THÔNG BÁO ĐỔI TÊN TRƯỜNG

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ CẬP NHẬT LỊCH HỌC.


 

Lịch học lớp dài hạn - TRUNG CẤP (21/04/2014 - 27/04/2014)

  Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP           

 Thứ Hai
(21/04)

Thứ Ba
(22/04)

 Thứ Tư
(23/04)

Thứ  Năm
(24/04)

Thứ Sáu
(25/04)

Thứ Bảy
(26/04)  

Chủ Nhật
(27/04) 

Quản trị kinh doanh K1              
Kế toán K36         BÁO NGHỈ BÁO NGHỈ  
Quản trị kinh doanh K2          BÁO NGHỈ BÁO NGHỈ  
Kế toán K38     THQL
T
Thầy Hiếu
TT&TTQT
T
Thầy Sơn 
THQL
T
Thầy Hiếu 
 BÁO NGHỈ BÁO NGHỈ   
Quản trị kinh doanh K4         BÁO NGHỈ BÁO NGHỈ  
Kế toán K39  KTTH
T
Thầy Huy

 BÁO NGHỈ

 KTTH
T
Thầy Hiếu
QTDN
T
Thầy Việt 
      
Kế toán K40
(PT14D12)
  Marketing
T
Thầy Sơn
NLKT
T
Thầy Sáng 
 NLTK
T
Thầy Ghi
NLKT
T
Thầy Sáng 
NLTK
T
Thầy Ghi 
   
Kế toán K41 TT&TTQT
C
Thầy Sơn 
 AVKT
C
Thầy Phúc
BÁO NGHỈ   TT&TTQT
C
Thầy Sơn
(tăng cường)
     
Kế toán K43
(PT14D11)

 THUD
C
Thầy Hiệp 

 Chính Trị 2
C
Thầy Chiến
BÁO NGHỈ  Chính Trị 2
C
Thầy Chiến 
AVCB
C
Thầy Sơn 
   
Kế toán K45
(PT14D13)
  THĐC
T
Thầy Hiệp
 GDPL
T
Thầy Tĩnh
 Chính Trị 1
T
Thầy Tráng
Thể Dục 1
T
Thầy Minh 
 THĐC
T
Thầy Hiệp
   
CNTT-K5-BR (Chiều)     V,Basic 2
C
Thầy Hiếu
  V,Basic 2
C
Thầy Hiếu 
V,Basic 2
C
Thầy Hiếu   
    

 

 

 

Lịch học lớp dài hạn - TRUNG CẤP (28/04/2014 - 04/05/2014)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
 (28/04)  

Thứ Ba
(29/04)

Thứ Tư 
(30/04)

Thứ Năm
(01/05)

 Thứ Sáu
(02/05)

Thứ Bảy
(03/05)

Chủ Nhật
(04/05)

Quản trị kinh doanh K1

 Đang cập nhật

           
Kế toán K36   Đang cập nhật             
Quản trị kinh doanh K2   Đang cập nhật            
Kế toán K38    Đang cập nhật            
Quản trị kinh doanh K4   Đang cập nhật            
Kế toán K39   Đang cập nhật            
Kế toán K40
(PT14D12)
  Đang cập nhật            
 Kế toán K41  Đang cập nhật             
Kế toán K43
(PT14D11)
 Đang cập nhật             
 Kế toán K45
(PT14D13)
  Đang cập nhật            
 CNTT-K5-BR (Chiều)

  Đang cập nhật

            

  

 

 


 

 


 Lịch học lớp dài hạn - ĐẠI HỌC (21/04/2014 - 27/04/2014)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP     
                                  

Thứ Hai
(21/04)

Thứ Ba
(22/04)

 Thứ  Tư
(23/04)

Thứ Năm
(24/04)

Thứ Sáu
(25/04)

Thứ Bảy
(26/04)

Chủ Nhật
(27/04)
 

ĐH Liên Thông K8  QLHĐSX
T
THầy Việt
(bù)
  Thầy Huy
báo nghỉ
  QLHĐSX
T
 Thầy Việt
 PMKT
T
Thầy Huy
PMKT
S/C
Thầy Huy 

ĐH Liên Thông K9

    PMKT
T
Thầy Huy
  Luật KT
T
Cô Hường
(tăng cường) 
 KTNH
T
Cô Lan
KTNH
C/T
Cô Lan 
 KTNH
S/C
Cô Lan
ĐH Liên Thông K10 QTTC
T
Thầy Đông
KTTC3
T
Cô Loan 
      KTTC3
C/T
Cô Loan 
KTTC3
S/C
Cô Loan
ĐH Liên Thông K11   QTTC
T
Thầy Ghi 
   QTTC
T
Thầy Ghi 
  KTTC3
C/T
Cô Tuyết 
 KTTC3
C/T
Cô Tuyết
ĐH Liên Thông K12   XSTK
T
Thầy Phúc 
   ĐLCMCĐ
T
Thầy Tĩnh
     
ĐH Liên Thông K15

 

ĐLCMCĐ
T
Thầy Chiến

 KTTC2
T
Cô Loan
 KTTC2
T
Cô Loan 
  KTTC2
T
Cô Loan
Toeic 4 
C/T
Thầy Hưng
 Toeic 4 
S/C
Thầy Hưng
ĐH Liên Thông K17              
 ĐH Liên Thông K2
(CĐ Liên Thông ĐH)
             

  

 

Lịch học lớp dài hạn - ĐẠI HỌC (28/04/2014 - 04/05/2014)

  Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP     
                                  

Thứ Hai
(28/04)

Thứ Ba
(29/04)
 

 Thứ Tư
(30/04)

Thứ Năm
(01/05)  

Thứ Sáu
(02/05)

Thứ Bảy
(03/05)

Chủ Nhật
(04/05)

ĐH Liên Thông K8

 Đang cập nhật      

 

   

ĐH Liên Thông K9

 Đang cập nhật

           
ĐH Liên Thông K10

 Đang cập nhật

           
ĐH Liên Thông K11   Đang cập nhật            

ĐH Liên Thông K12

  Đang cập nhật            

ĐH Liên Thông K15

 Đang cập nhật            

ĐH Liên Thông K17

 Đang cập nhật            
ĐH Liên Thông K2
(CĐ Liên Thông ĐH)
 Đang cập nhật            

  
   

 


              

 

 

Các Tin Khác