CẬP NHẬT LỊCH HỌC CÁC LỚP DÀI HẠN

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XEM LỊCH HỌC.

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 02/5/2016 ĐẾN 08/5/2016)

 

                                   

 

TÊN LỚP       

 

Thứ Hai
(02/5)

 

Thứ Ba 
(03/5)

Thứ Tư 
(04/5) 

Thứ Năm
(05/5) 

 Thứ Sáu
(06/5) 

 Thứ Bảy
(07/5) 

Chủ Nhật
(08/5)

LỚP TCSP MẦM NON         

 

Tâm Lý Học

C

C.Ly

Tâm Lý Học

(S/C)

C.Ly


Kế toán K55
(Lớp Tối)
  THUD
T
T.Hiệp


   THUD
T
T.Hiệp
   THUD
T
T.Hiệp
   
CNTT K51 NNLT. PASCAL
T
T.Tuấn 
AVCB
T
C.Nga
 
NNLT. PASCAL
T
T.Tuấn
           
   
CNTT-K7 (Chiều)

 

 

         
Kế toán K47    

 


MAR
C
T.Sơn

 

 

 Kế toán K53
(Lớp chiều)
  THUD
C
T.Hiệp
  THUD
C
T.Hiệp      
  THUD
C
T.Hiệp  
 

 

   
Kế toán K49    AVCB
T
C.Nga
   

NVVP

T

T.Trường


           

           
Kế toán K51     AVCB
T
C.Nga
 


NVVP

T

T.Trường

 
               
 Kế toán K42

 

 

Thuế

T

T.Hân 

 

NVVP

T

T.TRƯỜNG 

TT&TTQT

T

T.SƠN 

 

QTDN

 

T

T.VIỆT


        

   
 Kế toán K44
(PT15D12)

 

 


 

Thuế

T

T.Hân

NVVP

T

T.TRƯỜNG 

TT&TTQT

T

T.SƠN 

 

QTDN

 

T

T.VIỆT


     

   

 


    

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 25/4/2016 ĐẾN 01/5/2016)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
(25/4)  

Thứ Ba 
(26/4) 

Thứ Tư 
(27/4

Thứ Năm
(28/4)

 Thứ Sáu
(29/4)

Thứ Bảy
(30/4)

Chủ Nhật
(01/5)

LỚP TC
SP MẦM NON
( Chiều)
     

 

 

 NGHỈ LỄ

 NGHỈ LỄ 

 Kế toán K53

(Lớp chiều)

 THĐC
C
         T.Hiệp 
 THĐC
C
       T.Hiệp 
 THĐC
C
     T.Hiệp 
      NGHỈ LỄ  NGHỈ LỄ 
CNTT K51 ( Tối) NNLT. PASCAL
T
T.Tuấn
AVCB
T
C.Nga
 THUDĐH
T
T.Hiệp
  NNLT. PASCAL
T
T.Tuấn 
 NGHỈ LỄ   NGHỈ LỄ 
Kế toán K55    TIN HỌC
T
T.Hiệp
    TIN HỌC
T
T.Hiệp 
    TIN HỌC
T
T.Hiệp 
  NGHỈ LỄ  NGHỈ LỄ 
Kế toán K47

KTSX
C
T.Phi 

Báo nghỉ

   KTSX
C
T.Phi 
LKT
C
C.Quyên 
 MAR
C
T.Sơn
  NGHỈ LỄ  NGHỈ LỄ 
Kế toán K49 KTSX
T
T.Phi 
  AVCB
T
C.Nga
KTSX
T
T.Phi  
 LKT
T
C.Quyên
 NVVP

T

T.Trường

  NGHỈ LỄ

 NGHỈ LỄ 
Kế toán K51
(PT15D11)
   AVCB
T
C.Nga
    LKT
T
C.Quyên

NVVP

T

T.Trường 
  NGHỈ LỄ  NGHỈ LỄ 
 Kế toán K42

  C.Trị 2

T

T.Chiến

 Thuế

T

T.Hân

 NVVP

T

T.Trường 
TT&TTQT
T
T.Sơn
QTDN
T
T.Việt
  NGHỈ LỄ  NGHỈ LỄ 
 Kế toán K44

 C.Trị 2

T

T.Chiến

 Thuế

T

T.Hân

 NVVP

T

T.Trường 
 TT&TTQT
T
T.Sơn
 QTDN
T
T.Việt
 NGHỈ LỄ   NGHỈ LỄ 
               

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC ( TỪ 02/52016 ĐẾN 08/5/2016)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

 

TÊN LỚP     
                                  

   Thứ  Hai
     
(02/5)

 Thứ Ba
(03/5)

Thứ Tư
(04/5) 

 Thứ Năm
(05/5)

Thứ Sáu
(06/5) 

Thứ Bảy
(07/5) 

Chủ Nhật
(08/5)

ĐH Văn Bằng 2
Ngành Tiếng Anh 
         

 Nói

(C)

T.Sơn

Nghe
(S)

C.Tú 

Viết 1
(C)
C. Vũ

ĐH liên thông K14    

 XSTK
T
T.Phúc

 

 KTVM
T

T.Hân

KTVĩ Mô
T
T.Đông 
 

Toeic3
(S/C)
C.Nga

ĐH liên thông K17  
TACN1
T
T.Trung
BÁO NGHĨ

 

PMKT MISA
T
T.Huy   
 

KTCP
T
C.Tuyết 

 

KTCP
(S/C)
C.Tuyết 

ĐH Liên Thông K19        

 

 

 KTCB
T
T.Nam

 KTCB
(S/C)
T.Nam
ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 3

 KTTTC3

T
C.Loan

HTTTKT

T

T.HUY

 

KTTTC3
T
C.Loan


 KTTTC3
T
C.Loan

AVCNKT 2
T

C.Vũ 

 

 
ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 4     

 KTVM

T

T.Đông

   

 KTL+PMEview
T
T.Hà

 KTL+PMEview
(S/C)

T.Hà 

KẾ TOÁN TRƯỞNG KHÓA 11          

 

QTDN
T
T.Việt

 

TNC
(S/C)
T.Đức

 

 

  LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC  ( TỪ 25/4/2016 ĐẾN 01/5/2016)

                                                                                                 Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

 

TÊN LỚP     
                                  

Thứ Hai
(25/4) 

Thứ Ba 
(26/4) 

 Thứ  Tư 
(27/4)

Thứ Năm
(28/4) 

Thứ Sáu
(29/4)  

Thứ Bảy
(30/4) 

Chủ Nhật
(01/5)

ĐH Văn Băng 2
Ngành Tiếng Anh Khóa 1
         

   NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ 

KẾ TOÁN TRƯỞNG KHÓA 11              NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ 

ĐH Liên Thông K17   T.ACN1
T
T.Trung
  PMKT MISA
T
T.Huy    
     NGHỈ LỄ


  NGHỈ LỄ

ĐH Liên Thông K19     ĐLCMĐ
T
T.Chiến 
ĐLCMĐ
T
T.Chiến 
Kết Thúc
       NGHỈ LỄ

  NGHỈ LỄ           

ĐH Liên ThôngCĐ K3

 

 HTTTKT

T

T.HUY

KTTTC3
T
C.Loan 
KTTTC3
T
C.Loan 
AVCNKT2
T
C.Vũ
   NGHỈ LỄ   NGHỈ LỄ
ĐH Liên ThôngCĐ K4     KTCP
T
C.Loan
 KTVĨMÔ
T
T.Đông
  KTCP
T
C.Loan 
   NGHỈ LỄ    NGHỈ LỄ
ĐH Liên Thông K14     SXTK
T
T.Phúc
KTVM
T
T.Hân
KTVĨMÔ
T
T.Đông
   NGHỈ LỄ   NGHỈ LỄ 

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác