CẬP NHẬT LỊCH HỌC CÁC LỚP DÀI HẠN

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XEM LỊCH HỌC.

 

  

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 02/3  ĐẾN 08/03/2015)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
(02/3)  

Thứ Ba 
(03/3) 

Thứ Tư 
(04/3) 

Thứ Năm
(05/3) 

 Thứ Sáu
(06/3) 

Thứ Bảy
(07/3) 

Chủ Nhật
(08/3) 

CNTT-K7-BR (Chiều)    

 Visual Basic 1
C
Khoa CNTT

Quản Trị Máy tính VP
C
Khoa CNTT  
Thiết kế Web
C
Khoa CNTT 
   
CNTT-K47BR (Chiều)  Tin học ứng dụng
C
Thầy Hiệp
Ngôn ngữ Lập trình Pascal
C
Thầy Tuấn 
Visual Basic 1
C
Khoa CNTT 
 Quản Trị Máy tính VP
C
Khoa CNTT  
Thiết kế Web
C
Khoa CNTT  

 

 
Kế toán K49 Tiền tệ & TTQT
T
Tổ Quản trị  
Phần mềm Access
T
Khoa CNTT 
 Tin học ứng dụng
T
Thầy Hiệp 
  Tin học ứng dụng
T
Thầy Hiệp  
   
Kế toán K42     Tin học ứng dụng
T
Thầy Hiệp 
 Phần mềm Access
T
Khoa CNTT 
 Tin học ứng dụng
T
Thầy Hiệp 
Quản Trị Máy tính VP
T
Khoa CNTT  
   
Kế toán K40
(PT14D12)
     Phần mềm Access
T
Khoa CNTT 
 Kế toán sản xuất 
T
Thầy Phi 
 Quản Trị Máy tính VP
T
Khoa CNTT   
   
Kế toán K43
(PT14D11)

Kế toán sản xuất

Thầy Phi

Thuế
C
Thầy Vạn 

Kế toán sản xuất 
C
Thầy Phi 
Quản Trị Máy tính VP
C
Khoa CNTT 

Quản trị doanh nghiệp
C
Thầy Việt 

   
 Kế toán K45
(PT14D13)
Tiền tệ & TTQT
T
Tổ Quản trị 
Phần mềm Access
T
Khoa CNTT
  Tài chính doanh nghiệp
T
Tổ Quản trị 
Kế toán sản xuấ

Thầy Phi
   
Kế toán K47  Tin học ứng dụng
C
Thầy Hiệp 
Thuế
C
Thầy Vạn  
  Quản Trị Máy tính VP
C
Khoa CNTT  
Quản trị doanh nghiệp
C
Thầy Việt  
   
 CNTT-K6-BR (Chiều)        Quản Trị Máy tính VP
C
Khoa CNTT
      

 LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 09/3  ĐẾN 15/03/2015)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
(09/3)  

Thứ Ba 
(10/3) 

Thứ Tư 
(11/3) 

Thứ Năm
(12/3) 

 Thứ Sáu
(13/3) 

Thứ Bảy
(14/3) 

Chủ Nhật
(15/3) 

CNTT-K7-BR (Chiều) Đang cập nhật  

 

       
CNTT-K47BR (Chiều) Đang cập nhật        

 

 
Kế toán K49 Đang cập nhật            
Kế toán K42  Đang cập nhật            
Kế toán K40
(PT14D12)
 Đang cập nhật            
Kế toán K43
(PT14D11)

Đang cập nhật

           
 Kế toán K45
(PT14D13)
Đang cập nhật            
Kế toán K47 Đang cập nhật            
 CNTT-K6-BR (Chiều)  Đang cập nhật             

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC ( TỪ 02/3  ĐẾN 08/03/2015)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP     
                                  

Thứ Hai
(02/3) 

Thứ Ba
(03/3) 

 Thứ  Tư
(04/3) 

Thứ Năm
(05/3) 

Thứ Sáu
(06/3) 

Thứ Bảy
(07/3) 

Chủ Nhật
(08/3)  

ĐH Liên Thông K15              
ĐH Liên Thông K10             Phản biện báo cáo tốt nghiệp
7 giờ 30 phút - Tại Bà Rịa
ĐH Liên Thông K12   Quản lý Hoạt động SXKD
T
Thầy Việt 
 Hệ thống thông tin kế toán
T
Thầy Huy
   

Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại
T
- Thầy Nam 

Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại
(S/C)
- Thầy Nam  
ĐH Liên Thông K17               
ĐH Liên Thông K11             Phản biện báo cáo tốt nghiệp
7 giờ 30 phút - Tại Bà Rịa 
KẾ TOÁN TRƯỞNG k10         Quản trị doanh nghiệp
T(Bù)
Thầy Việt  
   

 

    

 LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC ( TỪ 09/3  ĐẾN 15/03/2015)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP     
                                  

Thứ Hai
(09/3) 

Thứ Ba 
(10/3) 

 Thứ  Tư 
(11/3) 

Thứ Năm
(12/3) 

Thứ Sáu
(13/3) 

Thứ Bảy
(14/3) 

Chủ Nhật
(15/3)  

ĐH Liên Thông K15 Đang cập nhật             
ĐH Liên Thông K10  Đang cập nhật            
ĐH Liên Thông K12  Đang cập nhật            
ĐH Liên Thông K17   Đang cập nhật            
ĐH Liên Thông K11  Đang cập nhật            
KẾ TOÁN TRƯỞNG k10  Đang cập nhật            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác