GIỚI THIỆU CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CỦA TRƯỜNG 

 


 

THÔNG BÁO ĐỔI TÊN TRƯỜNG

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ CẬP NHẬT LỊCH HỌC.

 


 

Lịch học lớp dài hạn - TRUNG CẤP (14/07/2014 - 20/07/2014)

  Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP           

 Thứ Hai
(14/07)

Thứ Ba
(15/07)

 Thứ Tư
(16/07)

Thứ  Năm
(17/07)

Thứ Sáu
(18/07

Thứ Bảy
(19/07  

Chủ Nhật
(20/07) 

CNTT-K7-BR (Chiều)  THUDDH
C
T.Hiệp
 Pascal
C
T.Tuấn
PTTKHT
C
T.Cường 
 THUDDH
C
T.Hiệp 
THUD 2
C
T.Lâm 
   
Kế toán K36   đang cập nhật             
Quản trị kinh doanh K2  đang cập nhật              
Kế toán K38  QTMTVP
T
T.Hiếu 
 C.Trị 2
T
T.Chiến
 QTDN
T
T.VIệt
C.Trị 2
T
T.Chiến 
     
Quản trị kinh doanh K4  QTMTVP
T
T.Hiếu 
C.Trị 2
T
T.Chiến 
  QTDN
T
T.VIệt
 C.Trị 2
T
T.Chiến 
      
Kế toán K39  đang cập nhật     

 

     
Kế toán K40
(PT14D12)
THUDKD
T
T.Hiệp
  C.Trị 2
T
T.Chiến
 QTDN
T
T.VIệt
 C.Trị 2
T
T.Chiến 
 THUDKD
T
T.Hiệp
    
Kế toán K41  LKT
C
C.Quyên
 KNGT
C
T.Huy
 KTSX
C
C.Thủy
  KTSX
C
C.Loan
 KTSX
C
C.Loan
   
Kế toán K43
(PT14D11)

 LKT
C
C.Quyên

NLKT
C
C.Thủy 
MAR
C
T.Sơn 
KTVM
C
T.Hân 
NLKT
C
C.Thủy 
   
Kế toán K45
(PT14D13)
MAR
T
T.Sơn 
  THUDKD
T
T.Hiệp 
KTVM
T
T.Hân  
     
CNTT-K6-BR (Chiều)   KNGT
C
T.Huy 
 PTTKHT
C
T.Cường 
  THUD 2
C
T.Lâm  
    

 

 

 

Lịch học lớp dài hạn - TRUNG CẤP (21/07/2014 - 27/07/2014)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
 21/07)  

Thứ Ba
(22/07)

Thứ Tư 
(23/07)

Thứ Năm
(24/07)

 Thứ Sáu
(25/07)

Thứ Bảy
(26/07)

Chủ Nhật
(27/07)

CNTT-K7-BR (Chiều)  THUDDH
C
T.Hiệp
 Pascal
C
T.Tuấn
 THUDDH
C
T.Hiệp
 Pascal
C
T.Tuấn
PTTKHT
C
T.Cường 
   
Kế toán K36           

 

 
Quản trị kinh doanh K2          

 

 
Kế toán K38  QTMTVP
T
T.Hiếu
  C.Trị 2
T
T.Chiến 
 AVKT
T (T/C)
T.Phuc
C.Trị 2
T
T.Chiến 
 AVKT
T (T/C)
T.Phuc
AVKT
T (T/C)

T.Phuc 

 

Quản trị kinh doanh K4   QTMTVP
T
T.Hiếu
 C.Trị 2
T
T.Chiến 
   AVKT
T (T/C)
T.Phuc
C.Trị 2
T
T.Chiến 
  AVKT
T (T/C)
T.Phuc
 AVKT
T (T/C)
T.Phuc 
 
Kế toán K39              
Kế toán K40
(PT14D12)
THUDKD
T
T.Hiệp
 C.Trị 2
T
T.Chiến 
NLKT
T (ôn)
C.Thủy
 C.Trị 2
T
T.Chiến 
 THUDKD
T
T.Hiệp
    
 Kế toán K41  KNGT
C
T.Huy
LKT
C
C.Quyên
 KTSX
C
C.Thủy 
KTSX
C
C. Loan
KTSX
C
C.Loan  
   
Kế toán K43
(PT14D11)
NLKT
C
C.Thủy 
LKT
C
C.Quyên
 MAR
C
T.Sơn 
KTVM
C
T.Hân 
NLKT
C
C.Thủy 
    
 Kế toán K45
(PT14D13)
MAR
T
T.Sơn 
THUDKD
T
T.Hiệp  
 THUDKD
T
T.Hiệp 
 KTVM
T
T.Hân 
     
 CNTT-K6-BR (Chiều)           PTKTHT
C
T.Cường 
    

  

 

 


 

 


 Lịch học lớp dài hạn - ĐẠI HỌC (14/07/2014 - 20/07/2014)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP     
                                  

Thứ Hai
(14/07)

Thứ Ba
(15/07)

 Thứ  Tư
(16/07)

Thứ Năm
(17/07)

Thứ Sáu
(18/07)

Thứ Bảy
(19/07)

Chủ Nhật
(20/07)
 

ĐH Liên Thông K15    

 KTQT
T
T.Chiến

AVCNKT
T
T.Hận 
     Báo nghĩ

ĐH Liên Thông K8

 

           
ĐH Liên Thông K10      PMKT
T
T.Huy
  KTCP
T
C.Loan 
 KTCP
(C/T)
C.Loan 
 Báo nghĩ
ĐH Liên Thông K11  

Báo nghĩ

         
ĐH Liên Thông K12 TTQT
T
T.Anh
   KTTC3
T
C.Loan
  KTTC3
T
C.Loan
     TTC
(S/C)
C.Tuyết
ĐH Liên Thông K17 Toeic3
T
C.Vũ
CN Mác Lê Nin
T
T.Tĩnh 
  Toeic3
T
C.Vũ 
CN Mác Lê Nin
T
T.Tĩnh  
CN Mác Lê Nin
T ( bù )
T.Tĩnh   

Toeic3
(S/)
C.Vũ  

 ĐH Liên Thông K2
(CĐ Liên Thông ĐH)
           HTTTKT
T
T.Huy
  HTTTKT
(S/C)
T.Huy

  

 

Lịch học lớp dài hạn - ĐẠI HỌC (21/07/2014 - 27/07/2014)

  Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP     
                                  

Thứ Hai
(21/07)

Thứ Ba
(22/07)
 

 Thứ Tư
(23/07)

Thứ Năm
(24/07)  

Thứ Sáu
(25/07)

Thứ Bảy
(26/07)

Chủ Nhật
(27/07)

ĐH Liên Thông K8

GDQP
THI  
       

 

 

ĐH Liên Thông K9

   

       

 

 
ĐH Liên Thông K10

GDQP
THI 

   PMKT
T ( t/c)
T.Huy
   KTCP
T
C.Loan
  KTCP
(C/T)
C.Loan
 KTCP
(S/C)
C.Loan 
ĐH Liên Thông K11     Báo nghĩ        KTM
T
C.Hằng
KTM
(S/C)
C.Hằng 

ĐH Liên Thông K12

TTQT
T
T.Anh 
  KTTC3
T
C.Loan 
 KTTC3
T
C.Loan 
     TTC
(S/C)
C.Tuyết

ĐH Liên Thông K15

 AVCNKT
T
T.Hận
   AVCNKT
T
T.Hận
KTQT
T
T.Chiến 
 AVCNKT
T
T.Hận 
 AVCNKT
T
T.Hận 
 AVCNKT
C
T.Hận 
TTQT
(S/C)
T.Anh 

ĐH Liên Thông K17 

 Toeic3
T
C.Vũ
 Báo nghĩ   Toeic3
T
C.Vũ 
 Báo nghĩ  Toán cao cấp 2
T
T.Phúc 

 Toeic3
(S/C)

C.Vũ 
ĐH Liên Thông K2
(CĐ Liên Thông ĐH)
            HTTTKT
T
T.Huy
 HTTTKT
(S/C)
T.Huy 

 

  
  


 


 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác