CẬP NHẬT LỊCH HỌC CÁC LỚP DÀI HẠN

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XEM LỊCH HỌC.

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 25/7/2016 ĐẾN 31/7/2016)

TÊN LỚP       

 

Thứ Hai
(25/7)

 

Thứ Ba 
(26/7)

Thứ Tư 
(27/7) 

Thứ Năm
(28/7) 

 Thứ Sáu
(29/7) 

 Thứ Bảy
(30/7) 

Chủ Nhật
(31/7)

LỚP TCSP MẦM NON         

     SLTMN
C
        T.Lợi     


  SLTMN
(S/C)
T.Lợi 


Kế toán K55
(Lớp Tối)
     QTMTVP
T
K.CNTT
 QTMTVP
T
K.CNTT
 QTMTVP
T
K.CNTT
   
CNTT K51 LT.VISUAL BASIC Cơ Bản
T
Tổ.Tin Học 
TK.Web
T
T.Tuấn 
LT.VISUAL BASIC Cơ Bản
T
Tổ.Tin Học  
C.Trị 1
T
T.Tráng 
THUD
T
T.Hiệp 
   
 

 

 

         
Kế toán K47 NLTK
C
Tổ.Quản trị
 NLTK
C
Tổ.Quản trị
Kiểm Toán
C
C.Nguyên

BÁO NGHĨ 
NLTK
C
Tổ.Quản trị 
   

KTTMDV

T.Phi

 Kế toán K53
(Lớp chiều)
Đang cập nhật      
   
Kế toán K49 Kiểm Toán
T
C.Nguyên

BÁO NGHĨ 

KTVM
T
T.Hân 
AVKT
T
C.Nga
           
    
           


KTTMDV
S
    T.Phi         

Kế toán K51    KTVM
T
T.Hân 
 AVKT
T
C.Nga
C.TRị 1
T
T.Tráng 
THUD
T
T.Hiệp
 
               
 Kế toán K42

KTSX
T
T.Phi

 

 AVKT

T
C.Nga
         LKT
       T
                     C.Quyên             

 

KTTMDV
T
C.Loan 

KTTMDV
T
C.Loan
        

KTTMDV
T
C.Loan 
 
 Kế toán K44
(PT15D12)

KTSX
T
T.Phi

 AVKT
T
C.Nga
  LKT
T
        C.Quyên       
KTTMDV
T
C.Loan
KTTMDV
T
C.Loan 
KTTMDV
T
C.Loan 
 
 

 


    

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 01/8/2016 ĐẾN 07/8/2016)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
(01/8)

Thứ Ba 
(02/8) 

Thứ Tư 
(03/8

Thứ Năm
(04/8)

 Thứ Sáu
(05/8)

Thứ Bảy
(06/8)

Chủ Nhật
(07/8)

LỚP TC
SP MẦM NON
( Chiều)

     

 

SLTMN
C
T.Lợi

    SLTMN
(S/C)
T.Lợi
 

 

 Kế toán K53

(Lớp chiều)

QTMTVP
C
Tổ.Tin học
 QTMTVP
C
Tổ.Tin học
    QTMTVP
C
Tổ.Tin học 
   
CNTT K51 ( Tối) LT.VISUAL BASIC Cơ Bản
T
Tổ.Tin Học 
TK.WEB
T
T.Tuấn 
LT.VISUAL BASIC Cơ Bản
T
Tổ.Tin Học  
 C.Tri1
T
T.Tráng
THUD
T
T.Hiệp  
   
Kế toán K55     GDPL
T
T.Tĩnh


GDPL
T
T.Tĩnh
 
   
Kế toán K47

 

  Kiểm Toán
C
C.Nguyên
BÁO NGHĨ

NLTK
C
T.Điền
    KTTMDV
(S)
      T.Phi 
           
           
Kế toán K49

Kiểm Toán
T
C.Nguyên

BÁO NGHĨ 

KTVM
T
T.Hân
AVKT
T
.Nga 
      KTTMDV
(S)
      T.Phi 
           
               
                
 Kế toán K42

KTSX
T
T.Phi 

 AVKT
T
C.Nga

 LKT

T

C.Quyên 
    

KTTMDV
T
C.Loan  
 
KTTMDV
T
C.Loan 
           
KTTMDV
T
C.Loan  
           
 
 Kế toán K44

KTSX
T
T.Phi 

AVKT
T
.Nga  

 LKT

T

C.Quyên 
           

KTTMDV
T
C.Loan  
 KTTMDV
T
C.Loan 
       
KTTMDV
T
C.Loan 
            
 
               

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC ( TỪ 25/7/2016 ĐẾN 31/7/2016)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

 

TÊN LỚP     
                                  

   Thứ  Hai
     
(25/7)

 Thứ Ba
(26/7)

Thứ Tư
(27/7) 

 Thứ Năm
(28/7)

Thứ Sáu
(29/7) 

Thứ Bảy
(30/7) 

Chủ Nhật
(31/7)

ĐH Văn Bằng 2
Ngành Tiếng Anh 
          Viết 2
T
C.Vũ 

          

 Tiếng Nhật 1

T

C.Trang  


   
L.Âm Tiếng Anh
(S)
C.Tú
Ngữ PhÁP 2
(C)
T.Sơn     

ĐH liên thông K14     ĐLCMĐ
T
T.Chiến
BÁO NGHĨ
      KTTC2
(S/C)
C.Loan
BÁO NGHĨ
ĐH liên thông K17   TACNKT2
T
C.Vũ
     QTHĐSXKD
T
T.Việt
   
ĐH Liên Thông K19   T.A CNKT 1
T
T.Trung
 

 HTTTKT

T

T.HUY

     TTQT
(S/C)
T.Anh
BÁO NGHĨ
ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 3

 

     QTTC
T
T.Đông
 

 PTBCTC
T
T.Hà

 PTBCTC
(S/C)
T.Hà
ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 4  KTQT 2
T
C.Loan
KTQT 2
T
C.Loan 
KTQT 2
T
C.Loan 

TOEIC 3
T
C.Nga 
   LKT
(S/C)
C.Hường
KẾ TOÁN TRƯỞNG KHÓA 11          

 


TTTD
(S/C)
T.Anh

 

 

                                                 LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC  ( Từ ngày 01/8/2016 ĐẾN 07/8/2016)

                                                       Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

                               

 

TÊN LỚP     
                                  

 

      Thứ Hai

  
(01/8)

 

Thứ Ba
 
(02/8)

 Thứ  Tư 
(03/8)

Thứ Năm
(04/8) 

Thứ Sáu
(05/8)  

Thứ Bảy
(06/8 )

Chủ Nhật
(07/8)

ĐH Văn Băng 2
Ngành Tiếng Anh Khóa 1
         Viết 2
T
C.Vũ 
           

Tiếng Nhật 1
T

C.Trang  

L.Âm Tiếng Anh
(S)
C.Tú
Ngữ PhÁP 2
(C)
T.Sơn
KẾ TOÁN TRƯỞNG KHÓA 11               
ĐH Liên Thông K17    TACNKT2
T
C.Vũ
     QTHĐXSKD
T
T.Việt
   
ĐH Liên Thông K19    TACNKT1
T
T.Trung 

 KTCP
T
C.Loan

Tăng cường

 HTTTKT
T
T.Huy
           
  TTQT
T
T.Anh
TTQT
(S/C)
T.Anh
           
ĐH Liên ThôngCĐ K3

 

 

    QTTC
T
T.Đông 
  KTNHTM
T
T.Nam  
KTNHTM
(S/C)
T.Nam
ĐH Liên ThôngCĐ K4  KTQT2
T
C.Loan 
 KTQT2
T
C.Loan
TCC2
T
T.Phúc
  TOEIC3
T
C.Nga 
  LKT
(S/C)
C.Hường 
ĐH Liên Thông K14      ĐLCMĐ
T
T.Chiến
      KTTC2
(S/C)
C.Loan 
             

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác