CẬP NHẬT LỊCH HỌC CÁC LỚP DÀI HẠN

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XEM LỊCH HỌC.

 

  

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ25/5/2015 ĐẾN 31/5/2015)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
(25/5)  

Thứ Ba 
(26/5) 

Thứ Tư 
(27/5) 

Thứ Năm
(28/5) 

 Thứ Sáu
(29/5) 

Thứ Bảy
(30/5) 

Chủ Nhật
(31/5) 

CNTT-K7-BR (Chiều)   V.Basic1
c
K.CNTT
   V.Basic1
c
K.CNTT
  V.Basic1
c
K.CNTT
   
CNTT-K47BR (Chiều)  V.Basic1
c
K.CNTT
   THUD1
C
T.Hiệp
 V.Basic1
c
K.CNTT
  V.Basic1
c
K.CNTT 

 

 
Kế toán K49 T            THUD1
T
T.Hiệp
 
Kế toán K42      THUD1
T
T.Hiệp
          
Kế toán K40
(PT14D12)
 KTSX
T
T.Phi
     KTSX
T
T.Phi
     
Kế toán K43
(PT14D11)

 

           
 Kế toán K45
(PT14D13)
     KTSX
T
T.Phi  
       
Kế toán K47

THUP
C
T.Hiệp 

           
 CNTT-K6-BR (Chiều)               

 

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 18/05/2015  ĐẾN 24/05/2015)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
(18/05)  

Thứ Ba 
(19/05) 

Thứ Tư 
(20/05) 

Thứ Năm
(21/05) 

 Thứ Sáu
(22/05) 

Thứ Bảy
(23/05) 

Chủ Nhật
(24/05) 

CNTT-K7-BR (Chiều)     V.Basic1
c
K.CNTT
   

  V.Basic1

c
K.CNTT
 

  V.Basic1

c
K.CNTT 
   
CNTT-K47BR (Chiều)      V.Basic1
c
K.CNTT

   THUD1

C
T.Hiệp
   V.Basic1
c
K.CNTT
 

  V.Basic1

c
K.CNTT 

 

 
Kế toán K49             THUD1
T
T.Hiệp
 
Kế toán K42       THUD1
T
T.Hiệp
       QTMTVP
T
K.CNTT
   
Kế toán K40
(PT14D12)
   KTSX
T
T.Phi 
         KTSX
T
T.Phi 
   QTMTVP
T
K.CNTT
   
Kế toán K43
(PT14D11)

 

       QTND
C
T.Việt
   
 Kế toán K45
(PT14D13)
    TCDN
T
K.KT_QT 
  KTSX
T
T.Phi  
  TCDN
T
K.KT_QT
  KTSX
T
T.Phi 
   
Kế toán K47    THUD
C
T.Hiệp
     QTND
C
T.Việt
   
 CNTT-K6-BR (Chiều)                  

 

 

 

 
    

 LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC ( TỪ 18/05/2015 ĐẾN NGÀY 24/05/2015)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

TÊN LỚP     
                                  

Thứ Hai
(18/05) 

Thứ Ba 
(19/05

 Thứ  Tư 
(20/05) 

Thứ Năm
(21/05) 

Thứ Sáu
(22/05) 

Thứ Bảy
(23/05) 

Chủ Nhật
(24/05)  

ĐH Liên Thông K15  

 HTTTKT
T
Thầy Huy

     

 NV-NHTM
(C/T)
T.Nam

 NV-NHTM
(S/C)
T.Nam
ĐH Liên ThôngCĐ K3  Đang chờ kết quả thi Tuyển sinh            
ĐH Liên Thông K12     HTTTKT
T (Bù)
T.Huy 
     KTM
T
C.Hằng
 KTM
(S/C)
C.Hằng
ĐH Liên Thông K17         KTVĨ MÔ
T
T.Đông 
  KTCB
T
C.Nga
KTCB
(S/C) 
C.Nga
ĐH Liên Thông K19    Đang chờ kết quả thi Tuyển sinh            
KẾ TOÁN TRƯỞNG k10  Đang chờ kết quả thi         

 

 

 

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC ( TỪ 25/5/2015  ĐẾN 31/5/2015)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

             

Thứ Hai
(25/5) 

Thứ Ba 
(26/5) 

 Thứ  Tư 
(27/5) 

Thứ Năm
(28/5) 

Thứ Sáu
(29/5) 

Thứ Bảy
(30/5) 

Chủ Nhật
(31/5)  

ĐH Liên Thông K15   HTTTKT
T
T.Huy
         
ĐH Liên Thông K10              
ĐH Liên Thông K12     HTTTKT
T
T.Huy
       
ĐH Liên Thông K17       KTVĩ M
T
T.Đông
  KTCB
T
C.Nga
KTCB
(S/C)
C.Nga
ĐH Liên Thông K11              
KẾ TOÁN TRƯỞNG k10              

 

 

 

 

 

 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác