CẬP NHẬT LỊCH HỌC CÁC LỚP DÀI HẠN

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XEM LỊCH HỌC.

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 27/6/2016 ĐẾN 03/7/2016)

TÊN LỚP       

 

Thứ Hai
(27/6)

 

Thứ Ba 
(28/6)

Thứ Tư 
(29/6) 

Thứ Năm
(30/6) 

 Thứ Sáu
(01/7) 

 Thứ Bảy
(02/7) 

Chủ Nhật
(03/7)

LỚP TCSP MẦM NON         

 

 
Kế toán K55
(Lớp Tối)
     PM.ACCESS
T
K.CNTT  
PM.ACCESS
T
K.CNTT 
PM.ACCESS
T
K.CNTT 
   
CNTT K51 LT.VISUAL BASIC Cơ Bản
T
Tổ.Tin Học
TK.WEB
T
T.Tuấn
  C.Tri1
T
T.Tráng
THUD
T
T.Hiệp 
   
 

 

 

         
Kế toán K47     Kiểm Toán
C
C.Nguyên
NLTK
C
T.QTrị 
   

KTTMDV
(S)
T.Phi 

 Kế toán K53
(Lớp chiều)
PM.ACCESS
C
K.CNTT  
PM.ACCESS
C
K.CNTT  
    PM.ACCESS
C
K.CNTT 
   
Kế toán K49 Kiểm Toán
T
C.Nguyên
KTVM
T
T.Hân
AVKT
T
C.Nga
BÁO NGHĨ
DỜI SANG TUẦN THỨ 3 CỦA THÁNG
   
           

KTTMDV
(S)
      T.Phi        
Kế toán K51   KTVM
T
T.Hân
  C.Trị 1
T
T.Tráng
 THUD
T
T.Hiệp
 
               
 Kế toán K42

KTSX
T
T.Phi 

 

AVKT
T
C.Nga 

LKT
T

C.Quyên 

 KTSX
T
T.Phi 


        

   
 Kế toán K44
(PT15D12)

KTSX
T
T.Phi 

AVKT
T
C.Nga  
 LKT

T

C.Quyên 

 KTSX
T
T.Phi 
     

 


    

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 20/6/2016 ĐẾN 26/6/2016)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
(20/6)  

Thứ Ba 
(21/6) 

Thứ Tư 
(22/6

Thứ Năm
(23/6)

 Thứ Sáu
(24/6)

Thứ Bảy
(25/6)

Chủ Nhật
(26/6)

LỚP TC
SP MẦM NON
( Chiều)
 Đang cập nhật    

 

 

           

 
 

 

 Kế toán K53

(Lớp chiều)

PM.ACCESS
C
T.Tuấn
PM.ACCESS
C
K.CNTT
     PM.ACCESS
C
K.CNTT
BÁO NGHĨ
   
CNTT K51 ( Tối) LT.VISUAL BASIC Cơ Bản
T
Tổ.Tin Học 
TK.WEB
T
T.Tuấn 
THUD
T
T.Hiệp 
 C.Tri1
T
T.Tráng
THUD
T
T.Hiệp  
   
Kế toán K55      PM.ACCESS
T
K.CNTT 
PM.ACCESS
T
K.CNTT 
PM.ACCESS
T
K.CNTT 
   
Kế toán K47

 

   Kiểm Toán
C
C.Nguyên
       
Kế toán K49 Kiểm Toán
T
C.Nguyên
KTVM
T
T.Hân
        KTTMDV
(S)
      T.Phi        
                
 Kế toán K42

KTSX
T
T.Phi 

   LKT

T

C.Quyên 
BÁO NGHĨ

KTSX
T
T.Phi  
     
 Kế toán K44

KTSX
T
T.Phi 

   LKT

T

C.Quyên 
BÁO NGHĨ

KTSX
T
T.Phi  
     
               

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC ( TỪ 27/6/2016 ĐẾN 03/7/2016)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

 

TÊN LỚP     
                                  

   Thứ  Hai
     
(27/6)

 Thứ Ba
(28/6)

Thứ Tư
(29/6) 

 Thứ Năm
(30/6)

Thứ Sáu
(01/7) 

Thứ Bảy
(02/7) 

Chủ Nhật
(03/7)

ĐH Văn Bằng 2
Ngành Tiếng Anh 
         Viết 2
T
C.Vũ
Tiếng Nhật 1
T
C.Trang

 


L.Âm Tiếng Anh
(S)
C.Tú
Ngữ PhÁP 2
(C)
T.Sơn

ĐH liên thông K14      ĐLCMĐ
T
T.Chiến
BÁO NGHĨ
     TK.KD
T
T.Hà
  TK.KD
(S/C)
T.Hà
ĐH liên thông K17   TACNKT2
T
C.Vũ
    QTHĐXSKD
T
T.Việt
   
ĐH Liên Thông K19   TACNKT1
T
T.Trung
  HTTTKT
T
T.Huy
  LKT
T
C.Hường  
HỌC BÙ
LKT
(S/C)
C.Hường 
ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 3

 

    QTTC
T
T.Đông
 

 

 
ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 4      TCC2
T
T.Phúc
       
KẾ TOÁN TRƯỞNG KHÓA 11          

 

 PTBCTC
T
T.Dũng

 PTBCTC
(S/C)
T.Dũng

 

 

  LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC  ( TỪ 20/6/2016 ĐẾN 26/6/2016)

                                                                                                 Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

                               

 

TÊN LỚP     
                                  

Thứ Hai
(20/6) 

Thứ Ba 
(21/6) 

 Thứ  Tư 
(22/6) 

Thứ Năm
(23/6) 

Thứ Sáu
(24/6)  

Thứ Bảy
(25/6) 

Chủ Nhật
(26/6)

ĐH Văn Băng 2
Ngành Tiếng Anh Khóa 1
         Viết 2
T
C.Vũ 
Tiếng Nhật 1
T

C.Trang  

L.Âm Tiếng Anh
(S)
C.Tú
Ngữ PhÁP 2
(C)
T.Sơn
KẾ TOÁN TRƯỞNG KHÓA 11             KTTC
T
C.Loan
 
 KTTC
(S/C)
C.Loan
ĐH Liên Thông K17    TACNKT2
T
C.Vũ
     QTHĐXSKD
T
T.Việt
   
ĐH Liên Thông K19    TACNKT1
T
T.Trung 
TACNKT1
T
T.Trung 
HỌC BÙ
 HTTTKT
T
T.Huy
   LKT
T
C.Hường
HỌC BÙ
LKT
(S/C)
C.Hường
BÁO NGHĨ 
ĐH Liên ThôngCĐ K3

 

    QTTC
T
T.Đông 
      
ĐH Liên ThôngCĐ K4   TCC2
T
T.Phúc
HỌC BÙ
  TCC2
T
T.Phúc 
BÁO NGHĨ
       
ĐH Liên Thông K14             TK.KD
T
T.Hà
  TK.KD
(s/c)
T.Hà

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác