GIỚI THIỆU CƠ SỞ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA CỦA TRƯỜNG 

 


 

THÔNG BÁO ĐỔI TÊN TRƯỜNG

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XEM LỊCH HỌC.

 


 

Lịch học lớp dài hạn - TRUNG CẤP (03/11/2014 -09/11/2014)

  Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP           

 Thứ Hai
(03/11)

Thứ Ba
(04/11)

 Thứ Tư
(05/11)

Thứ  Năm
(06/11)

Thứ Sáu
(07/11)

Thứ Bảy
(08/11)

Chủ Nhật
(09/11)

CNTT-K7-BR (Chiều) Đang cập nhật            
CNTT-K47-BR (Chiều) Đang cập nhật             
Quản trị kinh doanh K2               
Kế toán K38              
Quản trị kinh doanh K4                
Kế toán K39      

 

     
Kế toán K40
(PT14D12)
Đang cập nhật            
Kế toán K41 Đang cập nhật             
Kế toán K43
(PT14D11)

Đang cập nhật 

           
Kế toán K45
(PT14D13)

 

           
Kế toán K47 Đang cập nhật              
CNTT-K6-BR (Chiều) Đang cập nhật             

 

 

 

Lịch học lớp dài hạn - TRUNG CẤP (27/10/2014 - 02/11/2014)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
(27/10)  

Thứ Ba
(28/10)

Thứ Tư 
(29/10)

Thứ Năm
(30/10)

 Thứ Sáu
(31/10)

Thứ Bảy
(01/11)

Chủ Nhật
(02/11)

CNTT-K7-BR (Chiều) AVCN
C
T.Huy
 Cơ sở dữ liệu
trên phần mềm Access
C
Khoa CNTT
 Mạng Cơ bản
C
Khoa CNTT
CTDL,GT
C
K.CNTT
     
CNTT-K47BR (Chiều)     Cơ sở dữ liệu
trên phần mềm Access
C
Khoa CNTT
  Mạng Cơ bản
C
Khoa CNTT
CTDL,GT
C
K.CNTT 
Tin Hoc
C
K.CNTT

 

 
Quản trị kinh doanh K2  Đang cập nhật        

 

 
Kế toán K38  

 

  TCDN
T
T.Hân 
     
Quản trị kinh doanh K4   Đang cập nhật            
Kế toán K39  Đang cập nhật            
Kế toán K40
(PT14D12)
 Thuế
T
Thầy Vạn
 Kinh tế vi mô
T
T.Hân
TT,TTQT
T
T.Tuấn
LKT
T
C.Quyên

AVCB
T
T.Phúc

 

 
 Kế toán K41            GVHD
( 13H30)
C.Loan
 
Kế toán K43
(PT14D11)
   Phần mềm Access
C
Khoa CNTT
 Tiền tệ và Thanh toán Quốc tế
C
T.Tuấn
Nghiệp vụ văn phòng
C
Thầy Trường 
Nguyên lý thống kê
C
Thầy Hà 
  Nguyên lý thống kê
C
Thầy Hà
 
 Kế toán K45
(PT14D13)
 Anh văn cơ bản
T
C.Thơm
Nghiệp vụ văn phòng
T
Thầy Trường 
  Chính trị 2
T
Thầy Chiến 
Nguyên lý Kế toán
T
T.Sáng
   
Kế toán K47    Phần mềm Access
C
Khoa CNTT
  Nghiệp vụ văn phòng
C
Thầy Trường  
Tin Học
c
T.Hiếu
   
 CNTT-K6-BR (Chiều)     Mạng Cơ bản
C
Khoa CNTT 
        

  

 

 


 

 


 Lịch học lớp dài hạn - ĐẠI HỌC (20/10/2014 - 26/10/2014)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP     
                                  

Thứ Hai
(20/10)

Thứ Ba
(21/10)

 Thứ  Tư
(22/10)

Thứ Năm
(23/10)

Thứ Sáu
(24/10)

Thứ Bảy
(25/10)

Chủ Nhật
(26/10)
 

ĐH Liên Thông K15    

 

       

ĐH Liên Thông K8

 

           
ĐH Liên Thông K10              
ĐH Liên Thông K12            
 
ĐH Liên Thông K17              
               
               

  

 

Lịch học lớp dài hạn - ĐẠI HỌC (27/10/2014 - 02/11/2014)

  Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP     
                                  

Thứ Hai
(27/10)

Thứ Ba
(28/10)
 

 Thứ Tư
(29/10)

Thứ Năm
(30/10)  

Thứ Sáu
(31/10)

Thứ Bảy
(01/11)

Chủ Nhật
(02/11)

ĐH Liên Thông K15

     QTTC
T
T.Đông 
     KTCP
T
C.Loan
KTCP
(S)
C.Loan 

ĐH Liên Thông K9

đang cập nhật    

       

 

 
ĐH Liên Thông K10

 

  QLHĐSX
T
T.Việt  
      AVCNKT
(S/C)
C.Vũ 
ĐH Liên Thông K11    HTTTKT
T
T.Huy
  PMKT
T
T.Huy 
     

ĐH Liên Thông K12

KTCP
T
C.Loan 
 

KTCP
T
C.Loan

KTCP
T
C.Loan
  KTL
T
T.Hà 
 KTL
(S/C)
T.Hà

ĐH Liên Thông K17 

XSTK
T
T.Phúc 
    KTVM
T
T.Việt
     Kinh tế Quốc tế:
S:7h45-11h
C:13h30-15h
(Thầy Chiến)
Giáo dục thể chất:
15h15-17h00
(Thầy Hùng)
ĐH Liên Thông K2
(CĐ Liên Thông ĐH)
  đang cập nhật             

 

  
  


 


 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác