CẬP NHẬT LỊCH HỌC CÁC LỚP DÀI HẠN

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XEM LỊCH HỌC.

 

  

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 23/3  ĐẾN 29/03/2015)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
(23/3)  

Thứ Ba 
(24/3) 

Thứ Tư 
(25/3) 

Thứ Năm
(26/3) 

 Thứ Sáu
(27/3) 

Thứ Bảy
(28/3) 

Chủ Nhật
(29/3) 

CNTT-K7-BR (Chiều)    

 V.Basic1
c
K.CNTT

QTMTVP
C
K.CNTT  
QTMTVP
C
K.CNTT  
   
CNTT-K47BR (Chiều) THUD1
C
T.Hiệp
NNLT Pascal
C
T.Tuấn  
  V.Basic1
c
K.CNTT
 QTMTVP
C
K.CNTT  
 TK.Web
C
K.CNTT  

 

 
Kế toán K49 TT-TTQT
T
K.KT_QT
 PM.Access
T
K.CNTT 
       THUD1
T
T.Hiệp
 
Kế toán K42    THUD
T
T.Hiệp  
 PM.Access
T
K.CNTT 
    QTMTVP
T
K.CNTT
   
Kế toán K40
(PT14D12)
      PM.Access
T
K.CNTT  
 KTSX
T
T.Phi 
  QTMTVP
T
K.CNTT
   
Kế toán K43
(PT14D11)

KTSX
C
T.Phi 

   KTSX
C
T.Phi 
   QTMTVP
C
K.CNTT 
  QTDN
C
T.Việt
   
 Kế toán K45
(PT14D13)
TT-TTQT
T
K.KT_QT 
  PM.Access
T
K.CNTT 
   TCDN
T
K.KT_QT 
  KTSX
T
T.Phi 
   
Kế toán K47

THUD

T.HIỆP

        QTMTVP
C
K.CNTT  
 QTDN
C
T.Việt 
   
 CNTT-K6-BR (Chiều)               

 

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 30/3  ĐẾN 05/04/2015)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
(30/3)  

Thứ Ba 
(31/3) 

Thứ Tư 
(01/04) 

Thứ Năm
(02/04) 

 Thứ Sáu
(03/04) 

Thứ Bảy
(04/04) 

Chủ Nhật
(05/04) 

CNTT-K7-BR (Chiều)    

  V.Basic1

c
K.CNTT
 QTMTVP
C
K.CNTT 
 TK.Web
C
K.CNTT  
   
CNTT-K47BR (Chiều)   THUD1
C
T.Hiệp
 NNLT Pascal
C
T.Tuấn  
   V.Basic1
c
K.CNTT
 QTMTVP
C
K.CNTT  
  TK.Web
C
K.CNTT  

 

 
Kế toán K49 TT-TTQT
T
K.KT_QT
  PM.Access
T
K.CNTT 
        THUD1
T
T.Hiệp
 
Kế toán K42    THUD
T
T.Hiệp   
   PM.Access
T
K.CNTT
    QTMTVP
T
K.CNTT
   
Kế toán K40
(PT14D12)
    PM.Access
T
K.CNTT  
     KTSX
T
T.Phi 
   QTMTVP
T
K.CNTT
   
Kế toán K43
(PT14D11)

KTSX
C
T.Phi 

    KTSX
C
T.Phi 
  QTMTVP
C
K.CNTT  
   QTDN
C
T.Việt
   
 Kế toán K45
(PT14D13)
TT-TTQT
T
K.KT_QT 
   PM.Access
T
K.CNTT
    TCDN
T
K.KT_QT
  KTSX
T
T.Phi 
   
Kế toán K47 THUD
C
T.Hiệp
       QTMTVP
C
K.CNTT 
  QTDN
C
T.Việt
   
 CNTT-K6-BR (Chiều)                  

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC ( TỪ30/03/2015  ĐẾN 05/04/2015)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP     
                                  

Thứ Hai
(30/3) 

Thứ Ba
(31/3) 

 Thứ  Tư
(01/04) 

Thứ Năm
(02/04) 

Thứ Sáu
(03/04) 

Thứ Bảy
(28/03) 

Chủ Nhật
(29/03)  

ĐH Liên Thông K19 ( Lớp ÔN Đầu vào)           NLKT
T
T.Phi 
KTDN
(S)
C.Loan
Anh Văn
(C)
C.vũ 
ĐH Liên Thông CĐK3( Lớp ÔN Đầu vào)          KTVM
T
T.Việt
  Anh Văn
(S)
C.vũ 
KTDN
(c)
C.Loan

               
                
               
               

 

    

 LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC ( TỪ 30/03/2015  ĐẾN 05/04/2015)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP     
                                  

Thứ Hai
(30/3) 

Thứ Ba 
(31/3) 

 Thứ  Tư 
(01/04) 

Thứ Năm
(02/04) 

Thứ Sáu
(03/04) 

Thứ Bảy
(04/04) 

Chủ Nhật
(05/04)  

ĐH Liên Thông K15      QDGP
T
T.QST 
   HTTTKT
T
T.Huy
   QDGP
(S/C)
T.QST  
ĐH Liên Thông K10     ÔN THI TN
KTVM
T
K.KT-QT 
  KTQT-KTTC
T
ôn
C,Loan
 TTHCM
T
Ôn
T.Tĩnh 
     
ĐH Liên Thông K12    QTHĐSXKD
T
T.Việt 
 HTTTKT
T
T.Huy 
       
ĐH Liên Thông K17       QDGP
T
T.QST  
 KTVĨ MÔ
T
T.Đông 
      QDGP
(S/C)
T.QST  
ĐH Liên Thông K11 ÔN THI TN
KTVM
T
K.KT-QT 
  KTQT-KTTC
T
ôn
C,Loan 
  QDGP
T
T.QST  
    ÔN THI TN
TTHCM
T
T.Tĩnh
  QDGP
(S/C)
T.QST    
KẾ TOÁN TRƯỞNG k10    KTTTC
T
C.Loan (Bù)
     

  KTTTC

T
C.Loan 
PTBCTC
(S)
T.Huy
TCDN
(C)
T.Việt 

 

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC ( TỪ 23/03/2015  ĐẾN 29/03/2015)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

             

Thứ Hai
(23/3) 

Thứ Ba 
(24/3) 

 Thứ  Tư 
(25/3) 

Thứ Năm
(26/3) 

Thứ Sáu
(27/3) 

Thứ Bảy
(28/3) 

Chủ Nhật
(29/3)  

ĐH Liên Thông K15     QDGP
T
T.QST 
  Thầy Huy
Báo nghỉ
 QDGP
T
T.QST 
QDGP
(S/C)
T.QST  
ĐH Liên Thông K10    ÔN THI TN
KTVM
T
K.KT-QT 
 KTQT-KTTC
T
ôn
C,Loan
TTHCM
T
Ôn
T.Tĩnh 
     
ĐH Liên Thông K12   QTHĐSXKD
T
T.Việt 
 HTTTLT
T
T.Huy 
     NV-NHTM
T
T.Nam
 NV-NHTM
(S/C)
T.Nam
ĐH Liên Thông K17     QDGP
T
T.QST  

KTVĨ MÔ
T
T.Đông 

   QDGP
T
T.QST 
 QDGP
(S/C)
T.QST  
ĐH Liên Thông K11 ÔN THI TN
KTVM
T
K.KT-QT 
 KTQT-KTTC
T
ôn
C,Loan 
QDGP
T
T.QST  
   ÔN THI TN
TTHCM
T
T.Tĩnh
 QDGP
T
T.QST 
QDGP
(S/C)
T.QST   
KẾ TOÁN TRƯỞNG k10        TCDN
T
T.Việt
 

Báo Nghĩ 

PTBCTC
(S/C)
T.Huy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác