CẬP NHẬT LỊCH HỌC CÁC LỚP DÀI HẠN

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XEM LỊCH HỌC.

 

  

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 05/10/2015 ĐẾN 11/10/2015)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
(05/10)  

Thứ Ba 
(06/10) 

Thứ Tư 
(07/10) 

Thứ Năm
(08/10) 

 Thứ Sáu
(09/10) 

Thứ Bảy
(10/10) 

Chủ Nhật
(11/10) 

Kế toán K43
(PT14D11)
  Anh văn Kinh tế
C
Cô Vũ
 

HD Thực tập
C
Thầy Sáng

     
CNTT K7       HD thực tập
C
Khoa CNTT
     
CNTT-K47BR (Chiều) GD Pháp luật
C
Thầy Tĩnh 
    HD thực tập
C
Khoa CNTT
     
Kế toán K47 GD Pháp luật
C
Thầy Tĩnh 
Anh văn Kinh tế
C
Cô Vũ
Tiền tệ & TTQT
C
Thầy Tuấn
Nguyên lý kế toán
C
Thầy Phi
     
 Kế toán K45
(PT14D13)
  Kiểm toán
T
Cô Nguyên 
  HD Thực tập
T
Thầy Sáng 
     
Kế toán K49  Marketing căn bản
T
Thầy Sơn
Nguyên lý kế toán
T
Thầy Phi 
GD Pháp luật
T
Thầy Tĩnh 
       
Kế toán K51
(PT15D11)
Marketing căn bản
T
Thầy Sơn
Nguyên lý kế toán
T
Thầy Phi 
GD Pháp luật
T
Thầy Tĩnh 
Tin học
T
Khoa CNTT
     
Kế toán K40
(PT14D12)
    HD Thực tập
T
Thầy Phi
 
 
  Anh văn Kinh tế
S/C
Cô Vũ 
 Kế toán K42   Chính trị 1
T
Thầy Tráng
Marketing căn bản
T
Thầy Sơn
    
 
 Kế toán K44
(PT15D12)
  Chính trị 1
T
Thầy Tráng
Marketing căn bản
T
Thầy Sơn
       

 


    

 LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC ( TỪ 28/09/2015 ĐẾN 04/10/2015)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

TÊN LỚP     
                                  

Thứ Hai
(28/9) 

Thứ Ba 
(29/9

 Thứ  Tư 
(30/9) 

Thứ Năm
(01/10) 

Thứ Sáu
(02/10) 

Thứ Bảy
(03/10) 

Chủ Nhật
(04/10)  

ĐH Liên Thông K15               
ĐH Liên Thông K17              
ĐH Liên Thông K19 

 

           
ĐH Liên ThôngCĐ K3               
ĐH Liên Thông K12             HD Thực tập
S
Cô Loan  
ĐH Liên Thông K14              
 

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC ( TỪ 05/10/2015 ĐẾN 11/10/2015)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

TÊN LỚP     
                                  

Thứ Hai
(05/10) 

Thứ Ba 
(06/10) 

 Thứ  Tư 
(07/10) 

Thứ Năm
(08/10)  

Thứ Sáu
(09/10)  

Thứ Bảy
(10/10) 

Chủ Nhật
(11/10)

ĐH Liên Thông K15          HD thực tập
T
Thầy Phi
   
ĐH Liên Thông K17   TT Hồ Chí Minh
T
Thầy Tĩnh 
  H.Thống T.Tin K.Toán
T
Thầy Huy 
     
ĐH Liên Thông K19 

 

  Xác suất thống kê
T
Thầy Phúc 
Kinh tế Vĩ mô
T
Thầy Đông 
    Giáo dục thể chất
S
Thầy Hùng 
ĐH Liên ThôngCĐ K3      Kế toán quản trị 2
T
Cô Loan 
     Kế toán quản trị 2
T
Cô Loan 

 Giáo dục thể chất
S
Thầy Hùng 

Kế toán quản trị 2
C
Cô Loan 

ĐH Liên Thông K12              
ĐH Liên Thông K14     Kinh tế quốc tế
T
Thầy Chiến 
    Toán cao cấp 2
T
Thầy Phúc 
 Toán cao cấp 2
S/C
Thầy Phúc 

  

 


 

 

 

 

 

 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác