Số người online :
60
Số lượt truy cập:
1182223

 

   

 


 

CẬP NHẬT LỊCH HỌC CÁC LỚP DÀI HẠN

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XEM LỊCH HỌC.

 

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP

( TỪ  19/11/2018 ĐẾN 25/11/2018)

TÊN LỚP       

 

Thứ Hai
  19/11

 

Thứ Ba 
20/11

Thứ Tư 
21/11

Thứ Năm
    22/11

 Thứ Sáu
23/11

 Thứ Bảy
24/11 

Chủ Nhật
25/11

LỚP TCSP MẦM NON khóa 2
                    
           

 

 

 

PPVH

S/C

C.LÂM

PPVH

S/C

C.LÂM

Kế toán K53

 

 

 

 

 

 

 

 

Kế toán K55  

 

 


 

 

 
 Kế toán K57

 

 

KTSX

C

C.HẰNG 

 

 KTSX

C

C.HẰNG

 

 

 

 Kế toán K59

 

 KTSX

C


C.HẰNG  
           
                      

 

    KTSX

C

C.HẰNG 

 

 

  

 Kế toán K61

 Tin Học

C

T.Tin Học 

 

Tin Học

C

T.Tin Học 

 

KTVM

C

T.Hân 

 

 

 Kế toán K63  Tin Học

T

T.Tin Học

   Tin Học

T

T.Tin Học

 

QTMTVP

T

T.Hiếu 

 

 

CNTT K9

VB1

T

T.TUẤN 

WEB

T

T.  LUẬT 

 

VB1

T

T.TUẤN  

WEB

T

T.  LUẬT

 

 

 

TRUNG CẤP NGHỀ - THCS

GDPL

T.TĨNH

AVCB

C.NGA 

 

TIN HỌC

K.CNTT

CT1

T.TĨNH 

TIN HỌC

K.CNTT

 

 GDPL

T.TĨNH

AVCB

C.NGA

  TIN HỌC

K.CNTT

CT1

T.TĨNH

 

 

 Kế toán K46

 

 

 

 

 

 

 

 CNTT - K61

(Chiều)

 Tin Học

C

T.Tin Học 

 

  Tin Học

C

T.Tin Học

     

 

 

 

 


    

LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP

( TỪ  26/11/2018 ĐẾN 02/12/2018)

TÊN LỚP       

 

Thứ Hai
  26/11

 

Thứ Ba 
27/11

Thứ Tư 
28/11

 

Thứ Năm
  29/11

 

 Thứ Sáu
30/11

 

 Thứ Bảy
01/12 

Chủ Nhật
02/12

LỚP TCSP MẦM NON khóa 2
                    
           

 

 

 

PPVH

S/C

C.LÂM

PPVH

S/C

C.LÂM

Kế toán K53

 

 

 

 

 

 

 

 

Kế toán K55  

 

 

 

 

 

 
 Kế toán K57

KTSX

C

C.HẰNG  

 

 

 

KTSX

C

C.HẰNG  

 

KTSX

C

C.HẰNG 

 

 

 Kế toán K59

 QTMTVP

T

T.Hiếu 

 KTSX

C


C.HẰNG  
            
                      

 

    KTSX

C

C.HẰNG 

 

 

  

 Kế toán K61

 

 

KTVM

C

 

T.Hân 

 

 

 

 

 Kế toán K63

QTMTVP

T

T.Hiếu 

 

 

 

 

 

 

CNTT K9

 

WEB

T

T.  LUẬT 

CSDL

T

T.HIẾU 

VB1

T

T.TUẤN  

CSDL

T

T.HIẾU 

 

 

 

 

TRUNG CẤP NGHỀ - THCS

GDPL

T.TĨNH

AVCB

C.NGA 

 

TIN HỌC

K.CNTT

CT1

T.TĨNH 

TIN HỌC

K.CNTT

 

 GDPL

T.TĨNH

AVCB

C.NGA

  TIN HỌC

K.CNTT

CT1

T.TĨNH

 

 

 Kế toán K46

 

 

 

 

 

 

 

 CNTT - K61

(Chiều)

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC

 ( TỪ 19/11/2018 ĐẾN 25/11/2018)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

 

TÊN LỚP     
                                  

   Thứ  Hai
       19/11
 

 Thứ Ba
20/11

Thứ Tư
21/11

 Thứ Năm
22/11

Thứ Sáu
     23/11
  

Thứ Bảy
24/11

Chủ Nhật
25/11

ĐH Văn Bằng 2
Ngành Tiếng Anh 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Thạc sỹ QLKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỚP KTTK14  

 

   

 

KẾ TOÁN

T

C.LOAN 

QTDN

C

T.VIỆT

ĐH Liên Thông K19            
 

   
           
         

 

 

                       


THẠC SĨ NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

 

         

 

                

 

 

ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 7 

 

 

KLTN

T

C.LOAN

 

KTVM

T

T.ĐÔNG   

 

Luật kt

T

C.Hường  

Luật kt

S/C

C.Hường  

ĐH Liên Thông KHÓA 23

 

 


 

KLTN

T

C.LOAN 

KTVM

T

T.ĐÔNG 

 

 

Luật kt

T

C.Hường 

Luật kt

S/C

C.Hường

ĐH Liên Thông K21 

 


    

KLTN

T

C.LOAN

 

 

   

 

 

ĐH Liên Thông K16 

(K21 - TÂN THÀNH)

 

 

      
 

 

 

 

 

 

  ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 6

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC

 ( TỪ 26/11/2018 ĐẾN 02/12/2018)

 

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

 

 

 

TÊN LỚP     
                                  

   Thứ  Hai
      26/11
 

 Thứ Ba
27/11

Thứ Tư
28/11

 Thứ Năm

29/11

Thứ Sáu
   30/11
  

Thứ Bảy
01/12

Chủ Nhật
02/12

ĐH Văn Bằng 2
Ngành Tiếng Anh 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Thạc sỹ QLKT

 

 

 

 

 

 

 

 

LỚP KTTK14  

 

   

 

KẾ TOÁN

T

C.LOAN

QTDN

C

T.VIỆT

ĐH Liên Thông K19            
 

   
            
         

 

 

                       


THẠC SĨ NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

 

         

 

                

 

 

ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 7 

 

 

KLTN

T

C.LOAN

 

KTVM

T

T.ĐÔNG   

 

Luật kt

T

C.Hường  

Luật kt

S/C

C.Hường  

ĐH Liên Thông KHÓA 23

 

 

 

KLTN

T

C.LOAN 

KTVM

T

T.ĐÔNG 

 

 

Luật kt

T

C.Hường 

 

Luật kt

S/C

C.Hường 

ĐH Liên Thông K21 

 


    

KLTN

T

C.LOAN

 

 

  

 

 

ĐH Liên Thông K16 

(K21 - TÂN THÀNH)

 

 

      
 

 

 

 

 

 

  ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 6

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác