CẬP NHẬT LỊCH HỌC CÁC LỚP DÀI HẠN

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XEM LỊCH HỌC.

 

  •  

LỊCH THI CÁC LỚP TRUNG CẤP ĐỢT HỌC 03/2015

Lưu ý: Sinh viên tập trung trước phòng thi 15 phút, mang theo Thẻ sinh viên, giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi tham gia dự thi.

                                           Phòng thi : Khóa 43, Khóa 47, Khóa 45 , Khóa 49, Khóa 51 : Hội trường C 

                                              Khóa 40 :Phòng 2 - Cơ sở 2 ------- Khóa 42, Khóa 44 : Phòng 3 - Cơ sở 2

 

 

TÊN LỚP             

 Thứ Hai

(18/1)  

 

 

Thứ Ba 
(19/1) 

 

Thứ Tư 
(20/1) 

 

Thứ Năm
(21/1) 

 

 Thứ Sáu
(22/1) 

 

Thứ Bảy
(23/1) 

Chủ Nhật
(24/1) 

LỚP TCSP MẦM NON         
8h
Anh Văn
14h
Tin Học
 
Kế toán K43
(PT14D11)
14h00  

Anh văn kinh tế

   
CNTT K7  


     
CNTT-K47BR (Chiều)

 14h00

Chính trị 2

 14h00

Giáo dục pháp luật 
         
Kế toán K47

 14h00

Chính trị 2 

 14h00

Giáo dục pháp luật 

 14h00

Tiền tệ & thanh toán quốc tế 

 14h00

Nguyên lý kế toán 

 14h00

Anh văn kinh tế
    
 Kế toán K45
(PT14D13)
  17h15

Thuế

  17h15

Kiểm toán

17h15

Kế toán máy

17h15

Anh văn kinh tế

 
Kế toán K49  17h15

Thuế

17h15

Giáo dục pháp luật

 

17h15

Nguyên lý kế toán 

17h15

Marketing CBKế toán K51  17h15

Tin học

17h15

Giáo dục pháp luật


17h15

Nguyên lý kế toán

17h15

Marketing CB

   
Kế toán K40
(PT14D12)

Ôn CSN

T

T.HÂN

 


 

19h00

Anh văn kinh tế 

7h45 Chuyên ngành Quản trị: QTTC & QTSX

9h30 Giáo dục quốc phòng 

 Kế toán K42          

17h15

Marketing

19h00

Anh Văn 

9h30 Giáo dục quốc phòng

13h30 Chính trị 1 
 Kế toán K44
(PT15D12)
            17h15

Marketing

19h00

Anh Văn


9h30 Giáo dục quốc phòng

13h30 Chính trị 1

 


    

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 25/1/5016 ĐẾN 31/1/2016)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
(25/1)  

Thứ Ba 
(26/1) 

Thứ Tư 
(27/1

Thứ Năm
(28/1) 

 Thứ Sáu
(29/1) 

Thứ Bảy
(30/1) 

Chủ Nhật
(31/1) 

LỚP TC
SP MẦM NON
( Chiều)
 Đang Cập Nhật    

 

 

 

 
Kế toán K43
(PT14D11)
  Đang Cập Nhật            
CNTT K7   Đang Cập Nhật            
CNTT-K47BR (Chiều)  Đang Cập Nhật             
Kế toán K47   Đang Cập Nhật            
 Kế toán K45
(PT14D13)
  Đang Cập Nhật            
Kế toán K49   Đang Cập Nhật            
Kế toán K51
(PT15D11)
  Đang Cập Nhật            
Kế toán K40
(PT14D12)
  Đang Cập Nhật           

 

 Kế toán K42   Đang Cập Nhật            
 Kế toán K44   Đang Cập Nhật            

 

 

 LỊCH THI TUYỂN SINH, TỐT NGHIỆP CÁC LỚP

KHÓA THI  16 VÀ 17/01/2016

Lưu ý: Sinh viên mang theo chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi tham gia dự thi.

                                     Phòng thi : đuợc niêm yết tại Bảng Thông báo Nhà truờng.

    


 

 

TÊN LỚP     
                                  

 

 

 

 

 

Thứ Bảy
(16/1) 

Chủ Nhật
     (17/1)  

ĐH Văn Băng 2
Ngành Tiếng Anh 
         

Thi Tuyển sinh

 

13h30' Tập trung làm thủ tục dự thi

Thi Tuyển sinh

 

7h30 Thi Tin học căn bản

 

13h30 Thi Tiếng Anh tổng hợp

Ôn Thi tuyển Sinh
ĐH liên thông từ CĐ khóa 4
         

Thi Tuyển sinh

 

13h30' Tập trung làm thủ tục dự thi

 

14h00 Thi Kinh tế vi mô 

  Thi Tuyển sinh

 

7h30 Thi Kế toán doanh nghiệp

 

13h30 Thi Tiếng Anh cơ bản 
Ôn Thi tuyển Sinh
ĐH liên thông từ TC khóa 21
         

Thi Tuyển sinh

 

13h30' Tập trung làm thủ tục dự thi

 

14h00 Thi Nguyên lý kế toán  

  Thi Tuyển sinh

 

7h30 Thi Kế toán doanh nghiệp

 

13h30 Thi Tiếng Anh cơ bản  
ĐH Liên Thông K15           

Thi Tốt nghiệp

 

13h30' Tập trung làm thủ tục dự thi

 

14h00 Thi Tư tuởng Hồ Chí Minh

 

  Thi Tốt nghiệp

 

7h30 Thi Kế toán tài chính - Kế toán quản trị

 

13h30 Thi Kinh tế vi mô

ĐH Liên Thông K12          

Thi Tốt nghiệp

 

13h30' Tập trung làm thủ tục dự thi

 

14h00 Thi Tư tuởng Hồ Chí Minh 

Thi Tốt nghiệp

7h30 Thi Kế toán tài chính - Kế toán quản trị

 

13h30 Thi Kinh tế vi mô

 

 

 

 

LỊCH THI CÁC LỚP ĐẠI HỌC ĐỢT HỌC 03/2015

Lưu ý: Sinh viên tập trung trước phòng thi 15 phút, mang theo Thẻ sinh viên, giấy chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi tham gia dự thi.

                                           Phòng thi :   Liên thông K17  : Hội trường C ------- Liên thông K19 : Hội trường G ---------  Liên thông CĐ K3 : Hội trường A ------  Văn Bằng 2 : Hội trường C

                                              Liên thông K12 :Phòng 1 - Cơ sở 2 ------- Liên thông K14 : Phòng 1 - Cơ sở 2

 

 

TÊN LỚP     
                                  

Thứ Hai
(18/1) 

Thứ Ba 
(19/1) 

 Thứ  Tư 
(20/1) 

Thứ Năm
(21/1)  

Thứ Sáu
(22/1)  

Thứ Bảy
(23/1) 

Chủ Nhật
(24/1)

ĐH Văn Băng 2
Ngành Tiếng Anh Khóa 1
         

18h00

Grammar 1 

8h00

Reading 1


14h00

Listening 1

 

ĐH Liên Thông K15              
ĐH Liên Thông K17


 19h00


Kế toán tài chính 3


  19h00


Kế toán Mỹ

 


  19h00


Tư tưởng HCM


  19h00


Hệ thống thông tin KT

   
ĐH Liên Thông K19 


  19h00


Toiec 3


 

  19h00


Xác suất thống kê    19h00


Kinh tế vĩ mô

   
ĐH Liên ThôngCĐ K3

  19h00

Kế toán quản trị 2
 

  19h00


Luật kế toán

 

  19h00


Toán tài chính

 
    
ĐH Liên Thông K12          

 

 

9h30

Giáo dục quốc phòng

 

 

ĐH Liên Thông K14          

17h15

Toán cao cấp 2

 

19h00

Kinh tế quốc tế 

7h45

Thuế

 

9h30

Giáo dục quốc phòng

 

13h30

Kiểm toán 

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác