GIỚI THIỆU CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CỦA TRƯỜNG 

 


 

THÔNG BÁO ĐỔI TÊN TRƯỜNG

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XEM LỊCH HỌC.

 


 

Lịch học lớp dài hạn - TRUNG CẤP (15/09/2014 - 21/09/2014)

  Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP           

 Thứ Hai
(15/09)

Thứ Ba
(16/09)

 Thứ Tư
(17/09)

Thứ  Năm
(18/09)

Thứ Sáu
(19/09)

Thứ Bảy
(20/09)  

Chủ Nhật
(21/09) 

CNTT-K7-BR (Chiều)  Tập trung tại trường
sinh hoạt lớp
Lúc 14h
           
Kế toán K36              
Quản trị kinh doanh K2               
Kế toán K38              
Quản trị kinh doanh K4                
Kế toán K39      

 

     
Kế toán K40
(PT14D12)
              
Kế toán K41 Tập trung tại trường
sinh hoạt lớp
Lúc 14h
 

 

         
Kế toán K43
(PT14D11)

 Tập trung tại trường

sinh hoạt lớp
Lúc 14h
           
Kế toán K45
(PT14D13)
Tập trung tại trường
sinh hoạt lớp
Lúc 18h
  
           
Kế toán K47               
CNTT-K6-BR (Chiều)              

 

 

 

Lịch học lớp dài hạn - TRUNG CẤP (22/09/2014 - 28/09/2014)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
(22/09)  

Thứ Ba
(23/09)

Thứ Tư 
(24/09)

Thứ Năm
(25/09)

 Thứ Sáu
(26/09)

Thứ Bảy
(27/09)

Chủ Nhật
(28/09)

CNTT-K7-BR (Chiều)    Cơ sở dữ liệu
trên phần mềm Access
C
Khoa CNTT
 Mạng Cơ bản
C
Khoa CNTT
 Cấu trúc dữ liệu
và giải thuật
C
Khoa CNTT 
     
Kế toán K36  Đang cập nhật         

 

 
Quản trị kinh doanh K2  Đang cập nhật        

 

 
Kế toán K38 Báo Nghỉ

 

     Tài chính doanh nghiệp
T
Khoa kinh tế
(Tổ Quản trị)
   
Quản trị kinh doanh K4   Đang cập nhật            
Kế toán K39  Đang cập nhật            
Kế toán K40
(PT14D12)
 Thuế
T
Thầy Vạn
 Kinh tế vi mô
T
Khoa kinh tế
(Tổ Quản trị)
 Tiền tệ và Thanh toán Quốc tế
T
Khoa kinh tế
(Tổ Quản trị)
 LKT
T
C.Quyên

AVCB
T

T.Phúc

   
 Kế toán K41 Kế toán thương mại-dịch vụ
C
Thầy Phi
Kế toán thương mại-dịch vụ
C
Thầy Phi
Kiểm toán
C
Cô Nguyên 
Kế toán thương mại-dịch vụ
C
Thầy Phi
Kiểm toán
C
Cô Nguyên 
   
Kế toán K43
(PT14D11)
   Phần mềm Access
C
Khoa CNTT
 Tiền tệ và Thanh toán Quốc tế
C
Khoa Kinh tế
Nghiệp vụ văn phòng
C
Thầy Trường 
Nguyên lý thống kê
C
Thầy Hà 
  Nguyên lý thống kê
C
Thầy Hà
 
 Kế toán K45
(PT14D13)
 Anh văn cơ bản
T
Tổ Ngoại ngữ
Nghiệp vụ văn phòng
T
Thầy Trường 
  Chính trị 2
T
Thầy Chiến 
Nguyên lý Kế toán
T
Khoa Kinh tế
(Tổ kế toán) 
   
Kế toán K47    Phần mềm Access
C
Khoa CNTT
  Nghiệp vụ văn phòng
C
Thầy Trường  
Tin Học
c
K.CNTT
   
 CNTT-K6-BR (Chiều)     Mạng Cơ bản
C
Khoa CNTT 
        

  

 

 


 

 


 Lịch học lớp dài hạn - ĐẠI HỌC (15/09/2014 - 21/09/2014)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP     
                                  

Thứ Hai
(15/09)

Thứ Ba
(16/09)

 Thứ  Tư
(17/09)

Thứ Năm
(18/09)

Thứ Sáu
(19/09)

Thứ Bảy
(20/09)

Chủ Nhật
(21/09)
 

ĐH Liên Thông K15              

ĐH Liên Thông K8

 

           
ĐH Liên Thông K10  Kế toán Quản trị
T
Cô Loan
  Kế toán Quản trị
T
Cô Loan 
 Kế toán Quản trị
T
Cô Loan
  Kế toán Quản trị
T
Cô Loan 
 
ĐH Liên Thông K11    Hệ thống thông tin Kế toán
T
Thầy Huy
         
ĐH Liên Thông K12              
ĐH Liên Thông K17       Tập trung tại trường
sinh hoạt lớp
Lúc 
18h 30'  
   

 

 ĐH Liên Thông K2
(CĐ Liên Thông ĐH)
             

  

 

Lịch học lớp dài hạn - ĐẠI HỌC (22/09/2014 - 28/09/2014)

  Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP     
                                  

Thứ Hai
(22/09)

Thứ Ba
(23/09)
 

 Thứ Tư
(24/09)

Thứ Năm
(25/09)  

Thứ Sáu
(26/09)

Thứ Bảy
(27/09)

Chủ Nhật
(28/09)

ĐH Liên Thông K15

         Kinh tế Lượng
T
Thầy Hà 

 Kinh tế Lượng

T
Thầy Hà
Kinh tế Lượng
S/C
Thầy Hà 

ĐH Liên Thông K9

đang cập nhật    

       

 

 
ĐH Liên Thông K10

Kế toán Quản trị
T
Cô Loan

  Quản trị Hoạt động sản xuất kinh doanh
T
Thầy Việt 
 Kế toán Quản trị
T
Cô Loan
  Kế toán Quản trị
T

Cô Loan 

Báo Nghĩ
ĐH Liên Thông K11     Hệ thống thông tin Kế toán
T
Thầy Huy
         

ĐH Liên Thông K12

   

Kế toán chi Phí
T
Cô Loan

    QTTC
T
T.Đông
QTTC
(S/C)
T.Đông

ĐH Liên Thông K17 

      Kinh tế Vi mô
T
Thầy Việt 
     Kinh tế Quốc tế:
S:7h45-11h
C:13h30-15h
(Thầy Chiến)
Giáo dục thể chất:
15h15-17h00
(Thầy Hùng)
ĐH Liên Thông K2
(CĐ Liên Thông ĐH)
  đang cập nhật             

 

  
  


 


 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác