Số người online :
41
Số lượt truy cập:
1061932

 

   

 


 

CẬP NHẬT LỊCH HỌC CÁC LỚP DÀI HẠN

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XEM LỊCH HỌC.

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 17/4/2017 ĐẾN 23/4/2017)

TÊN LỚP       

 

Thứ Hai
(17/4)

 

Thứ Ba 
(18/4)

Thứ Tư 
(19/4) 

Thứ Năm
      (20/4

 Thứ Sáu
(21/4) 

 Thứ Bảy
(22/4) 

Chủ Nhật
(23/4) 

LỚP TCSP MẦM NON  Đang trong giai đoạn THỰC TẬP                    
           

 

 

 

 


Kế toán K55
(Lớp Tối) 
           
  TH. Đại Cương
T
T.Hiếu
NLKT
T
Tổ. KT 
  TH. Đại Cương
T
T.Hiếu       
NLKT
T
T.KT
     TH. Đại Cương
T
T.Hiếu      
   
TRUNG CẤP CNTT K51   LT. VISUBASIC 2
T
T.Hân

 WEB
T
T.Luật          

    
   LT. VISUBASIC 2
T
T.Hân

WEB
T
T.Luật          

 

 QTMTVP
T
K.CNTT
   
 Kế toán K59

 TH. Đại Cương
T
T.Hiếu

   NLKT
T
Tổ. KT

 TH. Đại Cương
T
T.Hiếu 
NLKT
T
T.KT
 TH. Đại Cương
T
T.Hiếu 
   
Kế toán K47      
           
                    

        

    

           THI TN
13h30': Chính Trị
16h30'
Khảo Sát Anh Văn 

    THI TN
7h30'
Kiến thức CSN
13h30'
KTDN

    

 Kế toán K53
(Lớp chiều) 
TT&TTQT
C
K. KT-QT
 

TT&TTQT
C
K. KT-QT

  TT&TTQT
C
K. KT-QT    
   
Kế toán K49                  

 

 

 

  THI TN
13h30': Chính Trị
16h30'
Khảo Sát Anh Văn 
   
THI TN
7h30'
Kiến thức CSN
13h30'
KTDN


Kế toán K51  
             
       BÁO NGHỈ

QTMTVP
T
K.CNTT 

    
 Kế toán K57 TT&TTQT
C
K.KT-QT
  TT&TTQT
C
K.KT-QT
   TT&TTQT
C
K.KT-QT
   
 Kế toán K42      

 

         

      THI TN
13h30': Chính Trị
16h30'
Khảo Sát Anh Văn 
 

THI TN
7h30'
Kiến thức CSN
13h30'
KTDN


 Kế toán K44
(PT15D12)
   

BÁO NGHỈ
DỜI SANG THỨ 6

  THUD
T
T.Hân 
   

 


    

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 24/04/2017 ĐẾN 30/04/2017)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
   (24/4
)

Thứ Ba 
(25/4) 

Thứ Tư 
   (26/4)
 

Thứ Năm
(27/4)

 Thứ Sáu
      (28/4
)

Thứ Bảy
(29/4)

Chủ Nhật
(30/4)

LỚP TC
SP MẦM NON
( Chiều)

 Đang cập nhật                  Nghỉ Lễ

 Kế toán K53 

TT&TTQT
C
T.Sơn

 

 TT&TTQT
C
T.Sơn

 

 

    Nghỉ Lễ
CNTT K8

LT. Visual Basic 2
T
T.Hân

LT. WEB
T
T.Luật

LT. Visual Basic 2
T
T.Hân 

 LT. WEB
T
T.Luật
QTMTVP
T
T.Hiếu
                 
   Nghỉ Lễ 
Kế toán K55
 NLKT
T
T. Sáng
 

QTDN
T
T.Việt 


               
   Nghỉ Lễ 
Kế toán K59
( Học Tối)

THĐC
T
T.Hiếu

NLKT
T
T. Sáng

 THĐC
T
T.Hiếu

 

 

   Nghỉ Lễ  
Kế toán K57

TT&TTQT
C
T. Sơn

 

TT&TTQT
C
T. Sơn 

 


           

 

   Nghỉ Lễ  
Kế toán K51
 

 


QTDN
T
T. Việt 
 QTMTVP
T
T.Hiếu
    Nghỉ Lễ 
 Kế toán K42


 

 

   

 

      

           
 Nghỉ Lễ 
 Kế toán K44  

 

THUD
T
T.Hân 

 

 

 

THUD
T
T.Hân  

          Nghỉ Lễ
Kế toán K47               Nghỉ Lễ 

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC ( TỪ 17/4//2017 ĐẾN 23/4/2017)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

 

TÊN LỚP     
                                  

   Thứ  Hai
     
(17/4)

 Thứ Ba
(18/4)

Thứ Tư
(19/4) 

 Thứ Năm
(20/4)

Thứ Sáu
      (21
/4) 

Thứ Bảy
(22/4) 

Chủ Nhật
(23/4)

ĐH Văn Bằng 2
Ngành Tiếng Anh 
         

  

 TIẾNG NHẬT 3
T
C.Trang

 

NÓI 3
S
C.Tú
VIẾT 3
C
C.Vũ 
ĐH liên thông K14

 

TTHCM
T
T.Tĩnh 
  TTHCM
T
T.Tĩnh 

 HTTTKT
T
T.Huy

 

    
ĐH liên thông K17  

 

   

 

KTNHTM
T
T.Nam
  KTNHTM
(S/C)
T.Nam
ĐH Liên Thông K19 

 

  

 

 

     

AVCNKT2
T
T.Trung

PTBCTC
T
T.Hà

           

PTBCTC
(S/C)
T.Hà


 

ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 3

  Đang cập nhật

         

 

                 
 
 
ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 4 

KTTC3
T
C.Loan 

  AVCNKT2
T
C.Vũ      
 KTTC3
T
C.Loan  
    KTTC3
T
C.Loan 

 


           

 
ĐH Liên Thông K21                              KT VĨ MÔ
T
Đông 


KTVM
(S/C)
T.Hân
 ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 5       KTTC3
T
C.Loan 
     AVCNKT2
T
C.Vũ  
 KTTC3
T
C.Loan  
KTTC3
T
C.Loan 

    KT. VĨ MÔ
T
T.Đông       

 

 
ĐH Liên Thông K16    Đang cập nhật                   


 
  ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 6  Đang cập nhật        


 

 

 

      LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC  ( Từ  24/4/2017 ĐẾN 30/4/2017)

     Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

                               

 

TÊN LỚP     
                                  

          Thứ Hai
            (24/4)

Thứ Ba
(25/4)

 Thứ  Tư 
(26/4)

Thứ Năm
   (27/4

Thứ Sáu
(28/4)  

Thứ Bảy
(29/4)

Chủ Nhật
(30/4)

ĐH Văn Băng 2
Ngành Tiếng Anh Khóa 1
   
    

 

 Tiếng Nhật 3

T
C.Trang

            
  Nghỉ Lễ
ĐH Liên Thông K21
 

 

 

   KT. VĨ MÔ
T
T.Đông
          Nghỉ Lễ           


                       

ĐH Liên Thông K17  Đang cập nhật         

 

  Nghỉ Lễ

ĐH Liên Thông K19  Đang cập nhật

 


 

   Nghỉ Lễ

 

ĐH Liên Thông CĐ K3 Đang cập nhật 

 

       
           


                     Nghỉ Lễ      

ĐH Liên ThôngCĐ K4 

 KTTC3

T

C. Loan

 

 

 KTTC3

T

C. Loan

 

 

 


   Nghỉ Lễ

ĐH Liên Thông K14  

 TTHCM
T
T. Tĩnh

  TTHCM
T
T. Tĩnh 
   

 Nghỉ Lễ 

 ĐH Liên Thông CĐ K5

 KTTC3

T

C. Loan

 

 KTTC3

T

C. Loan

 

 

 

KT. VĨ MÔ
T
T.Đông 

 

  

 Nghỉ Lễ 

ĐH Liên Thông K16  Đang cập nhật                Nghỉ Lễ 
ĐH Liên Thông CĐ6   Đang cập nhật                Nghỉ Lễ     

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác