Số người online :
407
Số lượt truy cập:
998928

 

   

 


 

CẬP NHẬT LỊCH HỌC CÁC LỚP DÀI HẠN

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XEM LỊCH HỌC.

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 19/9/2016 ĐẾN 24/9/2016)

TÊN LỚP       

 

Thứ Hai
(19/9)

 

Thứ Ba 
(20/9)

Thứ Tư 
(21/9) 

Thứ Năm
(22/9 

 Thứ Sáu
(23/9) 

 Thứ Bảy
(24/9) 

Chủ Nhật
(25/9) 

LỚP TCSP MẦM NON   Đang cập nhật         Kinh tế Học giáo dục
C
K.Quản Trị
                      
      Kinh tế Học giáo dục
(S/C)
K.Quản Trị
                       
       

Kế toán K55
(Lớp Tối) 

 PM.ACCESS

17H15'

 

QTMTVP

17H15'

 

GDPL

17H15'

   
TRUNG CẤP CNTT K51 

 Chính Trị

17h15'

 TK.Web

17H15'

 

 LT.Visual Basic

17H15'

 THUD

17H15'

   
 

 

 

         
Kế toán K47

 Kiểm Toán

14H


              

NLTK

14H 

     


        

 KTTMDV

14H 

 
 


 Kế toán K53
(Lớp chiều) 

 PM.ACCESS

14H

 

 QTMTVP

14H 

 
   
Kế toán K49 

 Kiểm Toán

17h15'

KTVM

17H15'

 

   AVKT

17H15'

 KTTMDV

17H15'

             
Kế toán K51

  Chính Trị

17H15'

KTVM

17H15' 

 

 AVKT

17H15' 

 THUD

17H15'

 
               
 Kế toán K42                                    

           

                     
 Kế toán K44
(PT15D12)
             

 


    

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 12/9/2016 ĐẾN  18/9/2016)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
(12/9)

Thứ Ba 
(13/9) 

Thứ Tư 
(14/9

Thứ Năm
(15/9)

 Thứ Sáu
(16/9)

Thứ Bảy
(17/9)

Chủ Nhật
(18/9)

LỚP TC
SP MẦM NON
( Chiều)

.

   

 

 

  Sáng: 7h30' Âm nhạc và PPGD.
T.Chức HĐ vui chơi trẻ MN

             Chiều: 13h30' Sinh lý lứa tuổi MN.
Múa và PP dạy múa

 

 Kế toán K53

(Lớp chiều)

             
CNTT K51 ( Tối)              
Kế toán K55      


     
Kế toán K47

 

 
          
            
 
             
Kế toán K49        
   
 
                    
             
Kế toán K51                  

 

      
 Kế toán K42

 

 

 

 

 

 
                

 

 

 

LKT
17H15'
KTSX
19H 
AVKT
7H45'
KTTMDV
9H30' 
 Kế toán K44

 

 

 

 

 

 

           
 

 

 

 LKT
17H15'
KTSX
19H 
AVKT
7H45'
KTTMDV
9H30' 
 
               

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC ( TỪ 19/9/2016 ĐẾN 25/9//2016)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

 

TÊN LỚP     
                                  

   Thứ  Hai
     
(19/9)

 Thứ Ba
(20/9)

Thứ Tư
(21/9) 

 Thứ Năm
(22/9)

Thứ Sáu
(23/9) 

Thứ Bảy
(24/9) 

Chủ Nhật
(25/9)

ĐH Văn Bằng 2
Ngành Tiếng Anh 
         

    

                       

TIẾNG NHẬT : 18H

 

 

NGỮ PHÁP2: 8H

LUYỆN ÂM T.ANH: 10H

VIẾT 2: 14H      

ĐH liên thông K14              
ĐH liên thông K17

 QTHĐSXKD

17H15'

 KTCP

17H15'

 

 TACNKT 2

17H15'

KTQT2

17H15'

   
ĐH Liên Thông K19 

  LKT

19H

 KTCP

19H

 TTQT

19H

TA CNKT1

19H

 TK.TKD

19H

 HTTTKT

18H

 
ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 3

QTTC

19H 

 

 KTNHTM

19H

 

 PTBCTa

19H

 

 
ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 4 

 LKT

19H

 TCC2

19H

 

TOIEC

19H

KTQT 2

19H 

   
KẾ TOÁN TRƯỞNG KHÓA 11          


 

 

 

                                                 LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC  ( Từ ngày 12/9/2016 ĐẾN  18/9/2016)

                                                       Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

                               

 

TÊN LỚP     
                                  

 

      Thứ Hai

  
(12/9)

 

Thứ Ba
 
(13/9)

 Thứ  Tư 
(14/9)

Thứ Năm
(15/9) 

Thứ Sáu
(16/9)  

Thứ Bảy
(17/9)

Chủ Nhật
(18/9)

ĐH Văn Băng 2
Ngành Tiếng Anh Khóa 1
         
           
                         
KẾ TOÁN TRƯỞNG KHÓA 11               
ĐH Liên Thông K17              
ĐH Liên Thông K19                 

 
           
           

     
ĐH Liên ThôngCĐ K3

 

 

           
ĐH Liên ThôngCĐ K4         

 

 


           
ĐH Liên Thông K14                    

ĐLCMĐ
17H15'
TTC
19H

TK.TKD
7H45'
KTTC2
9H30'

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác