Số người online :
87
Số lượt truy cập:
1141848

 

   

 


 

CẬP NHẬT LỊCH HỌC CÁC LỚP DÀI HẠN

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XEM LỊCH HỌC.

 

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP

( TỪ  14/04/2018 ĐẾN 20/05/2018)

TÊN LỚP       

 

Thứ Hai
  (14/05)

 

Thứ Ba 
(15/05)

Thứ Tư 
(16/05) 

Thứ Năm
      (17/05

 Thứ Sáu
(18/05) 

 Thứ Bảy
(19/05) 

Chủ Nhật
(20/05) 

LỚP TCSP MẦM NON khóa 2
                    
           

 

 

 

 

 Kỹ năng giáo tiếp

S/C

T.Huy

Kế toán K55

AVKT

T

C.NGA

Phần mềm kế toán

T

T. Tuấn 

TCDN

T

T.HÂN

 

TCDN

T

T.HÂN

   
TRUNG CẤP CNTT K51   


    

  

 

 Kế toán K59

AVKT

T

C.NGA

 


TCDN

T

T.HÂN

 

TCDN

T

T.HÂN

 

 

 Kế toán K44
(PT15D12)
KẾ TOÁN
     
           
                              

    

            

 

 

 Kế toán K53

 

 

 KTTMDV

C

C. HẰNG 

 

KTTMDV

C

C. HẰNG  

 

 

 TRUNG CẤP KHÓA CNTT K9

 

 THUD

T

T.HIẾU   

THĐH

T

T.THỌ 

 

     

 

 

 


Kế toán K51  
   


 

 

 

 

 

 Kế toán K57

Thuế

C

T.Hân

 

  QTMTVP

C

T.HIẾU

 

 Thuế

C

T.Hân

  

 

 

 Kế toán K46

 


 KTSX

T

C.HẰNG 

 

 KTSX

T

C.HẰNG 

 


 

 Kế toán K44
(PT15D12)
QUẢN TRỊ

 

 

 

 

     

 

 

 

 


    

 

LỊCH THI CÁC LỚP TRUNG CẤP

( TỪ 07/05/2018 ĐẾN 13/05/2018)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
   (07/05
)

Thứ Ba 
(08
/05

Thứ Tư 
   (09
/05)
 

Thứ Năm
(10
/05

 Thứ Sáu
      (11
/05
)

Thứ Bảy
(12
/05)

Chủ Nhật
(13/
05)

LỚP TCSP MẦM NON khóa 2


             

GDTC

S

T.TOÀN

 KNGT

S/C

T.HUY

 Kế toán K53 

 

 

KTTMDV

C

C.HẰNG  

 

KTTMDV

C

C.HẰNG   

 

 

 
Khóa 51 - CNTT

 

 

 

 


                 

 

 

Kế toán K55

 

PMKTVN

T.

T.TUẤN

(Báo nghĩ) 

TCDN

T

T.HÂN  

 

 

TCDN

T

T.HÂN  

 

 

 
Kế toán K59

 

 

TCDN

T

T.HÂN 

 

TCDN

T

T.HÂN 

 

 

 
Kế toán K57

THUẾ

C

T.HÂN

 QTMTVP

C

T.HIẾU

 

THUẾ

C

T.HÂN 

 

 

 

Kế toán K51    

 

 

 

 

 

 

 

CNTTK9 ( TỐI)

 

THUD

T

T.HIẾU

 THĐH

T

T.THỌ

 

 

   

           

 

 Kế toán K44  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kế toán K46 

 

 

KTSX

T

C.HẰNG   

 

 KTSX

T

C.HẰNG

   

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC

 ( TỪ 14/05/2018 ĐẾN 20/05/2018)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

 

TÊN LỚP     
                                  

   Thứ  Hai
      (14/05
)

 Thứ Ba
(15/05
)

Thứ Tư
(16/05) 

 Thứ Năm
(17/05)

Thứ Sáu
   (18/05)
 

Thứ Bảy
(19/05)
 

Chủ Nhật
(20/05)

ĐH Văn Bằng 2
Ngành Tiếng Anh 

Nói 4

T

C.TÚ

 

PDTM1

T

C.TÚ 

VĂN HỌC A-M

T

C.TÚ 

PDTM1

T

C.TÚ  

TATM2

T

C.DIỆU

 

    

VIẾT 4

SÁNG

BIÊN DỊCH 1

CHIỀU
  

ĐH liên thông K14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỚP KTTK12  

 

   

 


 

 

ĐH Liên Thông K19            
 

   
           
         

 

 

                       


THẠC SĨ NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

 

         

 

                
 
ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 7 

 

   

 

HTTTKT

T

T.HUY 

 

 TOÁN A2

T

T.PHÚC    

TOÁN CC A2

S/C

T.PHÚC 

 

ĐH Liên Thông KHÓA 23

 

 


 

 

 

 

 

 

 

HTTTKT

T

T.HUY  

TOÁN A2

T

T.PHÚC 

 

TOÁN CC A2

S/C

T.PHÚC  

ĐH Liên Thông K21 

 


    
 

 

HTTTKT

T

T.HUY  

 

 

 

ĐH Liên Thông K16 

(K21 - TÂN THÀNH)

        

 

      
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 6   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     LỊCH THI CÁC LỚP ĐẠI HỌC 

( Từ 07/05/2018 ĐẾN 13/05/2018)

     Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

                               

 

TÊN LỚP     
                                  

          Thứ Hai
           (07/05)

Thứ Ba
(08/05)

 Thứ  Tư 
(09/05
)

Thứ Năm

 (10/05

Thứ Sáu
(11/05)

Thứ Bảy
(12/05)

Chủ Nhật
(13/05)

ĐH Văn Băng 2
Ngành Tiếng Anh Khóa 1

 Nói 4

T

C.TÚ

 BDTM 2

T

C.TÚ

   VĂN HỌC A-M

C.TÚ 

 

TATM2

C.DIỆUViết 4

Sáng

Biên dịch TM1

Chiều 

           

ĐH Liên Thông K19

 

 

 

 

  

 

 

THẠC SĨ  NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP               

 

ĐH Liên Thông K21

 

 

 

 

 HTTTKT

T

T.HUY

 

 

ĐH Liên Thông K23

 

 

 

 

HTTTKT

T

T.HUY 


TOÁN A2

T

T.PHÚC

 TOÁN A2

S/C

T.PHÚC

ĐH Liên Thông CĐ7

  

 

 

QTTC

T

T.ĐÔNG 

HTTTKT

T

T.HUY 

 

 

ĐH Liên Thông K14

 

 

 

 

  

 THUẾ &KB

T

T.SÁNG

 THUẾ &KB

S/C

T.SÁNG

 ĐH Liên Thông CĐ5

 

 

 

 

 

 

 

ĐH Liên Thông K16 ( LT21 TÂN THÀNH)  

 

 
 

 

 

THUẾ &KB

T

T.SÁNG

THUẾ &KB

S/C

T.SÁNG

ĐH Liên Thông CĐ6   

 

 

 

 

 

 


 
 

 


 

 

 

 

 

 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác