CẬP NHẬT LỊCH HỌC CÁC LỚP DÀI HẠN

 THÔNG BÁO: LỊCH DƯỚI ĐÂY ĐANG ĐƯỢC CẬP NHẬT. VUI LÒNG TRUY CẬP WEBSITE THƯỜNG XUYÊN ĐỂ XEM LỊCH HỌC.

 

 LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 16/5/2016 ĐẾN 22/5/2016)

 

                                   

 

TÊN LỚP       

 

Thứ Hai
(16/5)

 

Thứ Ba 
(17/5)

Thứ Tư 
(18/5) 

Thứ Năm
(19/5) 

 Thứ Sáu
(20/5) 

 Thứ Bảy
(21/5) 

Chủ Nhật
(22/5)

LỚP TCSP MẦM NON         

Toán MầM Non
C
C.Nguyệt

 

 

Toán Mầm Non
(S/C)
C.Nguyệt


Kế toán K55
(Lớp Tối)
  THUD
T
T.Hiệp


   THUD
T
T.Hiệp
   THUD
T
T.Hiệp
   
CNTT K51 NNLT. PASCAL
T
T.Tuấn 
Tăng Cường
    NNLT. PASCAL
T
T.Tuấn

Tăng Cường
 
     
CNTT-K7 (Chiều)

 

 

         
Kế toán K47    

 


 

 

 

 Kế toán K53
(Lớp chiều)
  THUD
C
T.Hiệp
  THUD
C
T.Hiệp      
  THUD
C
T.Hiệp  
 

 

   
Kế toán K49        

 


           

           
Kế toán K51      


 

 
               
 Kế toán K42

 

 

 QTDN

T

T.VIỆT

 

Thuế

T

T.Hân 


        

   
 Kế toán K44
(PT15D12)

NLKT

T

T.SÁNG


 

 

QTDN

T

T.VIỆT

 

 

           

NLKT

T

T.SÁNG 

Thuế

T

T.Hân 

NLKT

T

T.SÁNG 

   

 


    

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP TRUNG CẤP ( TỪ 23/5/2016 ĐẾN 29/5/2016)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 Lưu ý: Sinh viên tập trung trước 15', khi đi thi mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh; mặc đồng phục khi vào phòng thi.

TÊN LỚP             

Thứ Hai
(23/5)  

Thứ Ba 
(24/5) 

Thứ Tư 
(25/5

Thứ Năm
(26/5)

 Thứ Sáu
(27/5)

Thứ Bảy
(28/5)

Chủ Nhật
(29/5)

LỚP TC
SP MẦM NON
( Chiều)
     

 

 

           

 THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
(S/C)
Sáng:7H30'
Chiều: 13h30'

 

 

 Kế toán K53

(Lớp chiều)

THUD
C
T.Hiệp
 THUD
C
T.Hiệp
         
CNTT K51 ( Tối)  Đang cập nhật            
Kế toán K55  THUD
T
T.Hiệp
   THUD
T
T.Hiệp
       
Kế toán K47

 Đang cập nhật 

           
Kế toán K49  Đang cập nhật         

 

 
Kế toán K51
(PT15D11)
 Đang cập nhật              
 Kế toán K42

 

         TT,TTQT
17H15'
NV - VP
19H 
SÁNG:
 Thuế
7H45'
QTDN
9H30'
CHIỀU:
C.TRị 2
13h30'
 
 Kế toán K44

 

        TT,TTQT
17H15'
NV - VP
19H 
SÁNG:
Thuế
7H45'
QTDN
9H30'
CHIỀU:
C.TRị 2
13h30'
NLKT
15' 
               

 

LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC ( TỪ 16/52016 ĐẾN 22/5/2016)

Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

 

 

TÊN LỚP     
                                  

   Thứ  Hai
     
(16/5)

 Thứ Ba
(17/5)

Thứ Tư
(18/5) 

 Thứ Năm
(19/5)

Thứ Sáu
(20/5) 

Thứ Bảy
(21/5) 

Chủ Nhật
(22/5)

ĐH Văn Bằng 2
Ngành Tiếng Anh 
         

 Nói

(C)

T.Sơn

Nghe
(S)

C.Tú 

Viết 1
(C)
C. Vũ

ĐH liên thông K14    Toeic3
T
C.Nga

 

     

Toeic3
(S/C)
C.Nga

ĐH liên thông K17  
TACN1
T
T.Trung

TACN1
T
T.Trung 

   

 KTCP

T

C.Tuyết

KTCP

(S/C)

C.Tuyết 

ĐH Liên Thông K19        

 

 

 KTCB
T
T.Nam

 KTCB
(S/C)
T.Nam
ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 3

 

       

 

 
ĐH Liên Thông từ CĐ KHOÁ 4     

KTVĨMÔ
T
T.Đông 

KTVĨMÔ

T

T.Đông 

 

 KTL+PMEview
T
T.Hà

 KTL+PMEview
(S/C)

T.Hà 

KẾ TOÁN TRƯỞNG KHÓA 11          

 

QTDN
T
T.Việt
Thu bài KT

 

 

 

 

  LỊCH HỌC CÁC LỚP ĐẠI HỌC  ( TỪ 23/5/2016 ĐẾN 29/5/2016)

                                                                                                 Ghi chú: ; (s/c): học sáng & chiều; (c/t): học chiều & tối 

                                     Lưu ý: Sinh viên tập trung trước 15P', khi đi thi mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh; mặc đồng phục khi vào phòng thi.

 

TÊN LỚP     
                                  

Thứ Hai
(23/5) 

Thứ Ba 
(24/5) 

 Thứ  Tư 
(25/5) 

Thứ Năm
(26/5) 

Thứ Sáu
(27/5)  

Thứ Bảy
(28/5) 

Chủ Nhật
(29/5)

ĐH Văn Băng 2
Ngành Tiếng Anh Khóa 1
Đang cập nhật         

  

KẾ TOÁN TRƯỞNG KHÓA 11             Vai trò KTT + KTNC
(S/C)
T.Nam
ĐH Liên Thông K17  Đang cập nhật             
ĐH Liên Thông K19   Đang cập nhật             
ĐH Liên ThôngCĐ K3

 Đang cập nhật 

            
ĐH Liên ThôngCĐ K4    Đang cập nhật             
ĐH Liên Thông K14           NLCB P2
17H15'
KTVM
19H 
SÁNG:
XSTK
7H45'
TOIEC3
9H30'
CHIỀU:
KTVĨMÔ
13H30'

 

 

  

 


 

 

 

 

 

 

 


              

 

 

 

 

Các Tin Khác