Số người online :
361
Số lượt truy cập:
1051866

 

   

 


 

CẬP NHẬT LỊCH HỌC CÁC LỚP DÀI HẠN

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XEM LỊCH HỌC.

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 20/3/2017 ĐẾN 26/3/2017)

TÊN LỚP       

 

Thứ Hai
(20/3)

 

Thứ Ba 
(21/3)

Thứ Tư 
(22/3) 

Thứ Năm
      (23/3

 Thứ Sáu
(24/3) 

 Thứ Bảy
(25/3) 

Chủ Nhật
(26/3) 

LỚP TCSP MẦM NON                      
GIÁO DỤC HỌC MẦM NON
(S/C)
C.Xuân Yến

 

 

 

 GIÁO DỤC HỌC MẦM NON
(S/C)
C.Xuân Yến
  


Kế toán K55
(Lớp Tối) 
     THUÊ
T
           T.Hân           
 
NLKT
T
Tổ. KT 
THUẾ
T
T.Hân           
QTDN
T
T.Việt 
 
             
   
TRUNG CẤP CNTT K51   

 WEB
T
T.Luật          

    
  
       

 

 QTMTVP
T
K.CNTT
   
 Kế toán K59

THUẾ
T
T.Hân

   NLKT
T
Tổ. KT

THUẾ
T
T.Hân
       
Kế toán K47      
           
                    

        
  
                      
          
            
 

 ÔN TN
(S/C)
C.Loan
           

 Kế toán K53
(Lớp chiều) 
  ANH VĂN
C
C.Nga  
 

ANH VĂN
C
C.Nga   

ANH VĂN
C
C.Nga   
    
   
Kế toán K49                  

 

 

 

            ÔN TN
(S/C)
c.Loan
Kế toán K51 THUẾ
T
T.Hân

             
  THUẾ
T
T.Hân         
   QTDN
T
T.Việt  

QTMTVP
T
K.CNTT 

    
 Kế toán K57 ANH VĂN
C
C.Nga 
  ANH VĂN
C
C.Nga  
ANH VĂN
C
C.Nga  
     
 Kế toán K42      

 

         

       
 
ÔN TN
(S/C)

C.Loan
 Kế toán K44
(PT15D12)
  GDPL
T
T.Tĩnh 

THUD
T
T.Tuấn

  KTVM
T
T.Hân 
   

 


    

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 27/3/2017 ĐẾN 02//4/2017)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
   (27/3
)

Thứ Ba 
(28/3) 

Thứ Tư 
   (29/3)
 

Thứ Năm
(30/3)

 Thứ Sáu
      (21/3
)

Thứ Bảy
(01/4)

Chủ Nhật
(02/4)

LỚP TC
SP MẦM NON
( Chiều)

 Đang cập nhật                  

 Kế toán K53 

(Lớp chiều)

Đang cập nhật            
CNTT K51 ( Tối)  Đang cập nhật  

 


 

           
   
Kế toán K55 Đang cập nhật
   

 


               
   
Kế toán K59
( Học Tối)
Đang cập nhật

       
      
Kế toán K49 Đang cập nhật   


           

     
Kế toán K51 Đang cập nhật
 

 

 

        
 Kế toán K42

Đang cập nhật

 

 

   

 

      

           
  
 Kế toán K44 Đang cập nhật 

 

 

 

 

 

 

         
Kế toán K57  Đang cập nhật            

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC ( TỪ 20/3/2017 ĐẾN 26/3/2017)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

 

TÊN LỚP     
                                  

   Thứ  Hai
     
(20/3)

 Thứ Ba
(21/3)

Thứ Tư
(22/3) 

 Thứ Năm
(23/3)

Thứ Sáu
(24/3) 

Thứ Bảy
(25/3) 

Chủ Nhật
(26/3)

ĐH Văn Bằng 2
Ngành Tiếng Anh 
         

  

 TIẾNG NHẬT 3
T
C.Trang

 

NÓI 3
S
C.Tú
VIẾT 3
C
C.Vũ 
ĐH liên thông K14

   KTQT1
T
C.Loan

   KTQT1
T
C.Loan
  TTHCM
T
T.Tĩnh 

 HTTTKT
T
T.Huy

BÁO NGHĨ

   TTCK
T
T.Qíu Trung
TTCK
(S/C)
T.Qúi Trung 
ĐH liên thông K17    

 

  KHÓA LTN
T
C.Loan

 

BÁO NGHỈ
BÁO NGHỈ
 
ĐH Liên Thông K19 

 AVCNKT2
T.Trung
HỌC BÙ

  

 

 

     

AVCNKT2
T.Trung

KTM
T
C.Hằng 

           

KTM
(S/C)
C.Hằng 


 

ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 3

  Đang cập nhật

         

 

                                           
 
 
ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 4 

 

  AVCNKT2
T
C.Vũ      
                   

 


GDTC
(S/C)
Khoa. Cơ Bản
ĐH Liên Thông K21                              KT VĨ MÔ
T
Đông 


GDTC
(S/C)
KHOA. CƠ BẢN
 ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 5             AVCNKT2
T
C.Vũ  
   
    KT. VĨ MÔ
T
T.Đông       

 

GDTC
(S/C)
Khoa. Cơ Bản
ĐH Liên Thông K16    Đang cập nhật                   


 
  ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 6  Đang cập nhật        


 

 

 

      LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC  ( Từ  13/2/2017 ĐẾN 19/3/2017)

     Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

                               

 

TÊN LỚP     
                                  

 

      Thứ Hai

  
(13/2)

 

Thứ Ba
 
(14/2)

 Thứ  Tư 
(15/3)

Thứ Năm
(16/3) 

Thứ Sáu
(17/3)  

Thứ Bảy
(18/3)

Chủ Nhật
(19/3)

ĐH Văn Băng 2
Ngành Tiếng Anh Khóa 1
   
    

 

T.Nhật 3
T
C.Trang 

            
NÓI 3
S
C.Tú
VIẾT 3
C
C.Vũ 
ĐH Liên Thông K21
 

 

 

    KT. VĨ MÔ
T
T.Đông
   KTVM
(S/C)
T.Hân
BÁO NGHỈ BUỔI CHIỀU
ĐH Liên Thông K17       Khóa Luận TN
T
C.Loan 
  KTNHTM
T
T.Nam
           
KTNHTM
(S/C)
T.Nam     
ĐH Liên Thông K19 

 


 

 

AVCNKT 2
T
T.Trung

KTM
T
C.Hằng
KTM
(S/C)
C.Hằng

ĐH Liên ThôngCĐ K3  

 

       
           


              

ĐH Liên ThôngCĐ K4    AVCNKT2
T
C.Vũ 
 

 

 

   

 

ĐH Liên Thông K14  KTQT1
T
C.Loan
Tăng cường 

 KTQT1
T
C.Loan

  TTHCM
T
T.Tĩnh  
HTTTKT
T
T.Huy 
T
C.Loan
Tăng cường  

TTCK
(S/C)
T.Qúy Trung 

 ĐH Liên Thông CĐ K5    AVCNKT2
T
C.Vũ

 

 

 

 KT VĨ MÔ
T
T.Đông

 

 
                     

    

ĐH Liên Thông K116  Đang cập nhật                
ĐH Liên Thông CĐ6   Đang cập nhật                    

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác