Số người online :
229
Số lượt truy cập:
1041905

 

   

 


 

CẬP NHẬT LỊCH HỌC CÁC LỚP DÀI HẠN

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XEM LỊCH HỌC.

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 20/2/2017 ĐẾN 26/2/2017)

TÊN LỚP       

 

Thứ Hai
(20/2)

 

Thứ Ba 
(21/2)

Thứ Tư 
(22/2) 

Thứ Năm
      (23/2

 Thứ Sáu
(24/2) 

 Thứ Bảy
(25/2) 

Chủ Nhật
(26/2) 

LỚP TCSP MẦM NON  Đang cập nhật       

 Dinh Dưỡng -An Toàn TPTM
C
T.Lợi

 

 

    Dinh Dưỡng -An Toàn TPTM
(S/C)
T.Lợi
  


Kế toán K55
(Lớp Tối) 
   NLKT
T
T.KT
    QTDN
T
T.Việt 
 
             
   KTDN
(S/C)
T.QT
TRUNG CẤP CNTT K51        LT. VISUAL BASIC 2
T
T.Hân   
    

LT. WEB
T
T.Luật
             

    
   LT. VISUAL BASIC 2
T
T.Hân   

       

 

QTMT
T
Khoa. CNTT 
   KTDN
(S/C)
T.QT
 

 

 

         
Kế toán K47      
           
                    

        
  
                      
          
            
 

 KTDN
(S/C)
T.QT

 Kế toán K53
(Lớp chiều) 

 

 

Thuế
C
T.Hân 

 

      
   KTDN
(S/C)
T.QT
 
Kế toán K49             PM.KTVN
T
T.Tuấn   
                    
 

PM.KTVN
T
T.Tuấn   

 

 

              KTDN
(S/C)
T.QT
Kế toán K51  
             
  
               
     

 QTDN
T
T.Việt


           

      

QTMTVP
T
Khoa. CNTT
 

    KTDN
(S/C)
T.QT
               
 Kế toán K42 P.M KTVN

T

T. Tuấn 


P.M KTVN

T

T. Tuấn 

         

       
 
  KTDN
(S/C)
T.QT
 Kế toán K44
(PT15D12)
   GDPL
T
T.Tĩnh
THUD
T
T.Hiệp
                    
  KTVM
T
T.Hân 
    KTDN
(S/C)
T.QT

 


    

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 27/2/2017 ĐẾN 05/3/2017)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
    (27/2
)

Thứ Ba 
(28/2) 

Thứ Tư 
   (01/3)
 

Thứ Năm
(02/3)

 Thứ Sáu
            (03/3
)

Thứ Bảy
(04/3)

Chủ Nhật
(05/3)

LỚP TC
SP MẦM NON
( Chiều)

 Đang cập nhật                   

 Kế toán K53 

(Lớp chiều)

 Đang cập nhật             
CNTT K51 ( Tối)

         Đang cập nhật   

 

 


 
     
Kế toán K55  Đang cập nhật
 
           

 


               
   
Kế toán K47   Đang cập nhật
        
     
Kế toán K49  

  Đang cập nhật

 
  

 

     
Kế toán K51  Đang cập nhật
 

 

 

           
           

 

      
 Kế toán K42

 Đang cập nhật

 

 

   

 

      

           
 
 Kế toán K44

 Đang cập nhật

 

   

 

       
           
               

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC ( TỪ 20/2/2017 ĐẾN 26/2/2017)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

 

TÊN LỚP     
                                  

   Thứ  Hai
     
(20/2)

 Thứ Ba
(21/2)

Thứ Tư
(22/2) 

 Thứ Năm
(23/2)

Thứ Sáu
(24/2) 

Thứ Bảy
(25/2) 

Chủ Nhật
(26/2)

ĐH Văn Bằng 2
Ngành Tiếng Anh 
         

   T.NHẬT 3
T
         C.Trang                            

 

 

NÓI 3
S
C.Tú
VIẾT 3
C
C.Vũ 
ĐH liên thông K14

 

KTQT1
T
C.Loan     
  TTHCM
T
T.Tĩnh 
HTTTKT
T
T.Huy 
     
ĐH liên thông K17    

 

     

 

 GẶP GVHD

18H30

T. Việt 
ĐH Liên Thông K19 

 

  

 

 

      AVCNKT2
T      
T.Trung 

 

KTTC3
T
C.Loan
 

 KTTC3
(S/C)
C.Loan
BÁO NGHỈ
HỌC BÙ NGAY27/2/2017 VÀ 2/3/2017

ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 3

  Đang cập nhật

         

 

                                           
 
 
ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 4 

 

 

AVCNKT2
T
C.Vũ         
                   

 

 NVNHTM
T
T.Nam 
NVNHTM
(S/C)
T.Nam  
ĐH Liên Thông K21     KTVM
T
              T.Việt  
         

 

                            KT. VĨ MÔ
T
T.Đông

NVNHTM
T
T.Nam 

 NVNHTM
(S/C)
T.Nam 
 ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 5

 

     AVCNKT2
T
C.Vũ     
    KT. VĨ MÔ
T
T.Đông
           
         

NVNHTM
T
T.Nam 

NVNHTM
(S/C)
T.Nam 

         
ĐH Liên Thông K16    Đang cập nhật                   


 
  ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 6  Đang cập nhật        


 

 

 

      LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC  ( Từ  27/2/2017 ĐẾN 05/3/2017)

     Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

                               

 

TÊN LỚP     
                                  

 

      Thứ Hai

  
(27/2)

 

Thứ Ba
 
(28/2)

 Thứ  Tư 
(01/3)

Thứ Năm
(02/3) 

Thứ Sáu
(03/3)  

Thứ Bảy
(04/3)

Chủ Nhật
(05/3)

ĐH Văn Băng 2
Ngành Tiếng Anh Khóa 1
 Đang cập nhật   
    

 

 

            
 
ĐH Liên Thông K21
            Đang cập nhật 
 

 

 

 

   
ĐH Liên Thông K17 ĐANG CẬP NHẬT        
           

           
ĐH Liên Thông K19  Đang cập nhật 

 


 

 


 ĐH Liên ThôngCĐ K3       Đang cập nhật     

 

       
           


              

ĐH Liên ThôngCĐ K4   Đang cập nhật     

 

 

   

  
              

ĐH Liên Thông K14  Đang cập nhật            

 

 ĐH Liên Thông CĐ K5       Đang cập nhật   

 

 

 

 

 

 
               

  

ĐH Liên Thông K116  Đang cập nhật                
ĐH Liên Thông CĐ6   Đang cập nhật                    

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác