Số người online :
11
Số lượt truy cập:
1078937

 

   

 


 

CẬP NHẬT LỊCH HỌC CÁC LỚP DÀI HẠN

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XEM LỊCH HỌC.

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 26/6/2017 ĐẾN 02/7/2017)

TÊN LỚP       

 

Thứ Hai
  (26/6)

 

Thứ Ba 
(27/6)

Thứ Tư 
(28/6) 

Thứ Năm
      (29/6

 Thứ Sáu
(30/6) 

 Thứ Bảy
(01/7) 

Chủ Nhật
(02/7) 

LỚP TCSP MẦM NON                      
           

 

 

 

          

 


Kế toán K55
(Lớp Tối) 

          


                 
     
TRUNG CẤP CNTT K51  MẠNG CB
T
T.Hiếu 

LT. VB.NET
T
K.CNTT

    
PTTKHT
T
K.CNTT 

        

 

     
 Kế toán K59

   

      

     
     
Kế toán K47      
           
                    

        

    

            

   

 Kế toán K53
(Lớp chiều) 
   

 

   
   
Kế toán K49                  

 

           

 

 

Kế toán K51   
               
     

 

    
 Kế toán K57              
 Kế toán K46

     TCDN
T
Khoa QT- KT

 


     PM.ACCESS
T
T.Hiếu   

  QTMT VP
T
KHOA. CNTT    
  Kế toán K44
(PT15D12)

 TCDN
T
Khoa QT- KT

 

 

  PM.ACCESS
T
T.Hiếu
           

  QTMT VP
T
KHOA. CNTT 
   

 


    

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 19/6/2017 ĐẾN 25/6/2017)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

TÊN LỚP             

Thứ Hai
   (19/6
)

Thứ Ba 
(20/6) 

Thứ Tư 
   (21/6)
 

Thứ Năm
(22/6)

 Thứ Sáu
      (23/6
)

Thứ Bảy
(24/6)

Chủ Nhật
(25/6)

LỚP TC
SP MẦM NON
( Chiều)

 THI TỐT NGHIỆP
(S/C)
                 

 Kế toán K53 

NLTK
C
T. Điền

 NLTK
C
T. Điền 

 

NLTK
C
T. Điền  

 

   
CNTT K8

  MẠNG CB
T
T. Hiếu

LP. VB.NET
T
K.CNTT 

 PTTKHT
T
K.CNTT

 
                 
   
Kế toán K55  NLTK
T
T. Điền

NLTK
T
T. Điền
 
 

 NLTK
T
T. Điền


               
   
Kế toán K59
( Học Tối)

 NLTK
T
T. Điền

NLTK
T
T. Điền

 

 NLTK
T
T. Điền

 

   
Kế toán K57

NLTK
C
T. Điền

 NLTK
C
T. Điền 

 

 

  NLTK
C
          T. Điền            

 

   
Kế toán K51 NLTK
T
T. Điền
NLTK
T
T. Điền
 

 

NLTK
T
T. Điền

           
      
 Kế toán K42

 Đang cập nhật

 

 

   

 

      

           

 Kế toán K44 TCDN
T
T.QT -K. KT

 

 PM. ACCESS
T
T. HIẾU

 

 

 

QTMTVP
T
K. CNTT 
BÁO NGHỈ

         
Kế toán K46   TCDN
T
T.QT -K. KT
   PM. ACCESS
T
T. HIẾU
  QTMTVP
T
K. CNTT
BÁO NGHỈ 
 
   

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC ( TỪ 26/6/2017 ĐẾN 02/7/2017)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

 

TÊN LỚP     
                                  

   Thứ  Hai
     
(26/6)

 Thứ Ba
(27/6)

Thứ Tư
(28/6) 

 Thứ Năm
(29/6)

Thứ Sáu
      (30/6

Thứ Bảy
(01/7) 

Chủ Nhật
(02/7)

ĐH Văn Bằng 2
Ngành Tiếng Anh 
   
     CÚ PHÁP VÀ NGỮ NGHĨA HỌC
T
C. Diệu

  

TIẾNG NHẬT 4
T
C. Trang

 

 

NGHE 3
S
C. TÚ
ĐỌC 3
C
C. VŨ 
ĐH liên thông K14

 

     

KTQT 2
T
C. Loan 

 

  AVCNKT2
T
T. Trung


             AVCNKT2
(s/c)
T. Trung

LỚP KTTK12  

 

   

 


 PLKT+LKD
(S/C)
C. Hường
ĐH Liên Thông K19            

NVNHTM
T
T. Thuận KTQT 2
T
C. Loan

NVNHTM
T
T. Thuận
           
  

 PM.KTMIASA
T
T.Huy
           

    

 

 

                       


             

ĐH Liên Thông từ CĐ
ÔN ĐẦU VÀO

 

         

 

                
KTVM
T
T. Hân 
TIẾNG ANH
(s/c)
C. Nga 
ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 4 

 


GẶP GV HD LẦN 1
T
C. Loan
 

        

KIỂM TOÁN TC1
T
T. Dũng

KIỂM TOÁN TC1

(S/C)
T. Dũng

ĐH Liên Thông K21    KTQT
      T.      
         T.Chiến             

KTCP
T
C.Loan

 


 

 


 ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 5  
      KTCP
T
C.Loan

          

KIỂM TOÁN TC1
T
T. Dũng

KIỂM TOÁN TC1

(S/C)
T. Dũng

ĐH Liên Thông K16                      KTQT 2
T
C. Loan

AVCNKT2
T
T. Trung

 AVCNKT2
T
T. Trung
  ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 6          KTQT 2
T
C.Loan

  AVCNKT2
T
T. Trung

  AVCNKT2
(s/c)
T. Trung 

 

 

      LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC  ( Từ  19/6/2017 ĐẾN 25/6/2017)

     Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

                               

 

TÊN LỚP     
                                  

          Thứ Hai
            (19/6)

Thứ Ba
(20/6)

 Thứ  Tư 
(21/6)

Thứ Năm
   (22/6

Thứ Sáu
(23/6)  

Thứ Bảy
(24/6)

Chủ Nhật
(25/6)

ĐH Văn Băng 2
Ngành Tiếng Anh Khóa 1
   
  CÚ PHÁP & NGỮ NGHĨA HỌC
T
C. Diệu  
           

 

 TIẾNG NHẬT 4
T
C. Trang   

NGHE 3
S
C. Tú
ĐỌC 3
C
C. Vũ 
ĐH Liên Thông K21
 KTQT
T
T.Chiến

 

 KTCP
T
C. Loan

           
                                   
ĐH Liên Thông TC
ÔN THI ĐẦU VÀO

 KTDN
T
C. Loan
NLKT
T
C Hằng 
           

  

ĐH Liên Thông K19  NVNHTM
T
T. Thuận

 KTQT 2
T
C. Loan


            NVNHTM
T
T. Thuận
 

 PM. KT MISA
T
T.Huy  

 

LỚP KTTK12

 

       
           

 PLKT+LKD
(S/C)
C. Hường             

ĐH Liên ThôngCĐ K4            

 

 

 

 

 

 

PTBCTC
T
T. Hà

PTBCTC
(S/C)
T.Hà  

ĐH Liên Thông K14  

 

    KTQT2
T
C.Loan  
AVCNKT2
T
T. Trung 

AVCNKT2
(S/C)
T. Trung  

 ĐH Liên Thông CĐ K5

 

 

 

 

 KTCP
T
C.Loan

 

 

 

  PTBCTC
T
T. Hà

 PTBCTC
(S/C)
T.Hà  

ĐH Liên Thông K16             KTQT2
T
C. Loan
  AVCNKT2
T
T. Trung 
AVCNKT2
(S/C)
T. Trung  
ĐH Liên Thông CĐ6             KTQT2
T
C.Loan  
AVCNKT2
T
T. Trung   
 AVCNKT2
(S/C)
T. Trung  

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác