CẬP NHẬT LỊCH HỌC CÁC LỚP DÀI HẠN

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XEM LỊCH HỌC.

 

  

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 07/9/2015 ĐẾN 13/9/2015)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
(07/9)  

Thứ Ba 
(08/9) 

Thứ Tư 
(09/9) 

Thứ Năm
(10/9) 

 Thứ Sáu
(11/9) 

Thứ Bảy
(12/9) 

Chủ Nhật
(13/9) 

CNTT-K7-BR (Chiều) Đang cập nhật            
CNTT-K47BR (Chiều) Đang cập nhật            
Kế toán K49  

Đang cập nhật

           
Kế toán K42  Đang cập nhật            
Kế toán K40
(PT14D12)
Đang cập nhật            
Kế toán K43
(PT14D11)
Đang cập nhật            
 Kế toán K45
(PT14D13)
Đang cập nhật        
 
 Kế toán K47 Đang cập nhật            
                     

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 31/8/2015  ĐẾN 06/9/2015)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
(31/8)  

Thứ Ba 
(01/9) 

Thứ Tư 
(02/9) 

Thứ Năm
(03/9) 

 Thứ Sáu
(04/9) 

Thứ Bảy
(05/9) 

Chủ Nhật
(06/9) 

CNTT-K7-BR (Chiều)  LT.VISUA BASIC
C
T.Hiếu
  LT.Web
C
T.Luật
Nghĩ Lễ  LT.VISUA BASIC
C
T.Huy
     
CNTT-K47BR (Chiều) LT.VISUA BASIC
C
T.Hiếu
  LT.Web
C
T.Luật
 Nghĩ Lễ  LT.VISUA BASIC
C
T.Huy
   AVCB
C
T.Tùng
 
Kế toán K49

QTDN
T
T.Việt 

   Nghĩ Lễ  QTMTVP
T
T.Huy
 

 
 
Kế toán K42   TCDN
T
T.Sơn    
 Nghĩ Lễ KTVM
T
T.Hân 
 NLKT
T
T,Phi

 

 
Kế toán K40  KTM
T
T.Huy
TCDN
T
T.Sơn   
 Nghĩ Lễ KTTMDV
T
T.Phi   
     
Kế toán K43
(PT14D11)
    KTM
C
T.Huy 
Nghĩ Lễ    KTM
C
T.Hiếu
TCDN
C
T.Sơn 
   
 Kế toán K45
(PT14D13)
QTDN
T
T.Việt  
BÁO NGHĨ  Nghĩ Lễ QTMTVP
T
T.Huy
LKT
T
C.Quyên  
   
 
Kế toán K47    KTVM
C
T.Hân  
 Nghĩ Lễ   TCDN
C
T.Sơn  
 AVCB
C
T.Tùng  
 
 CNTT-K6-BR (Chiều)                 

 

 

 

 
    

 LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC ( TỪ 31/8/2015 ĐẾN NGÀY 06/8/2015)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP     
                                  

Thứ Hai
(31/8) 

Thứ Ba 
(01/9

 Thứ  Tư 
(02/9) 

Thứ Năm
(03/9) 

Thứ Sáu
(04/9) 

Thứ Bảy
(05/9) 

Chủ Nhật
(06/9)  

ĐH Liên Thông K15    PM.KT Misa
T
T.Huy
  
Nghĩ Lễ      QLHĐSX
T
T.Việt 
   
ĐH Liên ThôngCĐ K3 KTCP
T
C.Loan (BÙ)
Toeic3
T
C.Vũ
Nghĩ Lễ   KT.VĨ MÔ
T
T.Đông 
 Toeic3
T
C.Vũ
 Toeic3
T
C.Vũ
 
ĐH Liên Thông K12

 

   Nghĩ Lễ    PM.KT Misa
T
T.Huy
   


ĐH Liên Thông K17       Nghĩ Lễ         TTCK
(S/C)
T.Trung 
ĐH Liên Thông K19   KTQT
T
T.Chiến 
 Nghĩ Lễ       
  
ĐH Liên Thông K14              

 

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC ( TỪ 07/9/2015  ĐẾN 13/9/2015)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

TÊN LỚP        

Thứ Hai
(07/9) 

Thứ Ba 
(08/9) 

 Thứ  Tư 
(09/9) 

Thứ Năm
(10/9) 

Thứ Sáu
(11/9) 

Thứ Bảy
(12/9) 

Chủ Nhật
(13/9)  

ĐH Liên Thông K15    Đang cập nhật            
ĐH Liên Thông K19   Đang cập nhật            
ĐH Liên Thông K12    Đang cập nhật            
ĐH Liên Thông K17    Đang cập nhật            
ĐH Liên Thông CD3   Đang cập nhật          


 

ĐH Liên Thông K14

  Đang cập nhật            

 

 

 

 

 

 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác