CẬP NHẬT LỊCH HỌC CÁC LỚP DÀI HẠN

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XEM LỊCH HỌC.

 

  • THÔNG BÁO, PHÒNG ĐÀO TẠO & QLSV ĐÃ CÔNG BỐ ĐIỂM ĐỢT HỌC 02 NĂM 2015. SINH VIÊN THEO DÕI ĐẾ XEM ĐIẾM. 
  •  

LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 23/11/2015 ĐẾN 29/11/2015)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
(23/11)  

Thứ Ba 
(24/11) 

Thứ Tư 
(25/11) 

Thứ Năm
(26/11) 

 Thứ Sáu
(27/11) 

Thứ Bảy
(28/11) 

Chủ Nhật
(29/11) 

Kế toán K43
(PT14D11)
  Anh văn Kinh tế
C
Cô Vũ
 

 

     
CNTT K7              
CNTT-K47BR (Chiều) GD Pháp luật
C
Thầy Tĩnh 
       C.Trị 2
C
T.Tráng 
   
Kế toán K47 GD Pháp luật
C
Thầy Tĩnh 
Anh văn Kinh tế
C
Cô Vũ
Tiền tệ & TTQT
C
Thầy Tuấn
BÁO NGHĨ C.Trị 2
C
T.Tráng 
   
 Kế toán K45
(PT14D13)
  Kiểm toán
T
Cô Nguyên 
  Thuế
T
T.VẠN 
KTM
T
T.Hiếu
   
Kế toán K49  Marketing căn bản
T
Thầy Sơn
Nguyên lý kế toán
T
Thầy Phi 
GD Pháp luật
T
Thầy Tĩnh 
  Thuế
T
T.VẠN 
     
Kế toán K51
(PT15D11)
Marketing căn bản
T
Thầy Sơn
Nguyên lý kế toán
T
Thầy Phi 
GD Pháp luật
T
Thầy Tĩnh 
 Tin học
T
Khoa CNTT
     
Kế toán K40
(PT14D12)
    HDĐT
T
T.KT 
GDQP
T
T.QST 

 
  Anh văn Kinh tế
S/C
Cô Vũ 
 Kế toán K42   Chính trị 1
T
Thầy Tráng
Marketing căn bản
T
Thầy Sơn
 GDQP
T
T.QST 
AVCB
T
T.Tùng  
   
 Kế toán K44
(PT15D12)
  Chính trị 1
T
Thầy Tráng
Marketing căn bản
T
Thầy Sơn
  GDQP
T
T.QST 
AVCB
T
T.Tùng 
   

 


    

LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 16/11/2015 ĐẾN 22/11/2015)\ 

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
(16/11)  

Thứ Ba 
(17/11) 

Thứ Tư 
(18/11) 

Thứ Năm
(19/11) 

 Thứ Sáu
(20/11) 

Thứ Bảy
(21/11) 

Chủ Nhật
(22/11) 

Kế toán K43
(PT14D11)
  AVKT
C
C.Vũ
 

 

     
CNTT K7       Gặp GVHD
C
K.CNTT 
     
CNTT-K47BR (Chiều) GD Pháp luật
C
Thầy Tĩnh 
     Gặp GVHD
C
K.CNTT 
     
Kế toán K47 GD Pháp luật
C
Thầy Tĩnh 
AVKT
C
C.Vũ 
 Tiền tệ & TTQT
C
Thầy Tuấn 
NLKT
C
T.Phi 
     
 Kế toán K45
(PT14D13)
   Kiểm toán
T
Cô Nguyên 
   Thuế
T
T.VẠN 
     
Kế toán K49  Marketing căn bản
T
Thầy Sơn

B
áo nghĩ môn Marketing)
 Nguyên lý kế toán
T
Thầy Phi 
GD Pháp luật
T
Thầy Tĩnh  
  Thuế
T
T.VẠN 
     
Kế toán K51
(PT15D11)
 Marketing căn bản
T
Thầy Sơn
(Đổi học môn THĐC)
T
T.Hiệp
 Nguyên lý kế toán
T
Thầy Phi 
 GD Pháp luật
T
Thầy Tĩnh 
 Tin học
T
Khoa CNTT 
     
Kế toán K40
(PT14D12)
     HDĐT
T
K.KT

GDQP
T

T.QST 

     GDQP

(S/C)

T.QST 

 Kế toán K42    Chính trị 1
T
Thầy Tráng
Marketing căn bản
T
Thầy Sơn 
 GDQP

T

T.QST 

      GDQP

(S/C)

T.QST 

 Kế toán K44    Chính trị 1
T
Thầy Tráng
 Marketing căn bản
T
Thầy Sơn
 GDQP

T

T.QST 

      GDQP

(S/C)

T.QST  

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC ( TỪ 16/11/2015 ĐẾN 22/11/2015)
Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

TÊN LỚP     
                                  

Thứ Hai
(16/11) 

Thứ Ba 
(17/11

 Thứ  Tư 
(18/1) 

Thứ Năm
(19/11) 

Thứ Sáu
(20/11) 

Thứ Bảy
(21/11) 

Chủ Nhật
(22/11)  

ĐH Văn Băng 2
Ngành Tiếng Anh Khóa 1
          Ngữ Pháp 1
C
T.Sơn 
Ngữ Pháp 1 
(S/C)
T.Sơn  
Ôn Thi tuyển Sinh
ĐH liên thông từ CĐ khóa 4
             
Ôn Thi tuyển Sinh
ĐH liên thông từ TC khóa 21
             
ĐH Liên Thông K15              
 ĐH Liên Thông K17   TTHCM
T
T.Tĩnh 
  HTTTKT
T
T,Huy 
     
ĐH Liên Thông K19 

 

  Xác suất thống kê

T
Thầy Phúc 

Dời sang thứ 3 hàng tuần

   Kinh tế Vĩ mô
T
Thầy Đông 
     TOEIC 3
(S/C)
C.Vũ 
ĐH Liên ThôngCĐ K3             LKT
(S/C)
C.Hường 
ĐH Liên Thông K12        GDQP

T

T.QST  
     GDQP

(S/C)

T.QST   
ĐH Liên Thông K14        GDQP

T

T.QST  
       GDQP

(S/C)

T.QST  

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC ( TỪ 23/11/2015 ĐẾN 29/11/2015)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

TÊN LỚP     
                                  

Thứ Hai
(23/11) 

Thứ Ba 
(24/11) 

 Thứ  Tư 
(25/11) 

Thứ Năm
(26/11)  

Thứ Sáu
(27/11)  

Thứ Bảy
(28/11) 

Chủ Nhật
(29/11)

ĐH Văn Băng 2
Ngành Tiếng Anh Khóa 1
          Grammar 1
C
T.Sơn 
Grammar 1
(S/C)
T.Sơn
Ôn Thi tuyển Sinh
ĐH liên thông từ CĐ khóa 4
      KTVM
T
T.Hân
Ôn ĐẦU VÀO

 
     
Ôn Thi tuyển Sinh
ĐH liên thông từ TC khóa 21
          NLKT
T
T.Phi
ÔN ĐẦU VÀO
 
 
ĐH Liên Thông K15               
ĐH Liên Thông K17   TT Hồ Chí Minh
T
Thầy Tĩnh 
  H.Thống T.Tin K.Toán
T
Thầy Huy 
     
ĐH Liên Thông K19 

 

 Xác suất thống kê
T
Thầy Phúc 

 

 

Kinh tế Vĩ mô
T
Thầy Đông


( BÁO NGHĨ ĐỘT XUẤT)

TOEIC 3
T
C.Vũ 
   
ĐH Liên ThôngCĐ K3              LKT
(S/C)
C.Hường 
ĐH Liên Thông K12       GDQP
T
T.QST  
     
ĐH Liên Thông K14     Kinh tế quốc tế
T
Thầy Chiến 
 GDQP
T
T.QST 
   THUẾ
T
T.Đức
 THUẾ
(S/C)
T.Đức 

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác