GIỚI THIỆU CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CỦA TRƯỜNG 

 


 

THÔNG BÁO ĐỔI TÊN TRƯỜNG

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ CẬP NHẬT LỊCH HỌC.

 


 

Lịch học lớp dài hạn - TRUNG CẤP (25/08/2014 - 31/08/2014)

  Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP           

 Thứ Hai
(25/08)

Thứ Ba
(26/08)

 Thứ Tư
(27/08)

Thứ  Năm
(28/08)

Thứ Sáu
(29/08)

Thứ Bảy
(30/08)  

Chủ Nhật
(31/08) 

CNTT-K7-BR (Chiều)   Thi 
THUDDH
14h
Thi 
PASCAL
14h
Thi 
THUD2
14h
Thi 
PTKTHT
14h
   
Kế toán K36              
Quản trị kinh doanh K2               
Kế toán K38              
Quản trị kinh doanh K4                
Kế toán K39      

 

     
Kế toán K40
(PT14D12)
              
Kế toán K41  

Thi 
LKT
14h

Thi
KNGT
14h

Thi
KTSX
14h
Thi
THKT
14h
   
Kế toán K43
(PT14D11)

 

Thi 
LKT
14h
Thi 
MAR
14h
Thi 
NLKT
14h
Thi 
KTVM
14h
   
Kế toán K45
(PT14D13)
Thi 
THUD
17h15'
  Thi 
MAR
17h15'
  Thi 
KTVM
17h15' 
   
CNTT-K6-BR (Chiều)      Thi
KNGT
14h
 Thi
THUD2
14h
 Thi
PTTKHT
14h
    

 

 

 

Lịch học lớp dài hạn - TRUNG CẤP (01/09/2014 - 07/09/2014)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
(01/09)  

Thứ Ba
(02/09)

Thứ Tư 
(03/09)

Thứ Năm
(04/09)

 Thứ Sáu
(05/09)

Thứ Bảy
(06/09)

Chủ Nhật
(07/09)

CNTT-K7-BR (Chiều)   Nghĩ Lễ          
Kế toán K36           

 

 
Quản trị kinh doanh K2          

 

 
Kế toán K38  

 

         
Quản trị kinh doanh K4    Nghĩ Lễ           
Kế toán K39              
Kế toán K40
(PT14D12)
  Nghĩ Lễ          
 Kế toán K41   Nghĩ Lễ          
Kế toán K43
(PT14D11)
  Nghĩ Lễ           
 Kế toán K45
(PT14D13)
  Nghĩ Lễ          
 CNTT-K6-BR (Chiều)   Nghĩ Lễ           

  

 

 


 

 


 Lịch học lớp dài hạn - ĐẠI HỌC (25/08/2014 - 31/08/2014)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP     
                                  

Thứ Hai
(25/08)

Thứ Ba
(26/08)

 Thứ  Tư
(27/8)

Thứ Năm
(28/08)

Thứ Sáu
(29/08)

Thứ Bảy
(30/08)

Chủ Nhật
(31/08)
 

ĐH Liên Thông K15    Thi
KTQT
19h

Thi
KTTC3
19h

Thi
TTQT
19h
Thi
AVCNKT
19h
   

ĐH Liên Thông K8

 

           
ĐH Liên Thông K10              
ĐH Liên Thông K11 Thi
QLHDSX
17h15'
Thi
KTCP
17h15'

Thi
LKT
17h15' 
 Thi
KTM
17h15'
   
ĐH Liên Thông K12              
ĐH Liên Thông K17  Thi
Thuế
19h
 Thi
Toiec 3
19h
   Thi
Mác Lê Nin
19h 
  Thi
TCCA2
19h
 

 

 ĐH Liên Thông K2
(CĐ Liên Thông ĐH)
   Thi
HTTTKT
19h
  Thi
KTNH
19h 
     

  

 

Lịch học lớp dài hạn - ĐẠI HỌC (01/09/2014 - 07/09/2014)

  Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP     
                                  

Thứ Hai
(01/09)

Thứ Ba
(02/09)
 

 Thứ Tư
(03/09)

Thứ Năm
(04/09)  

Thứ Sáu
(05/09)

Thứ Bảy
(06/09)

Chủ Nhật
(07/09)

ĐH Liên Thông K8

đang cập nhật          

 

 

ĐH Liên Thông K9

đang cập nhật    

       

 

 
ĐH Liên Thông K10

 

Nghĩ Lễ      

 

 
ĐH Liên Thông K11 đang cập nhật    Nghĩ Lễ           

ĐH Liên Thông K12

   Nghĩ Lễ          

ĐH Liên Thông K17 

đang cập nhật   Nghĩ Lễ          
ĐH Liên Thông K2
(CĐ Liên Thông ĐH)
  đang cập nhật  Nghĩ Lễ           

 

  
  


 


 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác