Số người online :
1372
Số lượt truy cập:
1503063

 

   

 


 

CẬP NHẬT LỊCH HỌC CÁC LỚP DÀI HẠN

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XEM LỊCH HỌC.

 

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP

( TỪ  09/12/2019 ĐẾN 15/12/2019)

TÊN LỚP       

 

Thứ Hai
 

 

Thứ Ba 

Thứ Tư 

Thứ Năm

 Thứ Sáu

 Thứ Bảy

Chủ Nhật

LỚP TCSP MẦM NON khóa 2
                    
           

 

 

 

ÔN THI 

ÔN THI 

 Kế toán K57

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kế toán K59

 

 

           
                      

 

 

 

 

 

 Kế toán K61

KTTMDV

T

C.HẰNG

 

 

KTTMDV

T

C.HẰNG

 AVKT

T

C.NGA

TCDN

T

T.HÂN 

 

 

 Kế toán K63

KTTMDV

T

C.HẰNG 
 

KTTMDV

T

C.HẰNG

AVKT

T

C.NGA

TCDN

T

T.HÂN  
 

 

CNTT K9

 

BTL

T

T.TUẤN 

       

 

 

TRUNG CẤP NGHỀ - THCS

KHÓA 65 - CNTT

VĂN

HÓA

 

TIN

TOÁN

VĂN

ĐỒ HỌA

TIN

TOÁN

ĐỒ HỌA

TIN

SHL

 

TRUNG CẤP NGHỀ - THCS

KHÓA 65 - KINH TẾ

VĂN

HÓA

 

NLKT

TOÁN

VĂN

THUẾ

NLKT

TOÁN

THUẾ

NTKT

SHL

 

 Kế toán K67

 

CHÍNH TRỊ 1

T

T.TĨNH

KTVM

T

T.HÂN

TT&TTQT

T

T.TUẤN

   

 

TRUNG CẤP NGHỀ - THCS

KHÓA 69


 TIN

VĂN

TOÁN

TIN 

AVCB

C1

 LÝ

VĂN

 

 AVCB

HÓA

TOÁN

SHL 

 

 

 

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP

( TỪ  16/12/2019 ĐẾN 22/12/2019)

TÊN LỚP       

 

Thứ Hai
 

 

Thứ Ba 

Thứ Tư 

 

Thứ Năm

 

 Thứ Sáu

 

 Thứ Bảy

Chủ Nhật

LỚP TCSP MẦM NON khóa 2
                    
           

 

 

 

ÔN THI 

ÔN THI 

 Kế toán K57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kế toán K59

 

 

            
                      

 

 

 

 

 

 Kế toán K61

KTTMDV

T

C.HẰNG

 

 

KTTMDV

T

C.HẰNG

 AVKT

T

C.NGA

TCDN

T

T.HÂN 

 

 

 Kế toán K63

KTTMDV

T

C.HẰNG 
 

KTTMDV

T

C.HẰNG

AVKT

T

C.NGA

TCDN

T

T.HÂN  
 

 

CNTT K9

 

BTL

T

T.TUẤN 

       

 

 

TRUNG CẤP NGHỀ - THCS

KHÓA 65 - CNTT

VĂN

HÓA

 

TIN

TOÁN

VĂN

ĐỒ HỌA

TIN

TOÁN

ĐỒ HỌA

TIN

SHL

 

TRUNG CẤP NGHỀ - THCS

KHÓA 65 - KINH TẾ

VĂN

HÓA

 

NLKT

TOÁN

VĂN

THUẾ

NLKT

TOÁN

THUẾ

NTKT

SHL

 

 Kế toán K67

 

CHÍNH TRỊ 1

T

T.TĨNH

KTVM

T

T.HÂN

TT&TTQT

T

T.TUẤN

   

 

TRUNG CẤP NGHỀ - THCS

KHÓA 69


 TIN

VĂN

TOÁN

TIN 

AVCB

C1

 LÝ

VĂN

 

 AVCB

HÓA

TOÁN

SHL 

 

 

 

 

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC

 ( TỪ 09/12/2019 ĐẾN 15/12/2019)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

 

TÊN LỚP     
                                  

   Thứ  Hai
                 

 Thứ Ba

Thứ Tư

 Thứ Năm

Thứ Sáu
               

Thứ Bảy

Chủ Nhật

ĐH Văn Bằng 2
Ngành Tiếng Anh 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Thạc sỹ QLKT

 

 

 

 

 

 

ÔN THI

S/C 

ÔN THI

S/C 

LỚP KTTK15  

 

   

 

 

 
ĐH Liên Thông K19            
 

   
           
         

 

 

                       


ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ CĐ KHÓA 08

 

 

KTTC1

T

C.LOAN 

      TƯ TƯỞNG HCM

T

T.TĨNH   

      

KTVM

T

T.HÂN 

 

ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 7 

 

 

 

   

 

 

ĐH Liên Thông KHÓA 23

 

 


 

KTTC1

T

C.LOAN

  TƯ TƯỞNG HCM

T

T.TĨNH 

 

 KTVM

T

T.HÂN

 

ĐH Liên Thông K21 

 


         

 

 

 

ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG K25

 

 

      

KTTC1

T

C.LOAN 

 

 TƯ TƯỞNG HCM

T

T.TĨNH  

 

 

 

  ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 6

 

 

 

 

 

 

 

 


 

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC

 ( TỪ 16/12/2019 ĐẾN 22/12/2019)

 

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

 

 

 

TÊN LỚP     
                                  

   Thứ  Hai
                 

 Thứ Ba

Thứ Tư

 Thứ Năm

Thứ Sáu
               

Thứ Bảy

Chủ Nhật

ĐH Văn Bằng 2
Ngành Tiếng Anh 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Thạc sỹ QLKT

 

 

 

 

 

 

 ÔN THI

S/C

ÔN THI

S/C 

LỚP KTTK15  

 

   

 

 

 
ĐH Liên Thông K19            
 

   
            
         

 

 

                       


ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ CĐ KHÓA 08

 

 

KTTC1

T

C.LOAN 

      TƯ TƯỞNG HCM

T

T.TĨNH   

      

KTVM

T

T.HÂN 

 

ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 7 

 

 

 

   

 

 

ĐH Liên Thông KHÓA 23

 

 

 

KTTC1

T

C.LOAN

  TƯ TƯỞNG HCM

T

T.TĨNH 

 

KTVM

T

T.HÂN  

 

ĐH Liên Thông K21 

 


         

 

 

 

ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG K25

 

 

      

KTTC1

T

C.LOAN 

 

 TƯ TƯỞNG HCM

T

T.TĨNH  

 

 

 

  ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 6

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác