GIỚI THIỆU CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CỦA TRƯỜNG 

 


 

THÔNG BÁO ĐỔI TÊN TRƯỜNG

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ CẬP NHẬT LỊCH HỌC.

 


 

Lịch học lớp dài hạn - TRUNG CẤP (28/07/2014 - 03/08/2014)

  Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP           

 Thứ Hai
28/07)

Thứ Ba
(29/07)

 Thứ Tư
(30/07)

Thứ  Năm
(31/07)

Thứ Sáu
(01/08)

Thứ Bảy
(02/08)  

Chủ Nhật
(03/08) 

CNTT-K7-BR (Chiều)  THUDDH
C
T.Hiệp
 Pascal
C
T.Tuấn
THUDDH
C
T.Hiệp
Pascal
C
T.Tuấn
PTTKHT
C
T.Hân
   
Kế toán K36   đang cập nhật             
Quản trị kinh doanh K2  đang cập nhật              
Kế toán K38  QTMTVP
T
T.Huy 
 C.Trị 2
T
T.Chiến
 QTDN
T
T.VIệt
C.Trị 2
T
T.Chiến 
     
Quản trị kinh doanh K4  QTMTVP
T
T.Huy 
C.Trị 2
T
T.Chiến 
  QTDN
T
T.VIệt
 C.Trị 2
T
T.Chiến 
      
Kế toán K39  đang cập nhật     

 

     
Kế toán K40
(PT14D12)
THUDKD
T
T.Hiệp
  C.Trị 2
T
T.Chiến
 QTDN
T
T.VIệt
 C.Trị 2
T
T.Chiến 
 THUDKD
T
T.Hiệp
    
Kế toán K41 Báo Nghĩ THKT
C
T.Hiếu 
 KTSX
C
C.Thủy
THKT
C
T.Huy
 THKT
C
T.Huy
 LKT
C (Bù)
C.Quyên 
 
Kế toán K43
(PT14D11)

Báo Nghĩ

NLKT
C
C.Thủy 
MAR
C
T.Sơn 
KTVM
C
T.Hân 
NLKT
C
C.Thủy 
 LKT
C (Bù)
C.Quyên 
 
Kế toán K45
(PT14D13)
MAR
T
T.Sơn 
 THUDKD
T
T.Hiệp 
THUDKD
T
T.Hiệp 
KTVM
T
T.Hân  
     
CNTT-K6-BR (Chiều)          PTTKHT
C
T.Hân
    

 

 

 

Lịch học lớp dài hạn - TRUNG CẤP (04/08/2014 - 10/08/2014)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
(04/08)  

Thứ Ba
(05/008)

Thứ Tư 
(06/08)

Thứ Năm
(07/08)

 Thứ Sáu
(08/08)

Thứ Bảy
(09/08)

Chủ Nhật
(10/08)

CNTT-K7-BR (Chiều)   đang cập nhật             
Kế toán K36           

 

 
Quản trị kinh doanh K2          

 

 
Kế toán K38   đang cập nhật            

 

Quản trị kinh doanh K4   đang cập nhật             
Kế toán K39              
Kế toán K40
(PT14D12)
  đang cập nhật              
 Kế toán K41   đang cập nhật             
Kế toán K43
(PT14D11)
  đang cập nhật              
 Kế toán K45
(PT14D13)
  đang cập nhật             
 CNTT-K6-BR (Chiều)   đang cập nhật                

  

 

 


 

 


 Lịch học lớp dài hạn - ĐẠI HỌC (28/07/2014 - 03/08/2014)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP     
                                  

Thứ Hai
(28/07)

Thứ Ba
(29/07)

 Thứ  Tư
(30/07)

Thứ Năm
(31/07)

Thứ Sáu
(01/08)

Thứ Bảy
(02/08)

Chủ Nhật
(03/08)
 

ĐH Liên Thông K15    

 KTQT
T
T.Chiến

      TTQT
(S/C)
T.Anh 

ĐH Liên Thông K8

 

           
ĐH Liên Thông K10    KTCP
T
C.Loan 
      KTCP
T
C.Loan 
 KTCP
(C/T)
C.Loan  
 
ĐH Liên Thông K11  

QLHĐSX
T

T.Việt

       KTM
T
C.Hằng
 KTM
(S/C)
C.Hằng 
ĐH Liên Thông K12 TTQT
T
T.Anh
   KTTC3
T
C.Loan
  KTTC3
T
C.Loan
   TTC
(C/T)
C.Tuyết
TTC
(S)
C.Tuyết
KTTC3
(C)
C.Loan
ĐH Liên Thông K17 Toeic3
T
C.Vũ
CN Mác Lê Nin
T
T.Tĩnh 
 Toán Cao cấp2
T
T.Phúc
  CN Mác Lê Nin
T
T.Tĩnh  
 Toán Cao cấp2
T
T.Phúc

 

 ĐH Liên Thông K2
(CĐ Liên Thông ĐH)
             

  

 

Lịch học lớp dài hạn - ĐẠI HỌC (04/08/2014 - 10/08/2014)

  Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP     
                                  

Thứ Hai
(04/08)

Thứ Ba
(05/08)
 

 Thứ Tư
(06/08)

Thứ Năm
(07/08)  

Thứ Sáu
(08/08)

Thứ Bảy
(09/08)

Chủ Nhật
(10/008)

ĐH Liên Thông K8

         

 

 

ĐH Liên Thông K9

   

       

 

 
ĐH Liên Thông K10

đang cập nhật  

           
ĐH Liên Thông K11 đang cập nhật              

ĐH Liên Thông K12

đang cập nhật             

ĐH Liên Thông K15

đang cập nhật             

ĐH Liên Thông K17 

đang cập nhật             
ĐH Liên Thông K2
(CĐ Liên Thông ĐH)
  đang cập nhật             

 

  
  


 


 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác