CẬP NHẬT LỊCH HỌC CÁC LỚP DÀI HẠN

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XEM LỊCH HỌC.

 

 


 

LỊCH THI CÁC LỚP TRUNG CẤP ĐỢT 3 NĂM 2014 
Từ 17/01/2015 đến 23/01/2015

 

  Lưu ý : Khi đi thi , SV phải mang theo thẻ sinh viên , giấy CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh . Mặc đồng phục và tham gia thi đúng giờ .

 

Phòng thi : K40 , K42 ( PHÒNG 02 - CS2 ) -----------   K43,CNTTK6,CNTTK7,K47-KẾ TOÁN , K47 - CNTT ( PHÒNG HỘI TRƯỜNG C )

  K45 ( PHÒNG HỘI TRƯỜNG A ) 

 

LỚP          

Thứ Bảy
(17/01
)

Chủ Nhật
(18/01
)

 Thứ Hai
(19/01)

Thứ  Ba
(20/01)

Thứ Tư
(21/01
)

Thứ Năm
22/01
)

Thứ Sáu
(23/01
)

CNTT-K7-BR    

 

PM ACCESS

( 14H00) 

 

 

 MẠNG CB

( 14H00)

 

 

 

 CTDL&GT

(14H00)

 

 

 ANH VĂN CN
(14H00) 

 

CNTT-K47-BR    

 

 PM ACCESS 

(14H00)

 

MẠNG CB

(14H00) 

 

CTDL&GT

(14H00) 

TIN HỌC

(14H00) 

Kế toán K49                
Kế toán K42
        

 

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (17H30')

 

TIN HỌC(19H00') 

 

   
Kế toán K40

 

KTVM  

( 17H15')

 

TT &TTQT

( 19H00') 

 

 

THUẾ ( 7H45')

 

LUẬT KT ( 9H30')

 

ANH VĂN CB ( 13H30') 

 

         
Kế toán K43

 

 

 

 PM ACCES

(14H00)

 

 

TT&TTQT

(14H00) 

 

 

 

 NGHIỆP VỤ VP

(14H00)

 

 

NGUYÊN LÝ THỐNG KÊ

(14H00) 

 

Kế toán K45
   

 

ANH VĂN CB

(17H15') 

 

NGHIỆP VỤ VP

(17H15') 


 

CHÍNH TRỊ 2

(17H15') 

NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

(17H15') 

Kế toán K47    

 

 PM ACCESS

(14H00)

 

   

NGHIỆP VỤ VP

(14H00) 

TIN HỌC

(14H00) 

CNTT-K6-BR      

 

 MẠNG CB

(14H00)

 

     

 

 

 

  

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ26/01 ĐẾN 02/02/2015)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
(26/01)  

Thứ Ba 
(27/01)

Thứ Tư 
(28/01)

Thứ Năm
(29/01)

 Thứ Sáu
(30/01)

Thứ Bảy
(31/01)

Chủ Nhật
(01/02)

CNTT-K7-BR (Chiều)  Đang cập nhật            
CNTT-K47BR (Chiều) Đang cập nhật         

 

 
Kế toán K49 Đang cập nhật            
Kế toán K42 Đang cập nhật            
Kế toán K40
(PT14D12)
 Đang cập nhật            
Kế toán K43
(PT14D11)
 Đang cập nhật            
 Kế toán K45
(PT14D13)
 Đang cập nhật            
Kế toán K47  Đang cập nhật            
 CNTT-K6-BR (Chiều)  Đang cập nhật             

 

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 26/01 ĐẾN 01/02/2015)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
(26/01)  

Thứ Ba 
(27/01)

Thứ Tư 
(28/01)

Thứ Năm
(29/01)

 Thứ Sáu
(30/01)

Thứ Bảy
(31/01)

Chủ Nhật
(01/02)

CNTT-K7-BR (Chiều)  Đang cập nhật            
CNTT-K47BR (Chiều) Đang cập nhật         

 

 
Kế toán K49      

 

THI CHÍNH TRỊ

(18H00)

HỘI TRƯỜNG C


 THI TIN HỌC

(18H00)

HỘI TRƯỜNG C

   
Kế toán K42 Đang cập nhật            
Kế toán K40
(PT14D12)
 Đang cập nhật            
Kế toán K43
(PT14D11)
 Đang cập nhật            
 Kế toán K45
(PT14D13)
 Đang cập nhật            
Kế toán K47  Đang cập nhật            
 CNTT-K6-BR (Chiều)  Đang cập nhật             
 

 

 


 

LỊCH THI CÁC LỚP ĐẠI HỌC ĐỢT 3 NĂM 2014 

Từ 17/01/2015 đến 23/01/2015

 

  Lưu ý : Khi đi thi , SV phải mang theo thẻ sinh viên , giấy CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh . Mặc đồng phục và tham gia thi đúng giờ .

 

Phòng thi : ĐH LT10  ( PHÒNG 01 - CS2 ) -----------  ĐH LT 12 ( PHÒNG 03 - CS2 )

ĐH LT 11  VÀ ĐH LT 15 ( PHÒNG HỘI TRƯỜNG C )  ----------- ĐH LT 17  ( PHÒNG HỘI TRƯỜNG A )

 

LỚP          

Thứ Bảy
(17/01
)

Chủ Nhật
(18/01
)

 Thứ Hai
(19/01)

Thứ  Ba
(20/01)

Thứ Tư
(21/01
)

Thứ Năm
22/01
)

Thứ Sáu
(23/01
)

ĐH Liên Thông K15    

 

KINH TẾ LƯỢNG

(19H00)

 

 

KẾ TOÁN MỸ

(19H00) 

 

 

KTCP

(19H00) 

 

 QTTC

(19H00)

 

ĐH Liên Thông K10

ANH VĂN CN

(13H30)

 

KẾ TOÁN NH

(15H00) 

 

QLHĐSXKD

(7H45)

 

KẾ TOÁN QT

(9H30)

 

LUẬT KT

(13H30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐH Liên Thông K12

  

QTTC

(17H15)

 

KẾ TOÁN CP

(19H00)

 

KINH TẾ LƯỢNG

(9H30)

 

LUẬT KT

(13H30')

 

          
ĐH Liên Thông K17     

 

 KTVM

(19H00)

 

THANH TOÁN QT

(19H00) 

 

 

 

 KTQT

(19H00)

XÁC SUẤT TK

(19H00) 

ĐH Liên Thông K11

 

 

 

 

 

KINH TẾ QT

(17H15)

 

 

THANH TOÁN QT 

(17H15)

 NVNHTM

(17H15)

KẾ TOÁN NH

(17H15) 

PMKT

(17H15) 

 

 

 


 LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC ( TỪ 26/01 ĐẾN 01/02/2015)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP     
                                  

Thứ Hai
(26/01)

Thứ Ba
(27/01)

 Thứ  Tư
(28/01)

Thứ Năm
(29/01)

Thứ Sáu
(30/01)

Thứ Bảy
(31/01)

Chủ Nhật
(01/02)
 

ĐH Liên Thông K15              
ĐH Liên Thông K10            
                     Gap GVDH
                     S
                                       C.Loan               
ĐH Liên Thông K12              
ĐH Liên Thông K17               
ĐH Liên Thông K11              
KẾ TOÁN TRƯỞNG            QTDN
T
T.Việt
 QTDN
(S/C)
T.Việt

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  


 


 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác