Số người online :
261
Số lượt truy cập:
1295399

 

   

 


 

CẬP NHẬT LỊCH HỌC CÁC LỚP DÀI HẠN

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XEM LỊCH HỌC.

 

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP

( TỪ  01/04/2019 ĐẾN 07/04/2019)

TÊN LỚP       

 

Thứ Hai
  1/04

 

Thứ Ba 
2/04

Thứ Tư 
3/04

Thứ Năm
4/04

 Thứ Sáu
5/04

 Thứ Bảy
6/04 

Chủ Nhật
7/04

LỚP TCSP MẦM NON khóa 2
                    
           

 

 

 

 

 

 Kế toán K57

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kế toán K59

 KTTMDV

T

C.HẰNG 


           
                      

 KTTMDV

T

C.HẰNG 

QTDN

T

T.VIỆT 

  KTTMDV

T

C.HẰNG 

 

  

 Kế toán K61

 

 

THUẾ

T

T.HÂN 

QTDN

T

T.VIỆT  

THUẾ

T

T.HÂN  

 

 

 Kế toán K63    

THUẾ

T

T.HÂN  
 QTDN

T

T.VIỆT 

THUẾ

T

T.HÂN  

 

 

CNTT K9

VB.NET 2

T

T.TUẤN  

 VB.NET 2

T

T.TUẤN 

LTWEB

T

T.LUẬT 

VB.NET 2

T

T.TUẤN  

LTWEB

T

T.LUẬT 

 

 

 

TRUNG CẤP NGHỀ - THCS

TOÁN

-

VĂN 

 THUD

-

CT2

 LÝ

-

HÓA

MARKETING

-

MARKETING 

 TOÁN

-

VĂN

 KNGT

-

 

 

 Kế toán K67

 Tin Học UD

T

T.Luật

 

 

 

 Tin Học UD

T

T.Luật

 

 

 CNTT - K61

(Chiều)

 

         

 

 

 

 


   
 LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP

( TỪ  08/04/2019 ĐẾN 14/04/2019)

TÊN LỚP       

 

Thứ Hai
 8/4

 

Thứ Ba 
9/4

Thứ Tư 
10/4

 Thứ Năm
12/4

  Thứ Sáu
13/4

Thứ Bảy
13/4

Chủ Nhật
14/4

LỚP TCSP MẦM NON khóa 2
                    
           

 

 

 

 

 

 Kế toán K57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kế toán K59

 


            
                      

 

QTDN

T

T.VIỆT 

  

 

  

 Kế toán K61

 NTKT

T

C.HẰNG

 

 NTKT

T

C.HẰNG

QTDN

T

T.VIỆT  

 NTKT

T

C.HẰNG

 

 

 Kế toán K63   NTKT

T

C.HẰNG

 

 NTKT

T

C.HẰNG

 QTDN

T

T.VIỆT 

 NTKT

T

C.HẰNG

 

 

CNTT K9

VB.NET 2

T

T.TUẤN  

 VB.NET 2

T

T.TUẤN 

LTWEB

T

T.LUẬT 

VB.NET 2

T

T.TUẤN  

LTWEB

T

T.LUẬT 

 

 

 

TRUNG CẤP NGHỀ - THCS

TOÁN

-

VĂN 

 THUD

-

CT2

 LÝ

-

HÓA

MARKETING

-

MARKETING 

 TOÁN

-

VĂN

 KNGT

-

 

 

 Kế toán K67

 Tin Học UD

T

T.Luật

 

 

 

  Tin Học UD

T

T.Luật

 

 

 CNTT - K61

(Chiều)

 

         

 

 

 

 

  

 

 

 

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC

 ( TỪ 1/04/2019 ĐẾN 7/04/2019)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

 

TÊN LỚP     
                                  

   Thứ  Hai
    1/4

 Thứ Ba
2/4

Thứ Tư
3/4

 Thứ Năm
4/4

Thứ Sáu
   5/4
  

Thứ Bảy
6/4

Chủ Nhật
7/4

ĐH Văn Bằng 2
Ngành Tiếng Anh 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Thạc sỹ QLKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỚP KTTK14  

 

   

 

 

 
ĐH Liên Thông K19            
 

   
           
         

 

 

                       


THẠC SĨ NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

 

         

 

                

 

 

ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 7 

 

 

 

   

 

 

ĐH Liên Thông KHÓA 23

 

KTVM

T

T.HÂN 


 

 MISA

T

T.HUY 

     

 

ĐH Liên Thông K21 

 


    

MISA

T

T.HUY  

 

 

 

 

 

ĐH Liên Thông K16 

(K21 - TÂN THÀNH)

 

 

      
 

 

 

 

 

 

  ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 6

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC

 ( TỪ 8/04/2019 ĐẾN 14/04/2019)

 

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

 

 

 

TÊN LỚP     
                                  

   Thứ  Hai
     8/4

 Thứ Ba
9/4

Thứ Tư
10/4

 Thứ Năm
11/4

Thứ Sáu
   12/4
 

Thứ Bảy
13/4

Chủ Nhật
14/4

ĐH Văn Bằng 2
Ngành Tiếng Anh 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Thạc sỹ QLKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỚP KTTK14  

 

   

 

 

 
ĐH Liên Thông K19            
 

   
            
         

 

 

                       


THẠC SĨ NGÀNH KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

 

         

 

         

    

 

 

ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 7 

 

 

 

   

 

 

ĐH Liên Thông KHÓA 23

 

KTVM

T

T.HÂN 

 

 

  MISA

T

T.HUY 

 

 

 

ĐH Liên Thông K21 

 


    

 

  MISA

T

T.HUY 

 

 

 

ĐH Liên Thông K16 

(K21 - TÂN THÀNH)

 

 

      
 

 

 

 

 

 

  ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 6

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác