CẬP NHẬT LỊCH HỌC CÁC LỚP DÀI HẠN

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XEM LỊCH HỌC.

 

  

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 29/06/2015 ĐẾN 05/07/2015)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
(29/6)  

Thứ Ba 
(30/6) 

Thứ Tư 
(01/7) 

Thứ Năm
(02/7) 

 Thứ Sáu
(03/7) 

Thứ Bảy
(04/7) 

Chủ Nhật
(05/7) 

CNTT-K7-BR (Chiều)  LT.VISUA BASIC
C
T.Hiếu 


Báo NghĩLT.VISUA BASIC
C
T.Hiếu 
     
CNTT-K47BR (Chiều) LT.VISUA BASIC
C
T.Hiếu 
 
Báo Nghĩ  C.Trị 1
C
T.Tráng
LT.VISUA BASIC
C
T.Hiếu 
   AVCB
C
T.Tùng 
 
Kế toán K49  

 QTDN
T
T.Việt

    QTMTVP
T
T.Hiếu 
NLTK
T
T.Hà
 
NLTK
T
T.Hà
 
Kế toán K42   TCDN
T
T.Việt 
 
   KTVM
T
T.Hân 
 

NLKT
T
T,Phi 

   
Kế toán K40
(PT14D12)
 KTTMDV
T
T.Phi
TCDN
T
T.Việt 
 
 
    KTM
T
T.Huy
       Kiểm Toán
s
C.Nguyên
Kế toán K43
(PT14D11)

 

Kiểm Toán
C
C.Nguyên 

  KTTMDV
C
T.Phi
   KTM
C
T.Huy
Báo Nghĩ
   
 Kế toán K45
(PT14D13)
 

 QTDN
T
T.Việt

 
 LKT
T
C.Quyên 
  

 KTTMDV
T
T.Phi
QTMTVP
T
T.Hiếu 
   
   NLTK
T
T.Hà
NLTK
T
T.Hà
 
 Kế toán K47

 

Báo Nghĩ   C.Trị 1
C
T.Tráng 
  Báo Ngĩ
  AVCB
C
T.Tùng 
 
                     

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ22/06/2015  ĐẾN 28/06/2015)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
(22/06)  

Thứ Ba 
(23/06) 

Thứ Tư 
(24/06) 

Thứ Năm
(25/06) 

 Thứ Sáu
(26/06) 

Thứ Bảy
(27/06) 

Chủ Nhật
(28/06) 

CNTT-K7-BR (Chiều) LT.VISUA BASIC
C
T.Hiếu 
LT.Web
C
T.Luật
  LT.VISUA BASIC
C
T.Hiếu 
     
CNTT-K47BR (Chiều)  LT.VISUA BASIC
T
T.Hiếu

LT.Web
C
T.Luật

 C.Trị 1
C
T.Tráng
 LT.VISUA BASIC
C
T.Hiếu
  AVCB
C
T.Tùng 
 
Kế toán K49

 QTDN
T
T.Việt

    QTMTVP
T
T.Hiếu 
     
Kế toán K42   TCDN
T
T.Việt 
  KTVM
T
T.Hân 

NLKT
T
T,Phi 

 

 
Kế toán K40
(PT14D12)
 KTTMDV
T
T.Phi
 TCDN
T
T.Việt
        Kiểm Toán
s
C.Nguyên
Kế toán K43
(PT14D11)
 

Kiểm Toán
C
C.Nguyên 

 KTTMDV
C
T.Phi
 KTM
C
T.Huy
TCDN
C
T.Việt
   
 Kế toán K45
(PT14D13)
QTDN 
T
T.Việt
LKT
T
C.Quyên 
KTTMDV
T
T.Phi 
QTMTVP
T
T.Hiếu 
     
Kế toán K47   KTVM
C
T.Hân 
C.Trị 1
C
T.Tráng 
  TCDN
C
T.Việt 
AVCB
C
T.Tùng 
 
 CNTT-K6-BR (Chiều)                  

 

 

 

 
    

 LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC ( TỪ 29/06/2015 ĐẾN NGÀY 05/07/2015)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP     
                                  

Thứ Hai
(29/06) 

Thứ Ba 
(30/06

 Thứ  Tư 
(01/7) 

Thứ Năm
(02/7) 

Thứ Sáu
(03/7) 

Thứ Bảy
(04/7) 

Chủ Nhật
(05/7)  

ĐH Liên Thông K15    PM.KT Misa
T
T.Huy
    Báo Nghĩ    
ĐH Liên ThôngCĐ K3     Toeic3
T
C.Vũ
   KT Vĩ mô
T
T.Đông

 
  Toeci3
T
C.Vũ  
Kinh Tế Lượng +PM Ewiew
(S/C)
T.Hà
ĐH Liên Thông K12

 

       PM.KT Misa
T
T.Huy 

KTNH
T
C.Lan 
KTNH
(s/c)
C.Lan 

ĐH Liên Thông K17       ĐLCMĐ
T
T.Chiến 
   

KTTC2
T
C.Loan 

 

KTTC2
(S/C)
C.Loan 

 
ĐH Liên Thông K19  

KTQT
T
T.Chiến

 

CN MLN
T
T.Tĩnh 

KTVM
T
T.Việt 
 

CN MLN
T
T.Tĩnh 


 
 
ĐH Liên Thông K14           Ôn Đầu Vào
 NLKT
T
T.Phi
 

 

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC ( TỪ 22/6/2015  ĐẾN 28/6/2015)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

TÊN LỚP        

Thứ Hai
(22/6) 

Thứ Ba 
(23/6) 

 Thứ  Tư 
(24/6) 

Thứ Năm
(25/6) 

Thứ Sáu
(26/6) 

Thứ Bảy
(27/6) 

Chủ Nhật
(28/6)  

ĐH Liên Thông K15
PM.KT Misa
T
T.Huy
 
QTHĐSXKD
T
T.Việt 
   
ĐH Liên Thông K19  

KTQT
T
T.Chiến

CN MLN
T
T.Tĩnh 

 

CN MLN
T
T.Tĩnh 
   
ĐH Liên Thông K12          PM.KT Misa
T
T.Huy
KTNH
T
C.Lan 
KTNH
(S/C)
C.Lan 
ĐH Liên Thông K17     ĐLCMĐ
T
T.Chiến 
   

KTTC2
T
C.Loan 

KTTC2
(s/c)
C.Loan 
ĐH Liên Thông CD3    Toeic3
T
C.Vũ
 

KT Vĩ mô
T
T.Đông

 

  Toeci3
T
C.Vũ 

 

ĐH Liên Thông K14

           NLKT
Ôn
T
T.Phi
 

 

 

 

 

 

 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác