GIỚI THIỆU CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CỦA TRƯỜNG 

 


 

THÔNG BÁO ĐỔI TÊN TRƯỜNG

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XEM LỊCH HỌC.

 


 

Lịch học lớp dài hạn - TRUNG CẤP (15/12/2014 -21/12/2014)

  Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP           

 Thứ Hai
(15/12)

Thứ Ba
(16/12)

 Thứ Tư
(17/
12)

Thứ  Năm
(18/12)

Thứ Sáu
(19/
12)

Thứ Bảy
(20/
12)

Chủ Nhật
(21/
12)

CNTT-K7-BR (Chiều) AVCN
C
T.Huy
 CTLD VA GT
C
T.Tuấn
  CTLD VA GT
C
T.Tuấn
     
CNTT-K47-BR (Chiều)  Đang cập nhật   CTLD VA GT
C
T.Tuấn
   CTLD VA GT
C
T.Tuấn
     
Kế toán K49 Tin Học
T
T.Hiep
  Tin Học
T
T.Hiep 
        
Kế toán K38 Đang cập nhật            
Quản trị kinh doanh K4  Đang cập nhật             
Kế toán K42
( T T)
  GDPL
T
T.Tĩnh
Tin Học
T
T.Hiep  
  Tin Học
T

T.Hiep  

  Tin Học
T
T.Hiep  
 
Kế toán K40
(PT14D12)
  Đang cập nhật            
Kế toán K41  Đang cập nhật            
Kế toán K43
(PT14D11)

  Đang cập nhật

           
Kế toán K45
(PT14D13)

 

NLKT 
T
T.Phi
    NLKT 
T
T.Phi 
   
Kế toán K47  Đang cập nhật            
CNTT-K6-BR (Chiều)  Đang cập nhật             

 

 

 

Lịch học lớp dài hạn - TRUNG CẤP (08/12/2014 - 14/12/2014)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
(08/12)  

Thứ Ba
(09/12)

Thứ Tư 
(10/12)

Thứ Năm
(11/12)

 Thứ Sáu
(12/12)

Thứ Bảy
(13/12)

Chủ Nhật
(14/12)

CNTT-K7-BR (Chiều) AVCN 
T.Huy
 
 Cơ sở dữ liệu
trên phần mềm Access
C
Khoa CNTT
MCB
C
K.CNTT 
CTLD VA GT
C
K.CNTT
     
CNTT-K47BR (Chiều)  Tin Học
c
T.Hiep
  Cơ sở dữ liệu
trên phần mềm Access
C
Khoa CNTT
 MCB
C
K.CNTT
 CTLD VA GT
C
K.CNTT

 Tin Hoc
c
T.Hiệp

 

 
Quản trị kinh doanh K2          

 

 
Kế toán K38           13h30'
BGH quán triệt CTTN
14H30'
Thi Chính Trị
16h30'
Thi KSAV  
7H30'
 Thi KTDN
13H30'
THKT  
Quản trị kinh doanh K4          

13h30'
BGH quán triệt CTTN

 14H30
Thi Chính Tri

 
Kế toán K42        Tin Học
T
T.Hiep
   Tin Học
T
T.Hiep
 
Kế toán K40
(PT14D12)
   Kinh tế vi mô
T
T.Hân
TT,TTQT
T
T.Tuấn
 LKT
T
C.Quyên

 AVCB

T
T.Phúc 

 

 
 Kế toán K41           13h30'
BGH quán triệt CTTN
14H30'
Thi Chính Trị
16h30'
Thi KSAV 
7H30'
 Thi KTDN
13H30'
THKT 
Kế toán K43
(PT14D11)
   Phần mềm Access
C
Khoa CNTT
TT,TTQT
C
T.Tuan
NV-VP
C
T.Trường
     
 Kế toán K45
(PT14D13)
 AVCB
T
C.Thơm
Nghiệp vụ văn phòng
T
Thầy Trường 
  C.Trị 2
T
T.Chiến
NLKT
T
T,Phi
   
Kế toán K47    Phần mềm Access
C
Khoa CNTT
  NV-VP
C
T.Trường
Tin Học
c
T.Hiếu
   
 CNTT-K6-BR (Chiều)     MCB
C
K.CNTT 
        

  

 

 


 

 


 Lịch học lớp dài hạn - ĐẠI HỌC (08/12/2014 -14/12/2014)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP     
                                  

Thứ Hai
(08/12)

Thứ Ba
(09/12)

 Thứ  Tư
(10/12)

Thứ Năm
(11/12)

Thứ Sáu
(12/12)

Thứ Bảy
(13/12)

Chủ Nhật
(14/12)
 

ĐH Liên Thông K15    KTCP
T
C.Loan

 

 QTTC
T

T.Đông (Bù)

     

ĐH Liên Thông K8

 

           
ĐH Liên Thông K10     QLHĐSX
T
T.Việt   
     

 LUẬT KT

(S/C)

CÔ HƯỜNG

ĐH Liên Thông K12              
ĐH Liên Thông K17       KTVM
T
T.Hân
  TTQT
T
T.Anh 
 TTQT
(S/C)
T.Anh 
ĐH Liên Thông K11    HTTTKT
T
T.Huy
  PMKT
T
T.Huy  
     
 ĐH Cao Đẳng K2  KTTC
T
C.Loan
           

 

  

 

Lịch học lớp dài hạn - ĐẠI HỌC (24/11/2014 - 30/11/2014)

  Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP     
                                  

Thứ Hai
(15/12)

Thứ Ba
(16/12)
 

 Thứ Tư
(17/12)

Thứ Năm
(18/12)  

Thứ Sáu
(19/12)

Thứ Bảy
(20/12)

Chủ Nhật
(21/12)

ĐH Liên Thông K15

       QTTC
T
T.Đông 
QTTC
T (TC)
T.Đông  
  KTM
T
C.Hằng 
KTM
(S/C)
C.Hằng  

ĐH Liên Thông K9

đang cập nhật    

       

 

 
ĐH Liên Thông K10

 

 

 

      LKT
(S/C) 
ĐH Liên Thông K11     HTTTKT
T
T.Huy 
  PMKT
T
T.Huy 
   KTNH
T
C.Lan
 KTNH
(S/C)
C.Lan 

ĐH Liên Thông K12

 đang cập nhật                

ĐH Liên Thông K17 

            TTQT
T
T.ANH
 TTQT
(S/C)
T.ANH 
KẾ TOÁN TRƯỞNG K10            KTQT
T
C.LOAN
  KTQT
(S/C)
C.LOAN

 

  
  


 


 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác