Số người online :
21
Số lượt truy cập:
1089496

 

   

 


 

CẬP NHẬT LỊCH HỌC CÁC LỚP DÀI HẠN

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XEM LỊCH HỌC.

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 21/8/2017 ĐẾN 27/8/2017)

TÊN LỚP       

 

Thứ Hai
  (21/8)

 

Thứ Ba 
(22/8)

Thứ Tư 
(23/8) 

Thứ Năm
      (24/8

 Thứ Sáu
(25/8) 

 Thứ Bảy
(26/8) 

Chủ Nhật
(27/8) 

LỚP TCSP MẦM NON khóa 2
ĐANG TUYỂN SINH
(NHẬP HỌC NGÀY 5/8/2107)
                    
           

 

 

 

     THĐC
(S/C)

K. CNTT   

 


Kế toán K55
(Lớp Tối) 

          


KTSX
T
C. Hằng 
      

  KTSX
T
C. Hằng 

 KTSX
T
C. Hằng 
   
TRUNG CẤP CNTT K51   

LT. VB.NET
T
K.CNTT

    
PTTKHT
T
K.CNTT 

        

 

   MẠNG CB
T
T.Hiếu  
 
 Kế toán K59

THUD
T
K.CNTT 

      

THUD
T
K.CNTT 
   
     
Kế toán K47      
           
                    

        

    

            

   

 Kế toán K53
(Lớp chiều) 
 KTVM
C
T. Hân
 

 KTVM
C
T. Hân 

   
   
Kế toán K49                  

 

           

 

 

Kế toán K51    KTSX
T
C. Hằng 
     

KTSX
T
C. Hằng 

KTSX
T
C. Hằng  

    
 Kế toán K57    KTVM
C
T. Hân
    KTVM
C
T. Hân
       
 Kế toán K46

    

 


     PM.ACCESS
T
T.Hiếu   

  QTMT VP
T
KHOA. CNTT    
  Kế toán K44
(PT15D12)

 

 

 

  PM.ACCESS
T
T.Hiếu
           

  QTMT VP
T
KHOA. CNTT 
   

 


    

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 14/8/2017 ĐẾN 20/8/2017)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
   (14/8
)

Thứ Ba 
(15/8) 

Thứ Tư 
   (16/8)
 

Thứ Năm
(17/8) 

 Thứ Sáu
      (18/8
)

Thứ Bảy
(19/8)

Chủ Nhật
(20/8)

LỚP TCSP MẦM NON khóa 2
ĐANG TUYỂN SINH
(NHẬP HỌC NGÀY 5/8/2107)

                THĐC
(S/C)
K. CNTT 
 

 Kế toán K53 

KTVM
C
T. Hân 
   KTVM
C
T. Hân 
   KTVM
C
T. Hân 
   
CNTT K8

 

LP. VB.NET
T
K.CNTT 

 

 
                 
 MCB
T
T. Hiếu
 
Kế toán K55   KTSX
T
T. Kế toán
  KTSX
T
T. Kế toán
KTSX
T
T. Kế toán 
   
Kế toán K59
( Học Tối)

 THUUD
T
K. CNTT

   THUUD
T
K. CNTT
 

 

   
Kế toán K57

KTVM
C
T. Hân

 

KTVM
C
T. Hân

        

KTVM
C
T. Hân

   
Kế toán K51   KTSX
T
T. Kế toán
  KTSX
T
T. Kế toán
           
 KTSX
T
T. Kế toán
    
CNTTK9 ( CHIỀU)

PASSCAL 2
C
K. CNTT

 

 

 PASSCAL 2
C
K. CNTT
 

 

      

           

 Kế toán K44  

 

 PM. ACCESS
T
T. HIẾU
BÁO NGHỈ

 

 

 

QTMTVP
T
K. CNTT 
 

         
Kế toán K46       PM. ACCESS
T
T. HIẾU
BÁO NGHỈ
  QTMTVP
T
K. CNTT
 
   

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC ( TỪ 21/8/2017 ĐẾN 27/8/2017)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

 

TÊN LỚP     
                                  

   Thứ  Hai
     
(21/8)

 Thứ Ba
(22/8

Thứ Tư
(23/8) 

 Thứ Năm
(24/8)

Thứ Sáu
      (25/8)
 

Thứ Bảy
(26
/8) 

Chủ Nhật
(27/8)

ĐH Văn Bằng 2
Ngành Tiếng Anh 
   
     

  

TIẾNG NHẬT 4
(S/C)
C. Trang
ĐH liên thông K14

 

     

 

 

  KTTC3
T
C. Tuyết

KTTC3
(S/C)
C. Tuyết 

LỚP KTTK12  

 

   

 

QTDN
T
T. Việt

 THUẾ NÂNG CAO
(S/C)
T. Đức

ĐH Liên Thông K19            

Đang cập nhật  


           
  

 

  

 

 

                       

 

ĐH Liên Thông từ CĐ
ÔN ĐẦU VÀO

 Đang cập nhật

         

 

                
 
ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 4 

Đang cập nhật 

   

     

ĐH Liên Thông K21                 

  

 LKT
(S/C)
C. Hường


 ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 5
   
 

 

  LKT
(S/C)
C. Hường

ĐH Liên Thông K16                      

KTTC3
T
C. Tuyết

KTTC3
(S/C)
C. Tuyết
  ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 6          

  KTTC3
T
C. Tuyết

  KTTC3
(S/C)
C. Tuyết

 

 

      LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC  ( Từ 14/8/2017 ĐẾN 20/8/2017)

     Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

                               

 

TÊN LỚP     
                                  

          Thứ Hai
            (14/8)

Thứ Ba
(15/8)

 Thứ  Tư 
(16/8
)

Thứ Năm
                (17/8

Thứ Sáu
(18/8)  

Thứ Bảy
(19/8)

Chủ Nhật
(20/8)

ĐH Văn Băng 2
Ngành Tiếng Anh Khóa 1
  Đang cập nhật  
 
           

 

  

 
ĐH Liên Thông K21
 KTQT
T
T.Chiến

 

 

 

 

   LKT
(S/C)
         C. Hường                

ĐH Liên Thông TC
ÔN THI ĐẦU VÀO

ĐANG CẬP NHẬT              

  

ĐH Liên Thông K19   Đang cập nhật

 

   
 

  

 

LỚP KTTK12

 

       

 

      THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
T
T. Hà

 

 

THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
(s/c)
T. Hà

ĐH Liên ThôngCĐ K4            

 

 

Gặp GVHD LẦN 4

T

C.Loan 


 

 

 


ĐH Liên Thông K14  Đang cập nhật

 

         KTTC 3
T
C. Tuyết
KTTC3
(S/C)
C. Tuyết  
 ĐH Liên Thông CĐ K5

  Đang cập nhật

           
ĐH Liên Thông K16    Đang cập nhật            KTTC 3
T
C. Tuyết
KTTC3
(S/C)
C. Tuyết 
ĐH Liên Thông CĐ6    Đang cập nhật              KTTC 3
T
C. Tuyết
 KTTC3
(S/C)
C. Tuyết 

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác