CẬP NHẬT LỊCH HỌC CÁC LỚP DÀI HẠN

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XEM LỊCH HỌC.

 

  

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 27/7/2015 ĐẾN 02/8/2015)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
(27/7)  

Thứ Ba 
(28/7) 

Thứ Tư 
(29/7) 

Thứ Năm
(30/7) 

 Thứ Sáu
(31/7) 

Thứ Bảy
(01/8) 

Chủ Nhật
(02/8) 

CNTT-K7-BR (Chiều)  LT.VISUA BASIC
C
T.Hiếu 


LT.Web
C
T.LuậtLT.VISUA BASIC
C
T.Hiếu 
     
CNTT-K47BR (Chiều) LT.VISUA BASIC
C
T.Hiếu 
 
LT.Web
C
T.Luật
 C.Trị 1
C
T.Tráng
LT.VISUA BASIC
C
T.Hiếu 
   AVCB
C
T.Tùng 
 
Kế toán K49  

 QTDN
T
T.Việt

    QTMTVP
T
T.Hiếu 
NLTK
T
T.Hà
 
NLTK
T
T.Hà
 
Kế toán K42   TCDN
T
T.Hân 
 
   KTVM
T
T.Hân 
 

NLKT
T
T,Phi 

   
Kế toán K40
(PT14D12)
  TCDN
T
THân 
 
 
    KTM
T
T.Hiếu
  KTTMDV
T
T.Phi
     Kiểm Toán
s
C.Nguyên
Kế toán K43
(PT14D11)

   KTTMDV

C
T.Phi

Kiểm Toán
C
C.Nguyên 

  KTTMDV
C
T.Phi
   KTM
C
T.Huy
TCDN
C
T.Hân
   
 Kế toán K45
(PT14D13)
 

 QTDN
T
T.Việt

 
 LKT
T
C.Quyên 
  

 KTTMDV
T
T.Phi
QTMTVP
T
T.Hiếu 
   
   NLTK
T
T.Hà
NLTK
T
T.Hà
 
 Kế toán K47

 

KTVM
C
T.Hân
 C.Trị 1
C
T.Tráng 
  TCDN
C
T.Hân
  AVCB
C
T.Tùng 
 
                     

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 20/7/2015  ĐẾN 26/7/2015)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
(20/7)  

Thứ Ba 
(21/7) 

Thứ Tư 
(22/7) 

Thứ Năm
(23/7) 

 Thứ Sáu
(24/7 

Thứ Bảy
(25/7) 

Chủ Nhật
(26/7) 

CNTT-K7-BR (Chiều) LT.VISUA BASIC
C
T.Hiếu 
LT.Web
C
T.Luật
  LT.VISUA BASIC
C
T.Hiếu 
     
CNTT-K47BR (Chiều)  LT.VISUA BASIC
T
T.Hiếu

LT.Web
C
T.Luật

 C.Trị 1
C
T.Tráng
 LT.VISUA BASIC
C
T.Hiếu
  AVCB
C
T.Tùng 
 
Kế toán K49

 QTDN
T
T.Việt

    QTMTVP
T
T.Hiếu 
   NLTK
T
T.Hà
   NLTK
T
T.Hà
 
 
Kế toán K42   TCDN
T
T.Hân  
  KTVM
T
T.Hân 

NLKT
T
T,Phi 

 

 
Kế toán K40
(PT14D12)
   TCDN
T
T.Hân 
 KTM
T
T.Huy 
 KTTMDV
T
T.Phi 
    Kiểm Toán
s
C.Nguyên
Kế toán K43
(PT14D11)
  KTTMDV
C
T.Phi

Kiểm Toán
C
C.Nguyên 

 KTTMDV
C
T.Phi
 KTM
C
T.Huy
TCDN
C
T.Hân
   
 Kế toán K45
(PT14D13)
QTDN 
T
T.Việt
LKT
T
C.Quyên 
KTTMDV
T
T.Phi 
QTMTVP
T
T..Hiếu 
    NLTK
T
T.Hà
    NLTK
T
T.Hà
 
Kế toán K47   KTVM
C
T.Hân 
C.Trị 1
C
T.Tráng 
  TCDN
C
T.Hân
AVCB
C
T.Tùng 
 
 CNTT-K6-BR (Chiều)                  

 

 

 

 
    

 LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC ( TỪ 20/7/2015 ĐẾN NGÀY 26/07/2015)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP     
                                  

Thứ Hai
(20/7) 

Thứ Ba 
(21/7

 Thứ  Tư 
(22/7) 

Thứ Năm
(23/7) 

Thứ Sáu
(24/7) 

Thứ Bảy
(25/7) 

Chủ Nhật
(26/7)  

ĐH Liên Thông K15    PM.KT Misa
T
T.Huy
    QTHĐSXKD
T
T.Việt 
 KTQT
T
C.Loan
 KTQT
(s/c)
C.Loan
ĐH Liên ThôngCĐ K3     Toeic3
T
C.Vũ
   KT Vĩ mô
T
T.Đông

 
    Kinh Tế Lượng +PM Ewiew
(S/C)
T.Hà
ĐH Liên Thông K12

 

      N

ĐH Liên Thông K17       ĐLCMĐ
T
T.Chiến 
   

 

LKT
(S/C)
C.Hường

ĐH Liên Thông K19 KTVM
T
T.Hân 

KTQT
T
T.Chiến

 

CN MLN
T
T.Tĩnh 

   

 


 
 
ĐH Liên Thông K14          KTDN
T
C.Loan
   

 

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC ( TỪ 27/7/2015  ĐẾN 02/8/2015)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

TÊN LỚP        

Thứ Hai
(27/7) 

Thứ Ba 
(28/7) 

 Thứ  Tư 
(29/7) 

Thứ Năm
(30/7) 

Thứ Sáu
(31/7) 

Thứ Bảy
(01/8) 

Chủ Nhật
(02/8)  

ĐH Liên Thông K15
PM.KT Misa
T
T.Huy
 
QTHĐSXKD
T
T.Việt 
  KTQT
T
C.Loan
 KTQT
(S/C)
C.Loan 
ĐH Liên Thông K19  KTVM
T
 T.Hân

KTQT
T
T.Chiến

CN MLN
T
T.Tĩnh 

 

  Thuế
T
T.Đức 
Thuế
(S/C)
T.Đức  
ĐH Liên Thông K12          PM.KT Misa
T
T.Huy
   
ĐH Liên Thông K17     ĐLCMĐ
T
T.Chiến 
    LKT
T

TC.Hường
 
ĐH Liên Thông CD3    Toeic3
T
C.Vũ
 

KT Vĩ mô
T
T.Đông

 

   

Kinh Tế Lượng +PM Ewiew
(S/C)
T.Hà
 

ĐH Liên Thông K14

         KTDN
Ôn
T
C.Loan
  Tiếng Anh
(S/C)
C.Vũ 

 

 

 

 

 

 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác