GIỚI THIỆU CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CỦA TRƯỜNG 

 


 

THÔNG BÁO ĐỔI TÊN TRƯỜNG

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XEM LỊCH HỌC.

 


 

Lịch học lớp dài hạn - TRUNG CẤP (20/10/2014 - 26/10/2014)

  Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP           

 Thứ Hai
(20/10)

Thứ Ba
(21/10)

 Thứ Tư
(22/10)

Thứ  Năm
(23/10)

Thứ Sáu
(24/10)

Thứ Bảy
(25/10)  

Chủ Nhật
(26/10) 

CNTT-K7-BR (Chiều) AVCN
C
Thầy Huy
CSDL Access
C
K.CNTT
MCB
C
K.CNTT
CTDL&GT
C
K.CNTT
     
CNTT-K47-BR (Chiều)    Access
C
K.CNTT
 MCB
C
K.CNTT
  Tin Học
C
K.CNTT 
   
Quản trị kinh doanh K2               
Kế toán K38  TCDN
T
Thầy Việt
      TCDN
T
Thầy Hân 
   
Quản trị kinh doanh K4                
Kế toán K39      

 

     
Kế toán K40
(PT14D12)
Thuế
T
Thầy Vạn 
 KTVM
T
Thầy Hân
TT&TTQT
T
K.KTQT 
LKT
T
Cô Quyên 
 AVCB
T
Thầy Phúc
    
Kế toán K41 KTTMDV
C
Thầy Phi
KTTMDV
C
Thầy Phi
  KTTMDV
C
Thầy Phi
      
Kế toán K43
(PT14D11)

 

Access
C
K.CNTT
TT&TTQT
C
Thầy Sơn
NVVP
C
Thầy Trường
NLTK
C
Thầy Hà
NLTK
C
Thầy Hà
 
Kế toán K45
(PT14D13)

AVCB
T
C.Thơm

 

NVVP
C
Thầy Trường
  Chính Trị 2
T
Thầy Chiến
NLKT
T
Thầy Sáng
   
Kế toán K47    Access
C
K.CNTT 
   NVVP
C
Thầy Trường 
  Tin Học
C
K.CNTT
    
CNTT-K6-BR (Chiều)      MCB
C
K.CNTT 
       

 

 

 

Lịch học lớp dài hạn - TRUNG CẤP (13/10/2014 - 19/10/2014)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
(13/10)  

Thứ Ba
(14/10)

Thứ Tư 
(15/10)

Thứ Năm
(16/10)

 Thứ Sáu
(17/10)

Thứ Bảy
(18/10)

Chủ Nhật
(19/10)

CNTT-K7-BR (Chiều)  CTDL,GT
C
K.CNTT
 Cơ sở dữ liệu
trên phần mềm Access
C
Khoa CNTT
 Mạng Cơ bản
C
Khoa CNTT
CTDL,GT
C
K.CNTT
     
Kế toán K36  Đang cập nhật         

 

 
Quản trị kinh doanh K2  Đang cập nhật        

 

 
Kế toán K38  

TCDN
T

T.Việt 

   Tài chính doanh nghiệp
T
T.Hân
     
Quản trị kinh doanh K4   Đang cập nhật            
Kế toán K39  Đang cập nhật            
Kế toán K40
(PT14D12)
 Thuế
T
Thầy Vạn
 Kinh tế vi mô
T
T.Hân
TT,TTQT
T
T.Tuấn
LKT
T
C.Quyên

AVCB
T
T.Phúc

 

 
 Kế toán K41 Kế toán thương mại-dịch vụ
C
Thầy Phi
Kế toán thương mại-dịch vụ
C
Thầy Phi
Kiểm toán
C
Cô Nguyên 
Kế toán thương mại-dịch vụ
C
Thầy Phi
Kiểm toán
C
Cô Nguyên 
   
Kế toán K43
(PT14D11)
   Phần mềm Access
C
Khoa CNTT
 Tiền tệ và Thanh toán Quốc tế
C
T.Tuấn
Nghiệp vụ văn phòng
C
Thầy Trường 
Nguyên lý thống kê
C
Thầy Hà 
  Nguyên lý thống kê
C
Thầy Hà
 
 Kế toán K45
(PT14D13)
 Anh văn cơ bản
T
C.Thơm
Nghiệp vụ văn phòng
T
Thầy Trường 
  Chính trị 2
T
Thầy Chiến 
Nguyên lý Kế toán
T
T.Sáng
   
Kế toán K47    Phần mềm Access
C
Khoa CNTT
  Nghiệp vụ văn phòng
C
Thầy Trường  
Tin Học
c
T.Hiếu
   
 CNTT-K6-BR (Chiều)     Mạng Cơ bản
C
Khoa CNTT 
        

  

 

 


 

 


 Lịch học lớp dài hạn - ĐẠI HỌC (20/10/2014 - 26/10/2014)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP     
                                  

Thứ Hai
(20/10)

Thứ Ba
(21/10)

 Thứ  Tư
(22/10)

Thứ Năm
(23/10)

Thứ Sáu
(24/10)

Thứ Bảy
(25/10)

Chủ Nhật
(26/10)
 

ĐH Liên Thông K15    

 QTTC
T
T.Đông

       

ĐH Liên Thông K8

 

           
ĐH Liên Thông K10    

QLHĐSX
T
T.Việt 

      AVCN
S/C
Cô Vũ
ĐH Liên Thông K11  

HTTTKT
T
T.Huy 

     

 KTQT
T
C.Loan

KTQT
S/C
C.Loan
ĐH Liên Thông K12  KTCP
T
C.Loan
  KTCP
T
C.Loan 
KTCP
T
C.Loan  
KTL
T
Thầy Hà 
KTL
T
Thầy Hà 
KTL
S/C
Thầy Hà 
ĐH Liên Thông K17 Báo nghĩ     KTVM

Thầy Việt 
   

 Kinh tế Quốc tế:

S:7h45-11h
C:13h30-15h
(Thầy Chiến)
Giáo dục thể chất:
15h15-17h00
(Thầy Hùng)
 ĐH Liên Thông K2
(CĐ Liên Thông ĐH)
Đăng cập nhật              

  

 

Lịch học lớp dài hạn - ĐẠI HỌC (13/10/2014 - 19/10/2014)

  Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP     
                                  

Thứ Hai
(13/10)

Thứ Ba
(14/10)
 

 Thứ Tư
(15/10)

Thứ Năm
(16/10)  

Thứ Sáu
(17/10)

Thứ Bảy
(18/10)

Chủ Nhật
(19/10)

ĐH Liên Thông K15

     QTTC
T
T.Đông 
       

ĐH Liên Thông K9

đang cập nhật    

       

 

 
ĐH Liên Thông K10

 

  QLHĐSX
T
T.Việt  
    KTNH
T
C.Lan
KTNH
(S/C)
C.Lan
ĐH Liên Thông K11 KTQT
T (BÙ)
C.Loan 
 HTTTKT
T
T.Huy
      KTQT
T
C.Loan 
KTQT
s
C.Loan 

ĐH Liên Thông K12

   

Kế toán chi Phí
T
Cô Loan

KTCP
T
C.Loan
KTL
T
T.Hà  
KTL
T
T.Hà 
 KTL
(S/C)
T.Hà

ĐH Liên Thông K17 

    XSTK
T
T.Phúc
KTVM
T
T.Việt
     Kinh tế Quốc tế:
S:7h45-11h
C:13h30-15h
(Thầy Chiến)
Giáo dục thể chất:
15h15-17h00
(Thầy Hùng)
ĐH Liên Thông K2
(CĐ Liên Thông ĐH)
  đang cập nhật             

 

  
  


 


 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác