Số người online :
177
Số lượt truy cập:
1190800

 

   

 


 

CẬP NHẬT LỊCH HỌC CÁC LỚP DÀI HẠN

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XEM LỊCH HỌC.

 

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP

( TỪ  11/02/2019 ĐẾN 17/02/2019)

TÊN LỚP       

 

Thứ Hai
  11/02

 

Thứ Ba 
12/02

Thứ Tư 
13/02

Thứ Năm
14/02

 Thứ Sáu
15/02

 Thứ Bảy
16/02 

Chủ Nhật
17/02

LỚP TCSP MẦM NON khóa 2
                    
           

 

 

 

PPAN

S/C

T.LÝ

PPAN

S/C

T.LÝ

 Kế toán K57

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kế toán K59

 


           
                      

 

 

 

 

  

 Kế toán K61

 

 

 

 

 

 

 

 Kế toán K63        

 

 

 

CNTT K9

 

         

 

 

TRUNG CẤP NGHỀ - THCS

 

       

 

 

 Kế toán K46

 

 

 

 

 

 

 

 CNTT - K61

(Chiều)

 

         

 

 

 

 


    

LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP

( TỪ  18/02/2019 ĐẾN 24/02/2019)

TÊN LỚP       

 

Thứ Hai
  18/02

 

Thứ Ba 
19/02

Thứ Tư 
20/02

 Thứ Năm
  21/02

 Thứ Sáu
22/02

  Thứ Bảy
23/02

Chủ Nhật
24/02

LỚP TCSP MẦM NON khóa 2
                    
           

 

 

 

PPAN

S/C

T.LÝ 

PPAN

S/C

T.LÝ 
               
 Kế toán K57

 

Phần mềm kế toán

C

T.TUẤN 

 

Phần mềm kế toán

C

T.TUẤN  
   

 

 Kế toán K59

KTTMDV

T

C.HẰNG 

 

KTTMDV

T

C.HẰNG 
 

KTTMDV

T

C.HẰNG 

 

  

 Kế toán K61

 

 

Thuế

T

T. HÂN 

 

 Thuế

T

T. HÂN 

 

 

 Kế toán K63

 

 

Thuế

T

T. HÂN  

 

Thuế

T

T. HÂN  

 

 

CNTT K9

VB.NET 2

T

T.TUẤN 

 VB.NET 2

T

T.TUẤN

VB.NET 2

T

T.TUẤN 

LT WEB

T

T.LUẬT 

 LT WEB

T

T.LUẬT 

 

 

 

TRUNG CẤP NGHỀ - THCS

 VĂN

-

TOÁN

 THUD

-

CHÍNH TRỊ 2

VẬT LÝ

-

HÓA HỌC 

 MARKETING

-

MARKETING 

 VĂN

-

TOÁN 

KỸ NĂNG GIAO TIẾP

-

 

 

 Kế toán K46

 

 

 

 

 

 

 

 CNTT - K61

(Chiều)

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC

 ( TỪ 11/02/2019 ĐẾN 17/02/2019)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

 

TÊN LỚP     
                                  

   Thứ  Hai
       11/2
 

 Thứ Ba
12/2

Thứ Tư
13/2

 Thứ Năm
14/2

Thứ Sáu
     15/2
  

Thứ Bảy
16/2

Chủ Nhật
17/2

ĐH Văn Bằng 2
Ngành Tiếng Anh 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Thạc sỹ QLKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỚP KTTK14  

 

   

 

 

 
ĐH Liên Thông K19            
 

   
           
         

 

 

                       


THẠC SĨ NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

 

         

 

                

 

 

ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 7 

 

 

 

   

KTQT1

T

C.LOAN 

KTQT1

S/C

C.LOAN 

ĐH Liên Thông KHÓA 23

 

 


 

 

     KTQT1

T

C.LOAN

KTQT1

S/C

C.LOAN 

ĐH Liên Thông K21 

 


    

 

 

 

KTQT1

T

C.LOAN   

 

 KTQT1

S/C

C.LOAN 

ĐH Liên Thông K16 

(K21 - TÂN THÀNH)

 

 

      
 

 

 

 

KTQT1

T

C.LOAN 

KTQT1

S/C

C.LOAN  

  ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 6

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC

 ( TỪ 18/02/2019 ĐẾN 24/02/2019)

 

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

 

 

 

TÊN LỚP     
                                  

   Thứ  Hai
      18/2
 

 Thứ Ba
19/2

Thứ Tư
20/2

 Thứ Năm

21/2

Thứ Sáu
  22/2
  

Thứ Bảy
23/2

Chủ Nhật
24/2

ĐH Văn Bằng 2
Ngành Tiếng Anh 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Thạc sỹ QLKT

 

 

 

 

 

 

 

 

LỚP KTTK14  

 

   

 

 

 
ĐH Liên Thông K19            
 

   
            
         

 

 

                       


THẠC SĨ NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

 

         

 

                

 

 

ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 7 

 

 

 

     KTQT1

S/C

C.LOAN 

KTQT1

S/C

C.LOAN  

ĐH Liên Thông KHÓA 23

 

 

 

MISA

T

T.HUY 

     KTQT1

S/C

C.LOAN 

KTQT1

S/C

C.LOAN  

ĐH Liên Thông K21 

 


    

 MISA

T

T.HUY 

   

KTQT1

S/C

C.LOAN   

 

 KTQT1

S/C

C.LOAN 

ĐH Liên Thông K16 

(K21 - TÂN THÀNH)

 

 

      
 

 

 

 

KTQT1

S/C

C.LOAN  

 KTQT1

S/C

C.LOAN 
  ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 6

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác