THÔNG BÁO ĐỔI TÊN TRƯỜNG

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ CẬP NHẬT LỊCH HỌC.


 

Lịch học lớp dài hạn - TRUNG CẤP (21/04/2014 - 27/04/2014)

  Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP           

 Thứ Hai
(21/04)

Thứ Ba
(22/04)

 Thứ Tư
(23/04)

Thứ  Năm
(24/04)

Thứ Sáu
(25/04)

Thứ Bảy
(26/04)  

Chủ Nhật
(27/04) 

Quản trị kinh doanh K1  Đang cập nhật            
Kế toán K36   Đang cập nhật            
Quản trị kinh doanh K2    Đang cập nhật            
Kế toán K38    Đang cập nhật              
Quản trị kinh doanh K4    Đang cập nhật            
Kế toán K39   Đang cập nhật             
Kế toán K40
(PT14D12)
  Đang cập nhật            
Kế toán K41   Đang cập nhật            
Kế toán K43
(PT14D11)

  Đang cập nhật

           
Kế toán K45
(PT14D13)
  Đang cập nhật            
CNTT-K5-BR (Chiều)   Đang cập nhật              

 

 

 

Lịch học lớp dài hạn - TRUNG CẤP (14/04/2014 - 20/04/2014)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
 (14/04)  

Thứ Ba
(15/04)

Thứ Tư 
(16/04)

Thứ Năm
(17/04)

 Thứ Sáu
(18/04)

Thứ Bảy
(19/04)

Chủ Nhật
(20/04)

Quản trị kinh doanh K1

 

           
Kế toán K36             BÁO NGHỈ  Kiểm Toán 
S/C
Thầy Nam
Quản trị kinh doanh K2            BÁO NGHỈ  Kiểm Toán 
S/C
Thầy Nam
Kế toán K38    THQL
T
Thầy Hiếu 
 TT&TTQT
T
Thầy Sơn
THQL
T
Thầy Hiếu  
   BÁO NGHỈ Kiểm Toán 
S/C
Thầy Nam  
Quản trị kinh doanh K4            BÁO NGHỈ Kiểm Toán 
S/C
Thầy Nam 
Kế toán K39  KTTH
T
Thầy Huy
BÁO NGHỈ KTTH
T
Thầy Hiếu 
KTTH
T
Thầy Huy 
     
Kế toán K40
(PT14D12)
 Marketing
T
Thầy Sơn
NLKT
T
Thầy Sáng 
NLTK
T
Thầy Ghi
 NLKT
T
Cô Hiền
NLTK
T
Thầy Ghi
   
 Kế toán K41 TCDN
C
Thầy Ghi   
 AVKT
C
Thầy Phúc
TT&TTQT
C
Thầy Sơn 
QTMTVP
C
Thầy Huy 
TCDN
C
Thầy Ghi 
   
Kế toán K43
(PT14D11)
 THUD
C
Thầy Hiệp
Chính Trị 2
C
Thầy Chiến 
 THUD
C
Thầy Hiệp
Chính Trị 2
C
Thầy Chiến 
 AVCB
C
Thầy Sơn
   
 Kế toán K45
(PT14D13)
 THĐC
T
Thầy Hiệp
GDPL
T
Thầy Tĩnh 
 Chính Trị 1
T
Thầy Tráng
 Thể Dục 1
T
Thầy Minh
THĐC
T 
Thầy Hiệp
   
 CNTT-K5-BR (Chiều)

 V.Basic 2
C
Thầy Hiếu

  V.Basic 2
C
Thầy Hiếu

  Website
C
Thầy Tuấn 
      

  

 

 


 

 


 Lịch học lớp dài hạn - ĐẠI HỌC (21/04/2014 - 27/04/2014)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP     
                                  

Thứ Hai
(21/04)

Thứ Ba
(22/04)

 Thứ  Tư
(23/04)

Thứ Năm
(24/04)

Thứ Sáu
(25/04)

Thứ Bảy
(26/04)

Chủ Nhật
(27/04)
 

ĐH Liên Thông K8  Đang cập nhật            

ĐH Liên Thông K9

Đang cập nhật             
ĐH Liên Thông K10 Đang cập nhật           
ĐH Liên Thông K11 Đang cập nhật             
ĐH Liên Thông K12 Đang cập nhật             
ĐH Liên Thông K15

Đang cập nhật 

           
ĐH Liên Thông K17 Đang cập nhật             
 ĐH Liên Thông K2
(CĐ Liên Thông ĐH)
Đang cập nhật             

  

 

Lịch học lớp dài hạn - ĐẠI HỌC (14/04/2014 - 20/04/2014)

  Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP     
                                  

Thứ Hai
(14/04)

Thứ Ba
(15/04)
 

 Thứ Tư
(16/04)

Thứ Năm
(17/04)  

Thứ Sáu
(18/04)

Thứ Bảy
(19/04)

Chủ Nhật
(20/04)

ĐH Liên Thông K8

       

 QLHĐSX
T
Thầy Việt
(Sinh hoạt nhóm)

   

ĐH Liên Thông K9

 

      PMKT
T
Thầy Huy 
Kế toán ngân hàng
(C/T)
Cô Lan
(Lịch tăng cường)

Kế toán ngân hàng
(S/C)
Cô Lan
(Lịch tăng cường)

ĐH Liên Thông K10

QTTC
T
Thầy Đông 

 HTTTKT
T
Thầy Huy
      Báo Nghỉ  Báo Nghỉ
ĐH Liên Thông K11     QTTC
T
Thầy Ghi
  BÁO NGHỈ   Báo Nghỉ KTTC3
S/C
Cô Tuyết  

ĐH Liên Thông K12

   XSTK
T
Thầy Phúc 
  ĐLCMCĐ
T
Thầy Tĩnh 
     

ĐH Liên Thông K15

 XSTK
T
Thầy Phúc
ĐLCMCĐ
T
Thầy Chiến 
 KTTC2
T
Cô Loan
 KTTC2
T
Cô Loan  
 KTTC2
T
Cô Loan 
Toeic 4
C/T
Thầy Hưng 
Toeic 4
S/C
Thầy Hưng  

ĐH Liên Thông K17

             
ĐH Liên Thông K2
(CĐ Liên Thông ĐH)
      NVNHTM
T
Cô Phượng 
PTBCTC
T 
Thầy Dũng
PTBCTC
C/T
Thầy Dũng 
  PTBCTC
S/C
Thầy Dũng

  
   

 


              

 

 

Các Tin Khác