CẬP NHẬT LỊCH HỌC CÁC LỚP DÀI HẠN

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XEM LỊCH HỌC.

 

  

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ27/04 ĐẾN 03/5/2015)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
(27/4)  

Thứ Ba 
(28/4) 

Thứ Tư 
(29/4) 

Thứ Năm
(30/4) 

 Thứ Sáu
(01/5) 

Thứ Bảy
(02/5) 

Chủ Nhật
(03/5) 

CNTT-K7-BR (Chiều)    Nghỉ Lễ 

 

 Nghỉ Lễ  Nghỉ Lễ      
CNTT-K47BR (Chiều)    Nghỉ Lễ     Nghỉ Lễ   Nghỉ Lễ 

 

 
Kế toán K49 TT-TTQT
T
K.KT_QT
 Nghỉ Lễ     Nghỉ Lễ   Nghỉ Lễ     THUD1
T
T.Hiệp
 
Kế toán K42    Nghỉ Lễ      PM.Access
T
K.CNTT
 Nghỉ Lễ   Nghỉ Lễ     
Kế toán K40
(PT14D12)
 KTSX
T
T.Ph
Nghỉ Lễ      PM.Access
T
K.CNTT 
 Nghỉ Lễ  Nghỉ Lễ      
Kế toán K43
(PT14D11)

 

Nghỉ Lễ     KTSX
C
T.Phi  
 Nghỉ Lễ  Nghỉ Lễ      
 Kế toán K45
(PT14D13)
TT-TTQT
T
K.KT_QT
Nghỉ Lễ    KTSX
T
T.Phi  
 Nghỉ Lễ  Nghỉ Lễ      
Kế toán K47

THUP
C
T.Hiệp 

Nghỉ Lễ      Nghỉ Lễ  Nghỉ Lễ      
 CNTT-K6-BR (Chiều)               

 

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 04/05/2015  ĐẾN 10/05/2015)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
(04/05)  

Thứ Ba 
(05/05) 

Thứ Tư 
(06/05) 

Thứ Năm
(07/05) 

 Thứ Sáu
(08/05) 

Thứ Bảy
(09/05) 

Chủ Nhật
(10/05) 

CNTT-K7-BR (Chiều)      V.Basic1
c
K.CNTT

  V.Basic1

c
K.CNTT
 QTMTVP
C
K.CNTT
 TK.Web
C
K.CNTT  
  
   
CNTT-K47BR (Chiều)   THUD1
C
T.Hiệp

  V.Basic1

c
K.CNTT
   V.Basic1
c
K.CNTT
 QTMTVP
C
K.CNTT  
 TK.Web
C
K.CNT

 

 
Kế toán K49 TT-TTQT
T
K.KT_QT
  PM.Access
T
K.CNTT 
        THUD1
T
T.Hiệp
 
Kế toán K42        PM.Access
T
K.CNTT
   THUD1
T
T.Hiệp
  QTMTVP
T
K.CNTT
   
Kế toán K40
(PT14D12)
   KTSX
T
T.Phi 
        KTSX
T
T.Phi 
   QTMTVP
T
K.CNTT
   
Kế toán K43
(PT14D11)

 

    KTSX
C
T.Phi 
QTMTVP
C
K.CNTT
 QTDN
C
T.Việt
   
 Kế toán K45
(PT14D13)
TT-TTQT
T
K.KT_QT 
   PM.Access
T
K.CNTT
  KTSX
T
T.Phi  
  TCDN
T
K.KT_QT
  KTSX
T
T.Phi 
   
Kế toán K47 THUD
C
T.Hiệp
    QTMTVP
C
K.CNTT
 QTDN
C
T.Việt
   
 CNTT-K6-BR (Chiều)                  

 

 

 

 
    

 LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC ( TỪ 04/05/2015 ĐẾN NGÀY 10/05/2015)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP     
                                  

Thứ Hai
(04/05) 

Thứ Ba 
(05/05

 Thứ  Tư 
(06/05) 

Thứ Năm
(07/05) 

Thứ Sáu
(08/05) 

Thứ Bảy
(09/05) 

Chủ Nhật
(10/05)  

ĐH Liên Thông K15  

 HTTTKT
T
Thầy Huy

       NV-NHTM
T
T.Nam
 NV-NHTM
(S/C)
T.Nam
ĐH Liên ThôngCĐ K3  Đang chờ kết quả thi Tuyển sinh            
ĐH Liên Thông K12    QTHĐSXKD
T
T.Việt 
Thầy Huy
báo nghỉ 
     KTM
T
C.Hằng
 KTM
(S/C)
C.Hằng
ĐH Liên Thông K17         KTVĨ MÔ
T
T.Đông 
  KTCB
T
C.Nga
KTCB
(S/C) 
C.Nga
ĐH Liên Thông K19    Đang chờ kết quả thi Tuyển sinh            
KẾ TOÁN TRƯỞNG k10          

 

 

 

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC ( TỪ 27/04/2015  ĐẾN 03/5/2015)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

             

Thứ Hai
(27/4) 

Thứ Ba 
(28/4) 

 Thứ  Tư 
(29/4) 

Thứ Năm
(30/4) 

Thứ Sáu
(01/5) 

Thứ Bảy
(02/5) 

Chủ Nhật
(03/5)  

ĐH Liên Thông K15   Nghỉ Lễ     Nghỉ Lễ   Nghỉ Lễ   LKT
T
C.Hường 
 LKT
(S/C)
C.Hường 
ĐH Liên Thông K10   Nghỉ Lễ      Nghỉ Lễ   Nghỉ Lễ     
ĐH Liên Thông K12 KTQT
T
C.Loan
Nghỉ Lễ   KTQT
T
C.Loan 
 Nghỉ Lễ   Nghỉ Lễ    HTTTKT
(S/C)
(Bù 2 BUỔI)
T.Huy
ĐH Liên Thông K17    Nghỉ Lễ     Nghỉ Lễ  Nghỉ Lễ   Báo Nghỉ Báo Nghỉ
ĐH Liên Thông K11    Nghỉ Lễ     Nghỉ Lễ  Nghỉ Lễ      
KẾ TOÁN TRƯỞNG k10    Nghỉ Lễ     Nghỉ Lễ   Nghỉ Lễ 

 Thẩm Định Dự Án ĐT
T
T.Tân

Thẩm Định Dự Án ĐT
(S/C)
T.Tân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác