Số người online :
382
Số lượt truy cập:
985061

 

   

 

 


 

CẬP NHẬT LỊCH HỌC CÁC LỚP DÀI HẠN

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XEM LỊCH HỌC.

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 22/8/2016 ĐẾN 28/8/2016)

TÊN LỚP       

 

Thứ Hai
(22/8)

 

Thứ Ba 
(23/8)

Thứ Tư 
(24/8) 

Thứ Năm
(25/8) 

 Thứ Sáu
(26/8) 

 Thứ Bảy
(27/8) 

Chủ Nhật
(28/8)

LỚP TCSP MẦM NON   Đang cập nhật          
           
           
Kế toán K55
(Lớp Tối)
     GDPL
T
T.Tĩnh
  GDPL
T
T.Tĩnh
 
   
CNTT K51 LT.VISUAL BASIC Cơ Bản
T
Tổ.Tin Học 
 TK.Web
T
T.Tuấn
LT.VISUAL BASIC Cơ Bản
T
Tổ.Tin Học  
   THUD
T
T.Hiệp  
   
 

 

 

         
Kế toán K47        

KTTMDV
  T
      T.Phi

   
 

KTTMDV
S
T.Phi

 Kế toán K53
(Lớp chiều)
QTMTVP
C
T.Tin học
     
   
Kế toán K49

    AVKT
T
C.Nga
  

KTTMDV
  T
      T.Phi

               KTTMDV
S
T.Phi
    
Kế toán K51      AVKT
T
C.Nga
  THUD
T
T.Hiệp  
 
               
 Kế toán K42                        

AVKT
T
C.Nga

           

LKT
T
C.Quyên

   KTSX
T
T.Phi 
       
 Kế toán K44
(PT15D12)
   AVKT
T
C.Nga
 LKT
T
C.Quyên
    KTSX
T
T.Phi
     

 


    

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 15/8/2016 ĐẾN 21/8/2016)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
(15/8)

Thứ Ba 
(16/8) 

Thứ Tư 
(17/8

Thứ Năm
(18/8)

 Thứ Sáu
(19/8)

Thứ Bảy
(20/8)

Chủ Nhật
(21/8)

LỚP TC
SP MẦM NON
( Chiều)

     

SLTMN
C
T.Lợi 

 SLTMN
(S/C)
T.Lợi

  
 

 

 Kế toán K53

(Lớp chiều)

QTMTVP
C
Tổ.Tin học
 QTMTVP
C
Tổ.Tin học
    QTMTVP
C
Tổ.Tin học 
   
CNTT K51 ( Tối) LT.VISUAL BASIC Cơ Bản
T
Tổ.Tin Học 
TK.WEB
T
T.Tuấn 
LT.VISUAL BASIC Cơ Bản
T
Tổ.Tin Học  
  THUD
T
T.Hiệp  
   
Kế toán K55     GDPL
T
T.Tĩnh


GDPL
T
T.Tĩnh
 
   
Kế toán K47

 

 
 KTTMDV
T
 T.Phi
        
            
 
 

KTTMDV
(S)
 T.Phi 
            
   

         
           

Kế toán K49

KT
T
C,Nguyen

KTVM
T
T.Hân
AVKT
T
.Nga 
 KTTMDV
T
 T.Phi

   
 
                    
 

KTTMDV
(S)
  T.Phi
                 

Kế toán K51   KTVM
T
T.Hân 
 AVKT
T
.Nga 
           

 

THUD
T
T.Hiệp   
    
 Kế toán K42

KTSX
T
T.Phi 

 AVKT
T
C.Nga

 LKT

T

C.Quyên 
           
    

  KTSX
T
T.Phi  
   
 Kế toán K44

KTSX
T
T.Phi 

AVKT
T
.Nga  

 LKT

T

C.Quyên 
           
           

  KTSX
T
T.Phi  
   
               

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC ( TỪ 22/8/2016 ĐẾN 28/8/2016)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

 

TÊN LỚP     
                                  

   Thứ  Hai
     
(22/8)

 Thứ Ba
(23/8)

Thứ Tư
(24/8) 

 Thứ Năm
(25/8)

Thứ Sáu
(26/8) 

Thứ Bảy
(27/8) 

Chủ Nhật
(28/8)

ĐH Văn Bằng 2
Ngành Tiếng Anh 
         Viết 2
T
C.Vũ  

    

Tiếng Nhật 1
T

C.Trang        

 

           
ĐH liên thông K14    KTTC2
T
C.Loan
ĐLCMĐ
T
C.Chiến
  KTTC2
T
C.Loan
  TTC
T
C.Tuyết
 TTC
(S/C)
C.Tuyết
 
ĐH liên thông K17   TACNKT2
T
C.Vũ
      KTQT2
T
C.Loan
BÁO NGHĨ
KTQT2
(S/C)
C.Loan
BÁO NGHĨ
ĐH Liên Thông K19      KTCP
T
C.Loan
HTTTKT
T
T.Huy
KTCP
T
C.Loan 
 TK.TKD
T
T.Hà
 TK.TKD
 S/C)
  T.Hà
ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 3

  

    QTTC
T
T.Đông
 

 Kiểm toán TC 1
T
T.Dũng
BÁO NGHĨ

Kiểm toán TC 1
(S/C)
T.Dũng 
BÁO NGHĨ
ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 4   TOEIC 3
T
C.Nga
Học Bù ngày 28/8/2016
  TCC 2
T
T.Phúc

 TOEIC 3
T
C.Nga  
   TOEIC 3
T
C.Nga   
KẾ TOÁN TRƯỞNG KHÓA 11          

 

 

 

 

                                                 LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC  ( Từ ngày 15/8/2016 ĐẾN 21/8/2016)

                                                       Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

                               

 

TÊN LỚP     
                                  

 

      Thứ Hai

  
(15/8)

 

Thứ Ba
 
(16/8)

 Thứ  Tư 
(17/8)

Thứ Năm
(18/8) 

Thứ Sáu
(19/8)  

Thứ Bảy
(20/8 )

Chủ Nhật
(21/8)

ĐH Văn Băng 2
Ngành Tiếng Anh Khóa 1
         Viết 2
T
C.Vũ 
           

Tiếng Nhật 1
T

C.Trang  

L.Âm Tiếng Anh
(S)
C.Tú
Ngữ PhÁP 2
(C)
T.Sơn
KẾ TOÁN TRƯỞNG KHÓA 11               
ĐH Liên Thông K17    TACNKT2
T
C.Vũ
   QTHĐXSKD
T
T.Việt
  KTQT2
T
C.Loan 
KTQT2
(S/C)
C.Loan  
ĐH Liên Thông K19    TACNKT1
T
T.Trung 

 KTCP
T
C.Loan

 HTTTKT
T
T.Huy

Báo Nghĩ
           

 KTCP
T
C.Loan
 
TK.TKD
T
T.Hà 
 TK.TKD
(S/C)
T.Hà
ĐH Liên ThôngCĐ K3

 

 

    QTTC
T
T.Đông 
  KTNHTM
T
T.Nam  
KTNHTM
(S/C)
T.Nam
ĐH Liên ThôngCĐ K4      TCC2
T
T.Phúc
  TOEIC3
T
C.Nga ĐH Liên Thông K14      ĐLCMĐ
T
T.Chiến
Báo NGHĩ

KTTC 2
T
C.Loan
Dạy Bù
 

   TTC
T
C.Tuyết
TTC
(S/C)
C.Tuyết
             

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác