'
LKT
15H   

 ĐH Liên Thông CĐ K5

 THI
QTTC
19H
 

 THI
HTTTKT
19H

 THI
TOIEC3
19H

THI
TCC2
19H
 

 

 THI
TTC
19H
 

 

 

 

ĐH Liên Thông K116  Đang cập nhật                
ĐH Liên Thông CĐ6   Đang cập nhật                    

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác